Photos
Reviews
4.0
2 Reviews
Tell people what you think
Videos
ANDRIMASO.
Posts

Miarahaba antsika olom-pirenena Malagasy. Efa misoratra ao anaty lisi-pifidianana ve ianao?
Ity misy rohy hahafantaranao izany : adikao eo ny laharana karapano...ndro dia ho hita eo ny anaranao sy ny distrika misy anao ary ny mombamomba anao hafa.
Hamarino tsara sao misy diso ary manatona ny fokontany misy anao raha misy fanamarihana.
Entano ihany koa ny namana.

Ity ny rohy hahafahanao mijery izany: https://liste.ceni-madagascar.mg/elect/rech

See More
liste.ceni-madagascar.mg

MIARA MIENTANA SY MIASA,
Anio sy Rahampitso,
Ho an’ny hoavin’i Madagasikara sy ny mponina ao aminy

...
Manasa anao izahay ho tonga handray anjara sy hifanolo-kevitra aminay mandritra ny fihaonam-be izay hatao ny 08, 09, ary 10 jolay 2016.
Indro ny mombamomba an’ny Zama :
Inona no antony ?
Ny vontoatin’ny Zama Aix 2016 dia :
- Fampahafantarana ireo zanak’i Madagasikara ampielezana: iza izy ireo ? inona ny tanjona iombonany amin’ny maha-zanaka ampielezana azy ?
- Fijerena sy fanovozam-pahalalana momba ireo sehatra sy tetik’asa ilain’i Madagasikara, ahafahan’ ireo zanaka ampielezana miara-miasa, mifanampy, mifameno ka hiara-hientana amin’ny maha-olom-pirenena azy ireo
- Hanamafy orina ny fifandraisan’ny samy zanak’i Madagasikara, ka ny traikefan’ny tsirairay sy ny finiavany ary ny maha-izy azy no hatambany ho akora, fitaovana ary fahaizana hampandrosoana an’i Madagasikara

Amin’ny fomba ahoana ?
Ny fihaonana ZAMA Aix 2016 dia sehatra ifanakalozan’ny rehetra sy hamolavola ny hevitra ahafahana mamaritra ny « FIARAHA-MIENTANA SY MIASA » ahasoa an’i Madagasikara. Hanampy ihany koa ny Malagasy ampielezana eo amin’ny fiaraha-miasa sy fifankahalalàna izany ka hitondra soa azy ireo.
Ary ny aorian’ny fihaonana?
ZAMA AIX 2016 dia manome toky fa hiasa na dia aty ivelan’i Madagasikara aza ka hitondra ny anjara birikiny eo amin’ny fanovàna ho amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara.
Santatra ambavarano izao raha dinihina ny lalan-kizorana, ny manetsabe dia ho avy ihany koa avy amin’ireo dimby sy fara izay antenaina fa hanaraka sy hampivoatra hatrany ny lalana hodiavina sy hatoro azy ireo.
Avia hiara-dia aminay !

See More
JUL8
Jul 8, 2016 - Jul 10, 20163, avenue Robert Schumann - Aix en provence
222 people interested
Posts