Photos
Reviews
4.7
14 Reviews
Tell people what you think
Videos
[Biotehniška fakulteta slavi 70letnico]
41
[Utrinki s srečanja Alumni kluba Oddelka za lesarstvo] V četrtek, 16.11.2017 je bilo Oddelek za lesarstvo poučno in zabavno!
5
[Kje se lahko zaposlimo v EU?]
3
1
Posts

[Delavnica: Butara za cvetno nedeljo]
Butarica je del slovenske krščanske velikonočne simbolike. Navadno jo sestavlja snop tradicionalnega zelenja, cvetja ali obarvanih lesnih oblancev, povečini pa oljčnih vejic, ki jih v katoliških cerkvah blagoslavljajo na cvetno nedeljo. Delavnica bo potekala 21.3. ob 17h (do 19h) v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani. Vabljeni!

[LUI -Ljubljanski univerzitetni inkubator zaposluje!]
Skrivamo med diplomanti Biotehniška fakulteta koga, ki ga veseli start-up scena?

[@[241038883350:274:LUI -Ljubljanski univerzitetni inkubator]] Are we hiding among graduates of @[352221058220897:274:Biotehniška fakulteta] who's happy to start-up scene?
Translated
LUI ZAPOSLUJE! Iščemo VODJO PROJEKTOV in DVA SODELAVCA 14. marca 2018 Tweet Ljubljanski univerzitetni inkubator z veliko pozitivne energije in strokovnega znanja podpira start-upe in tiste, ki bodo ustanovili start-up. Od 152 start-upov, kolikor se jih je razvilo pod našim okriljem, jih je .....
lui.si
Posts

[Turška poletna šola]
Med 16. julijem in 12. avgustom 2018 se lahko udeležite turške poletne šole - več informacij spodaj. Ne spreglejte!

[Turkish summer school] Between 16. July and 12. August 2018, you may attend Turkish summer schools - more information below. Don't miss it!
Translated
turkceyazokulu.com

[Prejemnica štipendije je tudi študentka doktorskega študija Bioznanosti, Erika Jež]
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO je s podporo L'Oreala ob zaključku letošnjega 12. nacionalnega razpisa L'Oréal-UNESCO Za ženske v znanosti 2018 trem mladim slovenskim raziskovalkam podelila štipendijo v višini 5.000 evrov. Letošnja prejemnica štipendije je tudi študentka doktorskega študija Bioznanosti, Erika Jež, poleg nje pa še Gabrijela Horvat in Tea Lenarčič. Njihova raziskovalna dela odsevajo znanje in odličnost ter predstavljajo pomemben prispevek k razvoju znanosti. Čestitamo!

[recipient of the scholarship is also student doctoral study bioscience, Erika Hedgehog] The Slovenian National Commission for UNESCO, with the support of l ' Oreala, at the end of this year's 12. National Invitation to tender, has granted a grant of 5.000 euros to three young slovenian raziskovalkam. This year's recipient is also a student of the doctoral study of bioscience, Erika Hedgehog, and also Gabriel Horvat and tea lenarčič. Their research works reflect knowledge and excellence and represent an important contribution to the development of science. Congratulations!
Translated
Slovenska nacionalna komisija za Unesco in družba L'Oreal Slovenija sta na današnjem dogodku na ZRC SAZU razglasili prejemnice štipendij nacionalnega programa Za ženske v znanosti 2018. Štipendistke so postale pedologinja Erika Jež, kemijska tehnologinja Gabrijela Horvat in biokemičarka Tea L...
krog.sta.si

[Poletna šola na univerzi Wageningen]
Ne spreglejte priložnosti, ki jih ponujajo v Wageningnu - veliko tem pokrivajo, ki bi zanimale vse smeri naše fakultete!

[Objava razpisa ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2018]
GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP) v letošnjem letu organizira že jubilejno deseto tekmovanje za študente s področja inovativnosti v živilstvu in razvoja novih živilskih izdelkov pod naslovom »ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2018«.
Lanskoletno 1. in 2. mesto sta zasedli ekipi Biotehniška fakulteta! Prvouvršečni OnMyWhey pa so bili na evropskem tekmovanju skupno 3.!

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP) v letošnjem letu organizira že jubilejno deseto tekmovanje za študente s področja inovativnosti v živilstvu in razvoja novih živilskih izdelkov pod naslovom »ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2018«. Tako kot do sedaj morajo izdelki tudi v leto....
gzs.si

[Predstavljamo sodelujoče #6]
Pridružili se nam bodo tudi Akron, d.o.o.! Pridružite se nam v četrtek, 29. marca ob 16h (prijava: http://bit.ly/2BVtIB2)!

