Fakta om självbränningarna i Tibet 2009-2014

March 15, 2012 at 12:50am

Sedan februari 2009 har minst 131 självbränningar i protest mot Kinas hårdföra styre ägt rum i Tibet (130 sedan mars 2011, 86 under 2012, 27 under 2013 och sex under 2014). Det är viktigt att understryka att även om den första självbränningen genomfördes 2009 har de allra flesta inträffat under 2012 och 2013. Det senaste fallet ägde rum tisdagen den 15 april då 32-årige Thinley Namgyal satte eld på sig själv i Kardze prefektur, östra Tibet.


Minst 80% av alla självbränningar har haft dödlig utgång. 110 utfördes av män, 21 av kvinnor. Många av de 131 var munkar och nunnor – eller före detta. Vanliga tibetaner sätter dock eld på sig själva i lika stor eller större utsträckning än munkar och nunnor, som var de som startade självbränningsvågen. 


Alla självbränningar utom nio (två i Lhasa, en i Chamdo, en i Damzhung, en i Driru, tre i Nagchu och en i Peking) har ägt rum i Kham och Amdo (delar av vad Kina kallar Sichuan-, Qinghai-, Gansu- och Yunnan-provinserna), områden som i mångas ögon är en del av Tibet men som likväl ligger utanför (öst- nordöst om) det som Kina kallar den Tibetanska autonoma regionen (TAR). Framförallt Ngaba (Aba), med sitt inflytelserika Kirtikloster, har varit extra hårt utsatt.


Peking påstår att Dalai Lama och hans anhängare i exil uppmuntrar självbränningarna medan Hans Helighet själv, tillsammans med de flesta icke-kinesiska bedömare, är övertygade om att Kinas hårdföra politik i tibetanska områden är orsaken.


Parallellt med självbränningsvågen skakades tibetanska områden under 2012 av de värsta - och blodigaste - protesterna sedan de kring de olympiska spelen 2008. Vid flera tillfällen samlades tusentals tibetaner och krävde bl.a. Dalai Lamas återkomst till Tibet. Kina svarade med ett enormt säkerhetspådrag, vars omfattning finns dokumenterad i utsmugglade foton och smygfilmade videor. Många tibetaner dödades, misshandlades, arresterades och/eller tvingades genomgå "politisk omskolning".


Under 2013 och 2014 har ett stort antal munkar och vanliga tibetaner fänglats eller försvunnit som ett resultat av Kinas försök att få stopp på självbränningsvågen. Några har dessutom dömts till långa fängelsestraff eller till och med dödsstraff för “anstiftan till självbränning”. Varje ny självbränning följs också som regel av oproportionerligt stora säkerhetsinsatser och belägringar av kloster. Det finns anledning att tro att dessa metoder kommer förvärra en redan allvarligt situation.


 - För mer information om varje enskilt självbränningsfall i Tibet, se följande fact sheets från International Campaign for Tibet www.savetibet.org/resource-center/maps-data-fact-sheets/self-immolation-fact-sheet och CTA www.tibet.net/factsheet-immolation-2011-2012/


 - Kartor finns att tillgå här: www.savetibet.org/media-center/ict-news-reports/map-tibetan-self-immolations och här: www.rfa.org/english/news/special/TibetanImmolations/Home.html


- Ett antal självbränningar har också genomförts i exil. Sedan 1998 finns sex sådana fall dokumenterade (fyra i Indien och två i Nepal), varav två med dödlig utgång. Den 15 november 2012 satte också en tibetansk munk med brittiskt ursprung eld på sig själv på franska Nalandaklostret