Pari Pathan
    
Abdulkarim Belim
    
Aakanksha RK Sharma
    
Nadim Sayed
    
Hifzu Vohra
    
Ankit Kumar
    
Mohammed Sadiq Syed
    
Zaki Vhora
    
Abdul Rehman
    
Saif Khan
    
Nargis Shaikh
    
Rafik RN
    
Musaib Vhora
    
Raimunda Cilira
    
Kabir Dudhwala
    
Irfan Shekh
    
King Malik
    
Ittefak Shaikh
    
Wasim Saiyad
    
Abdul Qadir Khan
    
Arman Shamsi
    
Moin Syd
    
Ashfaq Bhorania
    
King Nadim
    
Sahill Siddiqui
    
Alexander Khan
    
Hasan Saiyed
    
Ashar Yusufzai
    
Vhora Abdul Vahid
    
Ibadur Rehman
    
Toshif Hussaini Saiyed
    
Rafakat Shekh
    
Mazid Khan
    
Molvi Nurul Fallah
    
Ajmeri Taslim
    
Anup Singh Panihar
    
Raahil Shaikh
    
Drag the corners of the box above to crop your new profile photo.
Saving your new profile picture

Rakh Hounsla Wo Manzar Bhi Aayega,

Pyase Ke Paas Chal Ke Samandar Bhi Aayega,

Thak Kar Na Baith Aye Manzil Ke Musafir,

Manzil Bhi Milegi Or Milne Ka Maza Bhi Aayega,,,,,,,,,,
— with Alexander Khan, Hasan Saiyed, Ashar Yusufzai and 34 othersAlexander Khan, Hasan Saiyed, Ashar Yusufzai, Sahill Siddiqui, King Nadim, Arman Shamsi, Moin Syd, Ashfaq Bhorania, Vhora Abdul Vahid, Ibadur Rehman, Ajmeri Taslim, Anup Singh Panihar, Raahil Shaikh, Molvi Nurul Fallah, Mazid Khan, Toshif Hussaini Saiyed, Rafakat Shekh, Abdul Qadir Khan, Wasim Saiyad, Mohammed Sadiq Syed, Zaki Vhora, Abdul Rehman, Ankit Kumar, Hifzu Vohra, Abdulkarim Belim, Aakanksha RK Sharma, Nadim Sayed, Saif Khan, Nargis Shaikh, Irfan Shekh, King Malik, Ittefak Shaikh, Kabir Dudhwala, Raimunda Cilira, Rafik RN, Musaib Vhora and Pari Pathan.