[introducing participating #6] We will also be joining Akron, LLC.! Join us on Thursday, March 29. At 16 pm (login: http://bit.ly/2BVtIB2)!
Translated

[Predstavljamo sodelujoče #6]
Pridružili se nam bodo tudi Akron, d.o.o.! Pridružite se nam v četrtek, 29. marca ob 16h (prijava: http://bit.ly/2BVtIB2)!

Vrhunski proizvajalec vgradnih vgradnih omar po meri. UGODNE cene, dostava in montaža brezplačno.
akron.si

[Predstavljamo sodelujoče #6]
In nazadnje se nam bo predstavil tudi Luka Javornik iz Studio AKKA! Še nisi prijavljen (oz. poznaš koga, ki bi ga to zanimalo): prijave še vedno zbiramo preko bit.ly/2HRTHtG!

[introducing participating #6] And finally, we will also introduce luke javornik from studio akka! You're not registered yet (oz. Do you know anyone who would be interested in this): applications are still collecting via bit.ly/2HRTHtG!
Translated

[Predstavljamo sodelujoče #6]
In nazadnje se nam bo predstavil tudi Luka Javornik iz Studio AKKA! Še nisi prijavljen (oz. poznaš koga, ki bi ga to zanimalo): prijave še vedno zbiramo preko bit.ly/2HRTHtG!

Studio AKKA is landscape architecture practice. Our projects range from town planning to parks and gardens, from playgrounds to town squares and historic renovations, regardless of scale and type of interventions.
akka.si

[Predstavljamo sodelujoče #6]
Zavod RS za varstvo narave se nam bo tudi pridružil v torek, 27. marca 2018!
Še nisi prijavljen? Imaš kolega, ki ne sme zamuditi kariernih dni? Prijave še vedno zbiramo na http://bit.ly/2F8cnXh!

[introducing participating #6] The Rs Institute for nature protection will also join us on Tuesday, 27. March 2018! You're not logged in yet? Do you have a friend who can't miss a-Year-old? Applications are still gathering at http://bit.ly/2F8cnXh!
Translated

[Predstavljamo sodelujoče #6]
Zavod RS za varstvo narave se nam bo tudi pridružil v torek, 27. marca 2018!
Še nisi prijavljen? Imaš kolega, ki ne sme zamuditi kariernih dni? Prijave še vedno zbiramo na http://bit.ly/2F8cnXh!

Zavod RS za varstvo narave je strokovna institucija, ustanovljena na podlagi Zakona o ohranjanju narave. Sedem območnih enot zagotavlja kakovostno pokritost terena na območju celotne Slovenije. Delo območnih enot zaokroža delovanje Osrednje enote, ki skrbi za koordinacijo in enotno delovanje Zav...
zrsvn.si

[Botanične ilustracije Ljubljanskih tropov 2]
Razstava Botanične ilustracije Ljubljanskih tropov 2 je nadaljevanje cikla botaničnih ilustracij tropskih rastlin študentov 3. letnika Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij smeri Ilustracija ALUO - Akademija za likovno umetnost in oblikovanje.
Nova generacija študentov je na ilustracijah upodobila nove rastline. Ilustracije študentov bodo na voljo v avli tropskega rastlinjaka Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani do konca marca, vsak dan od 10.00 do 16.45.

[Beti Vidmar s predstavitvijo na Science Slam v Gradcu dobila povabilo na European Science Slam v Parizu]
V ponedeljek, 12. marca 2018, je mlada raziskovalka Beti Vidmar s Katedre za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo, Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, zelo uspešno predstavila svoje raziskovalno delo na dogodku Science Slam v Gradcu, Avstrija. V kratki, poljudni predstavitvi svojega raziskovalnega dela "Gnoj je zlato on zlato je gnoj" je zmagala že na BIO slamu v Kavarni Union. Tudi v Avstriji je spregovorila o bioplinski tehnologiji, predstavitev pa je poimenovala kar po znanih verzih pesnika Srečka Kosovela >Manure is gold and gold is manure<. Njen nastop je bil tako uspešen, da je dobila povabilo za nastop na European Science Slam, ki bo
julija v Toulouse.

