Drag the corners of the box above to crop your new profile photo.
Saving your new profile picture

Äntligen är han här! Peter Wigert, F&S nya Generalsekreterare ska alldeles strax leda Jympa medel. Här tillsammans m receptionsansvariga, Jenny. Nu ska vi se vad han går för på golvet!