Reviews
Česká společnost archeologická has no reviews yet.
Tell people what you think
Photos
Posts
A Medieval Italian woman was found with fetal bones between her legs.
forbes.com
New research at Lund University in Sweden can now show what Stone Age people actually ate in southern Scandinavia 10 000 years ago. The importance of fish in the diet has proven to be greater than expected. So, if you want to follow a Paleo diet - you should quite simply eat a lot of fish.
heritagedaily.com
Posts
Frýdlantsko je stále poměrně neznámý a opomíjený kraj za tunelem, jímž železniční trať z Liberce od roku 1875 protíná žulový masiv Jizerských hor. Ty tvoří jižní hranici Frýdlantska a oddělují jej od zbytku Čech, což je příčinou dějinné a kulturní specifičnosti i u...
demokratickystred.cz
Image may contain: outdoor
Museum of London Archaeology
21 hrs

It’s not uncommon to find evidence of man’s best friend in the archaeological record, but we love that this fleeting moment of canine disregard for Roman crafts...manship has been preserved in time.

Almost 2000 years ago, this clay tile would have been laid out to dry, before firing in the kiln, when it was walked across by an inquisitive pup, resulting in these little paw prints!

#NationalPuppyDay #FridayFinds

See More

Tekutina prý v nádobě vydržela díky kvalitnímu těsnění.

Archeologové v čínské provincii Šen-si se zasloužili o významný objev. V jedné z hrobek pocházejících s největší pravděpodobností z dynastie Čchin (221 - 206 př. n. l.) totiž nalezli bronzovou nádobu, uvnitř které bylo zapečetěno zhruba tři deci bílého vína, píše dení...
novinky.cz
Image may contain: 1 person
Image may contain: 1 person, outdoor
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
British Museum added 4 new photos.

These chessmen are part of a hoard found in a sand dune at Uig Bay on the Isle of Lewis in Scotland. It’s thought that they might have belonged to a trader who ...was travelling from Norway to Ireland to sell them, sometime between AD 1150 and 1200. From the worried queen to the teeth-baring berserker, they’re a characterful bunch! Which emojis do you think best represent the Lewis Chessmen?

Join our free #SamsungCentre family workshop tomorrow, where you’ll explore medieval Europe and match emojis to objects! http://ow.ly/XPs130ilyPG

See More

One of the most popular posts here is Tim Jones’ post, published almost 11 years ago on the Toba Eruption. Toba Catastrophe Theory was proposed first by Stanley... Ambrose. Henry Harpending popularized it. In a nutshell, a genetic bottleneck has been observed in Homo sapiens occurring approx. 70,000 years ago that temporally correlated with a massive eruption of a volcano whose caldera is now Lake Toba in Sumatra.

Toba is thought to be the greatest known volcano to erupt. It is believed to have been 19 times more powerful than Mt. St. Helens. The ash that covered the skies is thought to have made the world 7 degrees colder. Over 90% of humans at the time are thought to have died, leading to a bottleneck of only 10,000 or so people to survive.

The density of plotted finds across the upper LBSR, ALBS, and SADBS at PP5-6. This figure shows the distribution of plotted archaeological and faunal materials at PP5-6. Each dark grey point represents a single artefact, bone or shell. The yellow dots are sediment samples collected for analysis. The white dashes indicate the extent of the stratigraphic aggregate indicated as LBSR, ALBS or SADBS on the right. See Supplementary Videos 1–4 for 3D renderings of these data
The density of plotted finds across the upper LBSR, ALBS, and SADBS at PP5-6. This figure shows the distribution of plotted archaeological and faunal materials at PP5-6. Each dark grey point represents a single artefact, bone or shell. The yellow dots are sediment samples collected for analysis. The white dashes indicate the extent of the stratigraphic aggregate indicated as LBSR, ALBS or SADBS on the right. See Supplementary Videos 1–4 for 3D renderings of these data

Last week’s Nature published a paper looking at two human sites located in the tip of South Africa, and ultimately debunks the claim.

