Drag the corners of the box above to crop your new profile photo.
Saving your new profile picture

Äntligen är det dags för alla Transformer Prime TF201 användare att få sin älskade platta uppgraderad till senaste versionen av Android, nämligen Version 4.1 aka Jelly Bean.

Att tänka på med uppgraderingen: Adobe Flash tas bort och detta är Googles beslut. Ni kommer inte att kunna hitta Adobe Flash i Google Play market.
Det är dock fortfarande möjligt att ladda ner flash från annat håll: http://h...elpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html

Om man hade flash intallerat innan firmwareuppdateringen så kommer flashstödet att kvarstå.
WiFi-direkt tas också bort.

Ingen TF201 användare kommer att tvingas uppdatera till Jelly Bean.
See More