[Betty Vidmar with presentation at science slam in graz got an invitation to the European science slam in Paris] On Monday, 12. March 2018, the young researcher betty vidmar from the department of Microbiology and microbial biotechnology, @[242046822542966:274:Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani], has very successfully presented its research work at the event science slam in graz, Austria. In a short, poljudni presentation of his research work "manure is gold he gold is manure" has won already on bio slam at Cafe Union. Also in Austria, she spoke of bioplinski technology, and she named her presentation as well as the famous verses of the poet ticket kosovela >manure is gold and gold is manure<. her performance was so successful that she received an invitation to perform at the European Science Slam, which will be July in Toulouse.
Translated

[Svečana podelitev Jesenkovih nagrad in Priznanj Biotehniška fakulteta prežeta s pomenom znanosti, družbeno odgovornostjo in sodelovanjem z gospodarstvom]
V torek, 14. marca 2018, je v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani potekala svečana podelitev Jesenkovih nagrad, najvišjih priznanj za pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na področju biotehniških ved v Sloveniji. Jesenkovo nagrado za življenjsko delo je prejel prof. dr. Borut Bohanec (Oddelek za agronomijo BF UL) je... prejel, Jesenkovo priznanje za najboljšo diplomantko doktorskega študija dr. Mojca Žlahtič Zupanc (Oddelek za lesarstvo) in Jesenkovo priznanje za najboljšo diplomantko magistrskega študija mag. Eva Mravljak, poročena Šnajder. Priznanja Biotehniške fakultete za izredne dosežke so bila podeljena pedagoškim in nepedagoškim delavcem fakultete ter posameznikom in skupinam izven fakultete, ki so pripomogli k razvoju in ugledu fakultete. Za zgledno delo in prispevek k razvoju in ugledu fakultete so priznanje Biotehniške fakultete prejeli izr. prof. dr. Jernej Jakše, z Oddelek za agronomijo BF UL, doc. dr. Jasna Dolenc Koce, z Oddelka za biologijo in doc. dr. Marija Klopčič z Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani Priznanji Biotehniške fakultete nepedagoškim delavcem fakultete sta za zgledno delo in prispevek z razvoju in ugledu fakultete prejela Jasna Lukan in Drago Vidic. Med posamezniki in skupinami izven Biotehniške fakultete pa so za zgledno delo in prispevek z razvoju in ugledu fakultete priznanji Biotehniška fakulteta prejela dr. Igor Drakskobler in Zavod za gozdove Slovenije, Lovišče s posebnim namenom Kozorog Kamnik. Med prejemniki priznanj Biotehniške fakultete je bilo tudi kar 21 študentov prve in druge stopnje, ki so na izpitih in vajah v koledarskem letu 2017 dosegli povprečno oceno najmanj 9,5.
Foto: Željko Stevanić (IFP, d.o.o.)

See More
Image may contain: one or more people and people standing

[Poletna šola za doktorske študente]
Posredujemo informacijo o poletni šoli, ki je namenjena doktorskim študentom, postdokom, znanstvenikom, raziskovalcem...s področij, ki jih pokriva Biotehniška fakulteta.
Na voljo so trije tečaji usposabljanja, ki so razdeljeni na tri tematske module:
• zdravje in podnebne spremembe,
• upravljanje in delitev vodnih virov pred podnebnimi spremembami,...
• podnebne spremembe in Sredozemlje.

See More
Pour questionner et comprendre les enjeux universels liés aux Objectifs de Développement Durable (ODD) dans le cadre d’une réflexion partagée Nord/Sud, et rencontrer des scientifiques et experts de renommée internationale.
3opt.mj.am

[Svečana podelitev Jesenkovih nagrad]
V oddaji Dobro jutro je prof. dr. Miha Humar, dekan Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani napovedal svečano podelitev Jesenkovih nagrad, predstavil prof. dr. Boruta Bohanca, prejemnika najvišjega priznanja, Jesenkovega priznanja za življenjsko delo in pogled v trenutek in prihodnost na Biotehniške fakultete (od 17:20 dalje).

Ustrezna varnostna razdalja nas lahko reši marsikakšnega, tudi tragičnega zapleta na cesti. Pa jo upoštevamo? O varnostni razdalji v prometnih minutah z Agencijo za varnost prometa. Pred osmo bomo skupaj z odvetnikom Miho Šercerjem svetovali o pogodbah o zaposlitvi, o odpovedi teh pogodb in o o...
4d.rtvslo.si