See More
One of the most popular posts here is Tim Jones’ post, published almost 11 years ago on the Toba Eruption. Toba Catastrophe Theory was proposed first by Stanley Ambrose. Henry Harpending popu…
anthropology.net
No automatic alt text available.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích is at Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.

Zažijte nevšední Velikonoce s celou rodinou! Zveme Vás na Velikonoční den v muzeu, který se koná v sobotu 24. března od 9:00 do 17:00 hodin v hlavní historické ...budově Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51). Čeká Vás tvořivá dílna pro děti, komentované prohlídky velikonoční výstavy, hry, workshopy, ukázky lidových řemesel nebo kuličkový turnaj. Těšíme se na Vás

See More

PRAHA. Letní refektář Strahovského kláštera, ve dnech 16. 3. — 20. 5. 2018, výstava " V oplatce jsi všecek tajně". Výstavu uvozují slova veršované modlitby, za...znamenané kolem roku 1300 v breviáři svatojiřské abatyše Kunhuty, dcery Přemysla Otakara II., která je oslavou mysteria eucharistie, svátostné přítomnosti Spasitele v proměněné oplatce. Objevíte zde nejen spoustu inspirace pro bádání o náboženských motivech na kachlích, ale především téměř zapomenuté velikonoční rituály, kdy se v kostelích používala socha Krista s pohyblivými pažemi obřadně snímaná z kříže a ukládána do hrobu.

See More
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
strahovskyklaster.cz

Stuart Brookes and Alexander Langlands on...

In the summer of 2015 archaeological excavation sought to examine the location of an early medieval hundred meeting place (‘moot’) in southern Wiltshire.
medievalists.net
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Státní oblastní archiv v Litoměřicích added 3 new photos.

Výsledkem spolupráce Státního oblastního archivu v Litoměřicích s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým ve Zdibech je digitalizovaný sou...bor více jak 270 map a plánů, které zachycují krajinu Podkrušnohoří a Krušnohoří okresu Chomutov od 18. do 20. století.
Převážně lesní mapy z fondu velkostatku Přísečnice, plány měst Kadaně, Chomutova, Ervěnic, Přísečnice a Kralup u Chomutova a soubor tzv. raabizačních map chomutovského panství či mapy jirkovských lesů dokumentují obrovské změny, kterými prošla oblast v minulosti.
Mapy jsou již nyní přístupné na www.chartae-antiquae.cz a zveřejněny i na webových stránkách www.soalitomerice.cz v e-badatelně pod záložkou SOkA Chomutov se sídlem v Kadani. Pod záložkou SOA Litoměřice, Archivní odbor budou zveřejněny do konce dubna.
Na obrázcích jsou:
Zámek Červený Hrádek na mapě jirkovských lesů z roku 1736.
Ves Hrušovany na raabizační mapě z roku 1780.
Dnes už neexistující město Přísečnice na plánu z roku 1911

See More
Image may contain: 1 person, beard
Stavitelé katedrál

Nezdárný syn Karla IV. nebo velká osobnost podzimu středověku? 650 let od narození Zikmunda Lucemburského

http://www.stavitele-katedral.cz/nezdarny-syn-karla-iv-neb…/

Vlastivědné muzeum ve Slaném to Virtuální model opevnění a 3D skenování

POZOR!!!
Akce se z technických důvodů přesouvá do městského kina!

Movie TheaterSlaný, Czech Republic
566 people checked in here
No automatic alt text available.
Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR

Děkujeme Vám všem za přízeň!!!
První stovku je třeba oslavit, a tak Vám posíláme iluminaci jednoho z našich nejvíce ceněných rukopisů, tzv. Velislavovy bible (...NKP XXIII C 120). Tento rukopisný skvost byl vytvořen někdy kolem roku 1340 v Praze pro kanovníka Velislava, notáře Karla IV.
Thank all of you for your favor !!!
The first hundred is to be celebrated, so we send you a wonderful illumination from one of our most precious manuscripts, the so-called Velislav's Bible (NKP XXIII C 120). This manuscript jewel was created around 1340 in Prague the canon Velislav, notary of Roman Emperor and Czech King Charles IV.

See More