Photos of Iran Freedom: e.mail naar Minister van Buitenlandse Zaken De heer U. Rosent

    
Drag the corners of the box above to crop your new profile photo.
Saving your new profile picture

ضعیت وخیم خبرنگار سابق واحد مرکزی خبر بعد از ۱۰ ماه زندان انفرادی
______________________
حامد یاری خبرنگار حدود ۱۰ ماه است که در سلول‌های انفرادی و دونفره بند ۲۰۹ زندان اوین، در بازداشت به سر می‌برد

هنوز اتهامات وی از سوی مراجع قضایی اعلام نشده اما برخی زندانیان محبوس در این بند بر اساس شنیده‌های خود از زندانبان‌ها، اتهام وی را «ارتباط با سفارتخانه‌ها» عنوان کرده‌اند....

ابهام پیرامون وضعیت این خبرنگار سابق واحد مرکزی خبر تا حدی است که حتی خبر حبس ۱۰ ماهه او در سلول انفرادی هم تاکنون بایکوت بوده و از سوی رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری منتقد حکومت هم منعکس نشده است

این در حالی است که تعدادی از زندانیان محبوس در بند ۲۰۹، وضعیت روحی حامد یاری را به شدت نامساعد توصیف می‌کنند و حتی احتمال خودکشی او را منتفی
See More