Drag the corners of the box above to crop your new profile photo.
Saving your new profile picture

Assalamualaikum.

1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;

2. "Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;...

3. "Ia tiada beranak, dan ia pula tidak diperanakkan;

4. "Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya".

[Al-Ikhlaas: 1-4]

Surah yang pendek ini mencakupi 1/3 al-Quran sepertimana terdapat dalam riwayat (hadist) yang shahih.. ia bukanlah suatu keanehan.

Rasulullah saw pernah berkata kepada para sahabat:

“Adakah kalian tidak sanggup membaca 1/3 al-Quran dalam satu malam?” lalu para sahabat bertanya: Bagaimana dapat membaca al-Quran sebanyak 1/3 al-Quran (dalam satu malam)?” lantas Rasulullah berkata: “Qulhu wallahu Ahaad” menyamai 1/3 al-Quran”

[Direkod oleh Muslim]

Walaupun surah ini mempunyai empat ayat pendek, tetapi fokusnya hanya satu.. iaitu “Allah Maha Esa”

Surah al-ikhlaas menerangkan bahawa sistem kehidupan kita adalah meng-esa-kan Allah dalam apa jua keadaan. Sama ada dalam percakapan, kehendak, tulisan, pandangan, dan sebagainya.

Allah-lah yang mengatur keseluruhan hidup kita. Sama ada senang dan susah, suka dan duka, kebahagiaan dan penderitaan.

Kita dituntut oleh Allah (selaku pencipta) untuk memohon kepadaNya dalam segenap urusan supaya merealisasikan makna kalimah tauhid.

Wallahua'lam...
See More