Reena Kaur
    
Arpana Thakur
    
Kamlesh Yadu
    
No Where Siddhartha
    
Sakshi Jaiswal
    
Shivangi Gupta
    
Nitesh Meena
    
Neha Agrawal
    
Innosent Babu
    
Krishna Tripathi
    
Suraj Sharma
    
Ràtnesh Pathak
    
Nadiya Shaikh
    
Rashmmi Emerald
    
Sarita S. Bhadauria
    
Saba Quddusi
    
Samreen Kauser
    
Dinesh Rawat Dinni
    
Divya Kavi Rawat
    
Tarip Bhat
    
Bhat Kifayat
    
Khan Shahid Khan
    
Syed Uzair
    
Nazir Dar
    
Arunima Chauhan
    
Sayed Ehtesham
    
Hanan Hfz
    
Pooja Singh Rathore
    
Falak Usmani
    
Lubna Naseem
    
Faizan Sajjad
    
Amina Ahmad
    
Yusuf Mujtaba
    
Jyoti Dedha
    
Swati Shah
    
Dipu Patel
    
Viral Doshi
    
Marym Usmani
    
Khushnam Rizvi
    
Saima Khan
    
Saurabh Srivastav
    
Ma'arfi Khan
    
Zeeshan Ali
    
Faraz Anwer
    
Ramsuraj Bhutra
    
Drag the corners of the box above to crop your new profile photo.
Saving your new profile picture

Bollywood Bachelor vs Bollywood Husbands

#ShaadiSurvey: Which one is your Favorite??
1) Salman
2) Shahrukh
3) Aamir
— with Lubna Naseem, Faizan Sajjad, Amina Ahmad and 42 othersLubna Naseem, Faizan Sajjad, Amina Ahmad, Yusuf Mujtaba, Falak Usmani, Pooja Singh Rathore, Arunima Chauhan, Sayed Ehtesham, Hanan Hfz, Jyoti Dedha, Swati Shah, Ma'arfi Khan, Zeeshan Ali, Faraz Anwer, Ramsuraj Bhutra, Saima Khan, Khushnam Rizvi, Dipu Patel, Viral Doshi, Marym Usmani, Nazir Dar, Syed Uzair, Neha Agrawal, Innosent Babu, Krishna Tripathi, Suraj Sharma, Nitesh Meena, Shivangi Gupta, Arpana Thakur, Kamlesh Yadu, Sakshi Jaiswal, Nadiya Shaikh, Ràtnesh Pathak, Tarip Bhat, Bhat Kifayat, Khan Shahid Khan, Divya Kavi Rawat, Dinesh Rawat Dinni, Rashmmi Emerald, Sarita S. Bhadauria, Saba Quddusi, Saurabh Srivastav, Samreen Kauser, Reena Kaur and No Where Siddhartha.