Namrata Suri
    
Suman Tripathi
    
Avaj Sharan
    
Manish Shivhare
    
Ravi Raj
    
Piyush Rautrai
    
Vinay Shukla
    
Chitra Netam
    
Shubham Gupta
    
Ravi Dungreyal
    
Ajay Pareek
    
Manish Agrahari
    
Naman Khodiyar
    
Alesh Mishra
    
Kush Agrahari
    
Reju Anil Sharma
    
Rakesh Kaleru
    
Tatikonda Sriram
    
Sv Ramana
    
Santhosh Dhatrika
    
Pranitha Datrika
    
Thirumal Rao Beerelly
    
Suman Shetty
    
Sunil Sahoo
    
Inder Marahar
    
Ginni Chhabra
    
Åmñ Shästrï
    
Mohinder Singh Rawat
    
Patel Nilam
    
Papa's Pari
    
Khyati Dhorajiya
    
Shashi Kumar D M
    
Karuna Sharma
    
Sonam Singh
    
Shashi K Gowda
    
Mansi Patel
    
Don Goldi Gautam
    
Renee Rentmeester
    
Drag the corners of the box above to crop your new profile photo.
Saving your new profile picture

#ShaadiTrivia: Girls bring Happiness to Family, claims study.
Read: http://bit.ly/Ncs6nt

Who takes better care of their Parents?
1) Boys
2) Girls
— with Namrata Suri, Suman Tripathi, Khyati Dhorajiya and 35 othersNamrata Suri, Suman Tripathi, Khyati Dhorajiya, Inder Marahar, Ginni Chhabra, Åmñ Shästrï, Sunil Sahoo, Suman Shetty, Thirumal Rao Beerelly, Renee Rentmeester, Mohinder Singh Rawat, Patel Nilam, Sonam Singh, Shashi K Gowda, Mansi Patel, Karuna Sharma, Shashi Kumar D M, Papa's Pari, Pranitha Datrika, Don Goldi Gautam, Sv Ramana, Vinay Shukla, Chitra Netam, Shubham Gupta, Piyush Rautrai, Ravi Raj, Avaj Sharan, Manish Shivhare, Ravi Dungreyal, Ajay Pareek, Rakesh Kaleru, Tatikonda Sriram, Kush Agrahari, Alesh Mishra, Naman Khodiyar, Santhosh Dhatrika, Manish Agrahari and Reju Anil Sharma.