Videos
“ศธจ.บุรีรัมย์” เปิดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดโลกอาชีพ 60 ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมงานกว่า 2500 คน
7
ยามสงบ เราเก็บกวาด เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ร่วมแรง ร่วมใจพัฒนา...
10
2
บรรยากาศภายในสถานที่รับสมัครเวลา 11.30 น.
6
Photos
Posts

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดุบุรีรัมย์ เปิดการแข่งขันกีฬา กอล์ฟผู้บริหารสัมพันธ์ โดยมีผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ นักกีฬากอล์ฟ เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มิตรภาพ
อนาคตการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ รุ่งโรจน์ โ่ชติช่วงชัชวาลแน่นอน