تعطیلی مدرسه به علت شعارهای دانش آموزان عليه دولت كودتا

October 10, 2009 at 4:26pm

بنا بر خبر دريافتي در یکی از دبیرستان های اطراف میدان حر و میدان قزوین، در ساعت زنگ تفریح، دانش آموزان همگی شروع به دست زدن ودادن شعار عليه حكومت كردند .
پس از آن با واکنش شدید مدیر و معاونین مدرسه روبرو شدند. و مدرسه به تعطیلی کشیده شد. طبق گفته یکی از دانش آموزان ، معاون و مدیر مدرسه با دیدن این صحنه و یکپارچه شدن دانش آموزان در دادن شعار، رنگ به رخسارشان نمانده بود و به زور عده ای را ساکت کردند و سرانجام بالاجبار مدرسه را در ساعت 10:50 دقیقه تعطیل کردند تا بچه ها از مدرسه بیرون بروند و پراكنده شوند.

۱۳۸۸/۷/۱۸