Reviews
5.0
7 Reviews
Tell people what you think
Wanchana Simma
· March 26, 2018
หวังว่าลูกชายจะมีความสุขกับโรงเรียนนะครับเป็นเด็กใหม่กำลังจะเข้า ป.1ครับ
คนโปรด ครับผม
· September 29, 2017
คุณครูและ ผ.อ. เข้าใจเด็กอย่างแท้จริงครับ เป็นโรงเรียนที่ดีมีแนวคิดแปลกใหม่ครับ
รัชฏาพร ธวัชสานนท์
· August 11, 2017
เป็น ร.ร ที่ดีมากคุณครูเอาใจใส่นักเรียนสอนให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัย