Jump to
Press alt + / to open this menu
Reviews
1 Review
Tell people what you think
Posts

Подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици).

започва: 8 октомври (неделя) – 9.00-13.30 ч.

свършва: 4 март 2018 г. (без 24 и 31 декември)

...

Обучението се провежда от преподаватели от катедра „Англицистика и американистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Разработват се тестовете от книжките на издателство „Просвета“ SUATEFL – Five Real Tests, които се закупуват при започването на курса. Работи се задължително с книжки № 5, 6 и 7. Останалите са препоръчителни за самостоятелна работа и допълнителни упражнения в час.
Специално разработеният за курсовете набор от уроци и упражнения е събран в помагало, което се продава на всеки курсист преди първото занятие заедно с книжките.
Прави се систематичен преговор на необходимата за изпита граматика и се надгражда над преподаденото в училище. Развиват се умения за четене с разбиране, обогатяване на лексическия запас, писане на диктовки, писане на есе, усвояване на формата на изпита. Периодично се правят и тестове за установяване на напредъка на курсиста.

Справки и записване: София, СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” 15, Централно крило, ет. 5, каб. 167;

тел.: 9308-314; 02-946-30-93

Моб. тел.: 0889- 057-616

Цена 660 лв. (при заплащане на две вноски 360 + 330 = 690 лв.), учебни материали: 39.70 лв.

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF Уникредит Булбанк

Следете за актуална информация на:

http://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/

http://fb.me/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies

See More
OCT8
Sun 9:00 AM UTC+03Фондация "Университетска Англицистика и Американистика" - ФУАА

Качествено обучение по английски език с университетски преподаватели за кандидат-студентите през 2018 г.!

СУ „Св. Климент Охридски“ Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език 2017-18 г. Подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици). Цена 660 лв. (при заплащане на две вноски 360 + 330...
eas.uni-sofia.bg
Posts

Благодарим на всички кандидат студенти, участвали в курсовете по английски език организирани от ФУАА, през изминалата учебна година! Пожелаваме на всички успех на изпита по английски език за Софийския университет и прием в най-желаните от тях специалности!

Тренировъчен курс с реални изпити (24 учебни часа, 4 дни) Цена: 162 лв.

13, 14, 17, 18 април (Великденски празници) 9.00-13.30 ч. / 14.00-18.30 ч.

Курсът представлява симулация на приемния изпит (4 занятия по 6 часа), с поставяне на оценка плюс обсъждане на резултатите. Работи се с реалните изпити на СУ от предходните 4 години, които не са публикувани. Занятията се състоят от първа част, която следва сценария на изпита, и втора, в която преподавателят анализира и обяснява доп...уснатите грешки. След всеки тест кандидатите получават оценка по изпитната скала.

Заплащането е по банков път!

Справки и записвания:
тел.: 0889057616
02 9308 314; 02 946 30 93,
мейл: afeas2016@gmail.com

See More

Честито!

Congratulations!
Translated
Резултати от студентския конкурс    за мемориалния грант   “Д-р Калина Филипова” – 2017 г. За конкурса постъпиха четири творчески проекта.   Журито в състав проф. дфн Евгения Панчева, доц. д-р...
eas.uni-sofia.bg

Тренировъчен курс с реални изпити (24 учебни часа, 4 дни) Цена: 162 лв.

ВАРНА

13, 14, 17, 18 април (Великденски празници) 9.00-13.30 ч. / 14.00-18.30 ч.

...

Курсът представлява симулация на приемния изпит (4 занятия по 6 часа), с поставяне на оценка плюс обсъждане на резултатите. Работи се с реалните изпити на СУ от предходните 4 години, които не са публикувани. Занятията се състоят от първа част, която следва сценария на изпита, и втора, в която преподавателят анализира и обяснява допуснатите грешки. След всеки тест кандидатите получават оценка по изпитната скала.

See More

Подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици). Цена: 360 лв., учебни материали: 34.70 лв.

11 март 2017 (събота) – 14.00-18.30 ч. до 20 май 2017 (без 15 април – Великденски празници)

Разработват се тестовете от книжките на издателство „Просвета“ SUATEFL – Five Real Tests, които се закупуват при започването на курса. Работи се задължително с книжки № 5, 6 и 7. Останалите са препоръчителни за самостоятелна работа и допълнителни упражнения в час....
Специално разработеният за курсовете набор от уроци и упражнения е събран в помагало, което се продава на всеки курсист преди първото занятие заедно с книжките.
Прави се систематичен преговор на необходимата за изпита граматика и се надгражда над преподаденото в училище. Развиват се умения за четене с разбиране, обогатяване на лексическия запас, писане на диктовки, писане на есе, усвояване на формата на изпита. В 120-часовия курс периодично се правят и тестове за установяване на напредъка на курсиста.

Заплащането е по банков път!

Справки и записвания:
тел.: 0889057616
02 9308 314; 02 946 30 93,
мейл: afeas2016@gmail.com

See More

ЗА КАНДИДАТ СТУДЕНТИТЕ по английски език:
Тренировъчен курс с реални непубликувани изпити (24 учебни часа, 4 дни) с университетски преподавател!
Цена: 162 лв.
ДАТИ:
4, 11, 18, 25 февруари (събота) 14.00-18.30 ч....
Курсът представлява симулация на приемния изпит (4 занятия по 6 часа), с поставяне на оценка плюс обсъждане на резултатите. Работи се с реалните изпити на СУ от предходните 4 години, които не са публикувани. Занятията се състоят от първа част, която следва сценария на изпита, и втора, в която преподавателят анализира и обяснява допуснатите грешки. След всеки тест кандидатите получават оценка по изпитната скала.
Заплащането е по банков път!
Справки и записвания:
тел.: 0889057616
02 9308 314; 02 946 30 93,
мейл: afeas2016@gmail.com

See More

Eто и победителите в конкурса за превод на поезия от български на английски език на името на проф. Владимир Филипов, който се организира ежегодно от Фондация "Университетска Англицистика и Американистика (ФУАА)".
Честито на наградените!

Резултати от конкурса за поетичен превод „Проф. Владимир Филипов“ – 2016 г. За конкурса постъпиха десет превода на предложените от организаторите стихотворения. Журито в състав проф. дфн Евгения Па...
eas.uni-sofia.bg
    Конкурс за мемориалния грант “д-р Калина Филипова” ФОНДАЦИЯ “УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА” обявява КОНКУРС за МЕМОРИАЛНИЯ ГРАНТ “Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА” Катедрата по англицистика и...
eas.uni-sofia.bg

ЗА КАНДИДАТ СТУДЕНТИТЕ по английски език:
Тренировъчен курс с реални непубликувани изпити (24 учебни часа, 4 дни) Цена: 162 лв.

ДАТИ:

...

4, 11, 18, 25 февруари (събота) 14.00-18.30 ч.

Курсът представлява симулация на приемния изпит (4 занятия по 6 часа), с поставяне на оценка плюс обсъждане на резултатите. Работи се с реалните изпити на СУ от предходните 4 години, които не са публикувани. Занятията се състоят от първа част, която следва сценария на изпита, и втора, в която преподавателят анализира и обяснява допуснатите грешки. След всеки тест кандидатите получават оценка по изпитната скала.

Заплащането е по банков път!

Справки и записвания:
тел.: 0889057616
02 9308 314; 02 946 30 93,
мейл: afeas2016@gmail.com

See More

|. Подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици). Цена: 360 лв., учебни материали: 34.70 лв.

Обучението се провежда от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”

започва: ...
5 ноември (събота) – 14.00-18.30 ч.
свършва:
21 януари 2017 (без 24 и 31 декември)

започва:
8 януари 2017 (неделя) – 14.00-18.30 ч.
свършва:
12 март 2017

започва:
11 март 2017 (събота) – 14.00-18.30 ч.
свършва:
20 май 2017 (без 15 април – Великденски празници)

Разработват се тестовете от книжките на издателство „Просвета“ SUATEFL – Five Real Tests, които се закупуват при започването на курса. Работи се задължително с книжки № 5, 6 и 7. Останалите са препоръчителни за самостоятелна работа и допълнителни упражнения в час.
Специално разработеният за курсовете набор от уроци и упражнения е събран в помагало, което се продава на всеки курсист преди първото занятие заедно с книжките.
Прави се систематичен преговор на необходимата за изпита граматика и се надгражда над преподаденото в училище. Развиват се умения за четене с разбиране, обогатяване на лексическия запас, писане на диктовки, писане на есе, усвояване на формата на изпита. В 120-часовия курс периодично се правят и тестове за установяване на напредъка на курсиста.

II. Тренировъчен курс с реални изпити (24 учебни часа, 4 дни) Цена: 162 лв.

ДАТИ:
27, 28, 29, 30 декември 2016 г. (вторник – петък) 9.00-13.30 ч.

4, 11, 18, 25 февруари (събота) 14.00-18.30 ч.

13, 14, 17, 18 април (Великденски празници) 9.00-13.30 ч.

6, 7, 13, 14 май (два последователни уикенда) 14.00-18.30 ч.

Курсът представлява симулация на приемния изпит (4 занятия по 6 часа), с поставяне на оценка плюс обсъждане на резултатите. Работи се с реалните изпити на СУ от предходните 4 години, които не са публикувани. Занятията се състоят от първа част, която следва сценария на изпита, и втора, в която преподавателят анализира и обяснява допуснатите грешки. След всеки тест кандидатите получават оценка по изпитната скала.

Заплащането е по банков път!

Справки и записвания:
тел.: 0889057616
02 9308 314; 02 946 30 93,
мейл: afeas2016@gmail.com

Следете за актуална информация на:
https://www.facebook.com/Фондация-Университетска-Англицисти

See More

Конкурс за превод на поезия "Проф. Владимир Филипов" - 2016

ФОНДАЦИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“ ОБЯВЯВА ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ Фондация „Универси...
eas.uni-sofia.bg

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език в Софийския университет с университетски преподаватели:

Подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици). Цена: 660 лв. (при заплащане на две вноски 360 + 330 = 690 лв.), учебни материали: 39.70 лв.

започва на 23 октомври (неделя) – 9.00-13.30 ч. ...
завършва на 19 март 2017 г. (неделя) (без 24 декември и 1 януари)
В курса се разработват тестовете от книжките на издателство „Просвета“ SUATEFL – Five Real Tests, които се закупуват при започването на курса. Работи се задължително с книжки № 5, 6 и 7. Останалите са препоръчителни за самостоятелна работа и допълнителни упражнения в час.

Специално разработеният за курсовете набор от уроци и упражнения е събран в помагало, което се продава на всеки курсист преди първото занятие заедно с книжките.

Прави се систематичен преговор на необходимата за изпита граматика и се надгражда преподаденото в училище. Развиват се умения за четене с разбиране, обогатяване на лексическия запас, писане на диктовки, писане на есе, усвояване на формата на изпита. Периодично се правят и тестове за установяване на напредъка на курсиста.

Заплащането е по банков път!

За контакти:
тел.: 0889057616
02 9308-314; 02-946-30-93,
мейл: afeas2016@gmail.com

See More

НОВИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ с УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език Подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици). Цена: 660 лв. (при заплащане на две вноски 360 + 330 = 690 лв.), учебни материали: 35.10 л...
eas.uni-sofia.bg