อะเฮื่อ อะเฮื่อ อะเฮื่อ is on Facebook.
To connect with อะเฮื่อ, sign up for Facebook today.
About อะเฮื่อ
  • No additional details to show
Favorite Quotes
  • ปริมาณของ “ความสุข”
    ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ
    แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”
Contact Information
  • No contact info to show