Sowmya Anjana
    
Tejal Hasabnis
    
Ankita Jakotiya
    
Vaishali Patil
    
Sukanya Deshmukh
    
Kanchan Fajage
    
Aliza Rana
    
Soniya Dabir
    
Pooja Chavan
    
Sagar Lakade
    
Shahina Khan Pathan
    
Roshani Mohabansi
    
Aishwarya Joshi
    
Tasleem Shaikh
    
Pragna Chaudhari
    
Shalaka Pawar
    
Mansi Chilwant
    
Mukta Magre
    
Bhagyalaxmi Chapne
    
Shivani Srivastava
    
Shishir Khatri
    
Amrita Sharma
    
Bhanu Shrivastava
    
Lavi Srivastava
    
Ashish Anand
    
Shanu Diwedi
    
Sanjay Gupta
    
Tarush Gupta
    
Chae Saini
    
Radhika Naidu
    
Swathi Muthyam
    
Karunakar Mudiraj
    
Mohd Amer
    
Shiva Kumar Yadav
    
Sreelatha Reddy
    
Nasreen Khathoon
    
Sasmita Sahoo
    
Vandana Thakur
    
Rachit Garg
    
Sagar Gupta
    
Dheeraj Yadav
    
Meen Yadav
    
Drag the corners of the box above to crop your new profile photo.
Saving your new profile picture

2) #ShaadiTrivia: Mothers are strongest role models for children's education, claims report. Read: http://bit.ly/bUBpFi

What do Fathers influence in a Child??
1) Responsibility | 2) Practicality | 3) Discipline
— with Shishir Khatri, Ashish Anand, Shivani Srivastava and 39 othersShishir Khatri, Ashish Anand, Shivani Srivastava, Sowmya Anjana, Amrita Sharma, Tejal Hasabnis, Vaishali Patil, Sukanya Deshmukh, Bhagyalaxmi Chapne, Meen Yadav, Kanchan Fajage, Rachit Garg, Sagar Gupta, Dheeraj Yadav, Ankita Jakotiya, Mukta Magre, Mansi Chilwant, Sagar Lakade, Pooja Chavan, Soniya Dabir, Aliza Rana, Shahina Khan Pathan, Roshani Mohabansi, Shalaka Pawar, Pragna Chaudhari, Tasleem Shaikh, Aishwarya Joshi, Sasmita Sahoo, Lavi Srivastava, Shanu Diwedi, Nasreen Khathoon, Chae Saini, Sreelatha Reddy, Swathi Muthyam, Radhika Naidu, Mohd Amer, Karunakar Mudiraj, Tarush Gupta, Shiva Kumar Yadav, Sanjay Gupta, Bhanu Shrivastava and Vandana Thakur.