Drag the corners of the box above to crop your new profile photo.
Saving your new profile picture

Om vi bara tänker på att ta det lugnt, kolla vädret och allt annat som skall kollas, ta på flytvästarna och hålla mobilen torr så skall nog alla små knytt och homsor få en trygg och säker midsommar!