Photos
Reviews
4.3
3 Reviews
Tell people what you think
Chopetch Thongpha
· September 6, 2017
ต้องดูกันไปเรื่อยๆทุกมุม ซ้าย ขวา หน้า หลัง ปัจจัยแวดล้อม ทัศนคติ และอื่นๆ
Videos
เก็บตก งานเกษียณ
9
2
เก็บตกกิจกรรมออกกำลังกาย
12
7
Happy birthday
10
1
Posts

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ(EM Ball) สภาเด็และเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจเทศบาล ณ ชุมชนศรีประเสริฐ โดยมีท่านเมธี แสนวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ประธานพิธีเปิดโครงการ และให้โอวาทน้องๆสภาเด็กเทศบาลเมืองมุกดาหาร

Posts

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

6 ม.ค. 61 เวลา 13.30 น.
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบจักรยาน จำนวน 20 คัน เพื่อสนับสนุนรางวัลร้านนาวากาชาด งานกาชาดและงานของดี 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561 ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

เช้า 6/1/61 บพด.มุกดาหารได้เชิญ ทหารจากหน่วย นรข.มุกดาหาร มานำประธานสภาเด็กเยาวชนทุกระดับของจังหวัดมุกดาหาร ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง ที่สวนสุขภาพเทศบาลเมือง
ให้เยาวชนจดจำท่าต่างๆนำไปขยายผลพาเยาวชนในพื้นที่ทำต่อ จะได้มีน่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรค
#สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองมุกดาหาร

Image may contain: one or more people, people sitting, shoes, sky, child, crowd and outdoor
Image may contain: 2 people, people standing, sky, shoes, tree, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, people walking, sky, crowd, tree and outdoor
Image may contain: one or more people, people walking, sky, basketball court and outdoor

ตัวแทนสภาเด็กเทศบาลเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2561 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ พร้อมส่งแผนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองมุกดาหาร
#กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองมุกดาหาร
#สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ทำงานวนไป เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 MUKDAHAN COUNDOWN 4 แผ่นดิน ไทย - ลาว - เวียดนาม - จีน