Bente Dahl: Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 – en opnåelig vision?

October 16, 2009 at 2:32am

Her er lidt fra den lokale debat i det sønderjyske af

Peter Dragsbo og Bente Dahl
Sønderborg har en glimrende vision, at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Det turde være en ambition, der er værd at gå efter at få opfyldt.

Men sådan en vision bliver ikke udført helt af sig selv. Der skal være mange, der vil være med, der skal være mange, bakker den op, der skal være mange, der engagerer.


Selv om opgaverne er mange, og det at løfte visionen er stort i sig selv, så er det for os at se, en vision, der ligger lige til højrebenet.

Sønderborg har planer om at blive CO2 neutrale i 2029, de arbejder på sagen, har sat ting i værk. Sønderborg har et rigt kulturliv, der udfolder sig i det daglige. Sønderborg med opland har et mangfoldigt kultur-, uddannelses- og erhvervsliv, der udfolder sig sammen, innovativt med globaliseringens briller på, hvilket blandt andet kommer til udfoldelse ved Alsion, ”Danfoss Universe” på Nordals, Syddansk Universitets samarbejde med Danfoss og hele det miljø, der tiltrækker et utal af studerende fra hele verden.


Als og Sønderborg agerer som en del af regionen, der strækker sig både mod nord og syd. Sønderborg er således som en meget væsentlig faktor i det grænseoverskridende arbejde mellem Danmark og Tyskland, mellem Norden og EU.


Sønderborg er en vigtig del af brobygningen og dermed udviklingen i området.

I nærområdet lever to nationale mindretal, det danske i Tyskland og det tyske i Danmark. Grænselandet udmærker sig ved at have en fredelig sameksistens igennem de sidste 50 – 60 år. Freden er der, fordi vi anerkender hinandens ret til at leve i og med den kultur, vi vil. Samt at der er mulighed for det i praksis.

Mindretalsrettigheder - og pligter - er et vigtigt politisk anliggende. København-Bonn erklæringerne, som danner rammen for sameksistensen i grænseområdet, er et skoleeksempel på, hvordan det er politisk muligt at skabe rammer, der sikrer fred og stabilitet i områder med mindretal. Denne viden skal bruges andre steder i Europa – det er kostbar viden, som skal udbredes.


Derfor giver det god mening, at Sønderborg stiller op som Europæisk Kulturhovedstad. Som brobygger mellem Norden og EU. Som en regional medspiller i Norden og i et EU, der endnu ikke har fundet sine regionale ”ben”. Som udvikler af samarbejdet omkring minoritetsspørgsmål i en nordisk og europæisk kontekst. Som udvikler af klimaløsninger med menigmand som deltager. Som lokomotiv i en udvikling, hvor alle interessenter blive medspillere. Som innovativ udvikler af modeller hvor kulturliv, erhvervsliv, det civile samfund, i det hele taget alle interessenter er med hinanden, og dermed lever op til det gamle ord i grænselandet: ” Vi har bevæget os fra et ”mod hinanden”, over et ”med hinanden” til et ”for hinanden”.