Photos
Videos
Her koser vi oss på Høysand med nydelig lapskaus og flott trekkspill-musikk sammen med beboere fra Haugvold.
11
3
Posts
No automatic alt text available.
Une voiture une histoire

1932: 4 marques, 4 anneaux, c'est la même qui symbolise la marque Audi de nos jours (Auto -Union)

1932: 4 brands, 4 Rings, this is the same symbol of the audi brand of our days (Self-Union)
Translated
Image may contain: car and outdoor
Jarl Morten Andersen to Sarpsborg FØR & NÅ

1976. Krysset Ringgata-St.Mariegate. En drosjebil fra Jamissen har trufet et gateskilt. Bilen er en Mercedes W114/W115, produsert fra 1968-1976. Dette er en 75 mod. Merk at Kruseløkka eldresenter er ikke bygget. Foto: Jarl M. Andersen.

Posts
APR6
Fri 6:00 PM UTC+02Deli De Luca RolvsøyFredrikstad, Norway
378 people interested
Iconic doesn’t even begin to describe it. The Ford Mustang from the movie Bullitt driven by Steve McQueen was featured in one of the most influential car cha...
youtube.com

VIKTIG KONTAKTINFORMASJON FOR LMK-FORSIKRINGEN.

IF har utviklet en egen nettside for LMK-Forsikringen. Her står det også mer om ordningen med hensyn til produkt...er og vilkår. Denne finner dere på;

www.if.no/lmk

Et eget team med rådgivere med spesialansvar for LMK-Forsikringen i Bodø vil bistå dere med å finne frem til riktige forsikringsprodukter. De har nå fått et eget fellesnummer;

22 49 50 37 ​​(utenfor kontortid og ved helg koples dere videre til Ifs kundeservice)


Eller de konkrete rådgiverne kan kontaktes direkte;

Thomas Solberg, Seniorrådgiver
e-post: Thomas.solberg@if.no
Tlf: 75 50 21 03

Kjartan Braathen, Seniorrådgiver
e-post: Kjartan.braathen@if.no
Tlf: 75 50 21 04

Daniel Kjelstrup, Forsikringsrådgiver
e-post: Daniel.kjelstrup@if.no
Tlf: 22 53 31 29

Arne Martin Nesje, Forsikringsrådgiver
e-post: Arne.martin.nesje@if.no
Tlf: 75 50 21 02

Truls Ekran, Teamkoordinator
e-post: Truls.ekran@if.no
Tlf: 75 50 21 01


For alle andre mer generelle henvendelser, er det etablert en egen epost-adresse: lmk@if.no

HUSK AT ALLE KJØRETØY MED VERDI 300.000,- NOK ELLER LAVERE KAN TEGNES DIREKTE INN HOS IF.

See More
Norges beste forsikring for motorhistoriske kjøretøy kjøper du hos If Skadeforsikring.
if.no

Nytt tilskudd til moropeden??

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Sai Kyaw Thein
Sai Kyaw Thein to ဟာသရပ္ကြက္

ဒို႔ရြာ က ဆိုင္ကယ္ လန္းခ်က္ 😱

APR7
Sat 7:00 AM UTC+02Baker JensegSarpsborg, Norway
43 people interested
Image may contain: text
AMCAR - American Car Club of Norway

Nasjonal Motordag bytter dato!

National Motordag swap date!
Translated
LMK Motorhistorisk

lmk_logo transparent
Nytt fra LMK 4/2018.

Landsmøtet 2018 nærmer seg.

...

Landsmøtet 2018 finner sted allerede lørdag 7. april 2018 på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen. Innkalling og agenda vil komme i løpet av få dager. De siste årene har det vært god oppslutning rundt Landsmøtene, noe som også er avgjørende dersom vedtakene skal bli representative for eierklubbene i LMK.

Dessverre opplever man ofte at mange har «langt mer på hjertet» enn hva som er mulig å få til innenfor rammene av et Landsmøte, som har faste punkter på agendaen uten nevneverdige spillerom. Derfor blir det nok viktig fremover at det arrangeres også øvrige LMK-arrangementer i likhet med Strategikonferansen, hvor det blir mulig å kunne tenke sammen og legge føringer for veien videre. Dette vil også kunne ta brodden av Landsmøter preget av gamle saker og personstridigheter, som hverken skaper entusiasme eller nytt initiativ rundt LMK. Det var derfor utrolig positivt med Strategikonferansen hvor alle tydelig hadde LMKs fremtid og videre virke for øye, hvor man igjen opplevde den positive dugnadsånden for felles sak – noe som også var bakgrunnen for opprettelsen av LMK i sin tid.

Strategikonferansen – veien videre.

Mange etterspør konklusjonen fra Strategikonferansen. Det kom en hel rekke skriftlige forslag fra de 11 ulike gruppene under Strategikonferansen, og det har også innkommet ytterligere innspill til Administrasjonen i etterkant. Styret i LMK jobber nå med å gjennomgå forslagene for å trekke ut essensen av disse, ment som en del av en ny Arbeidsplan for 2018/2019. Noen av punktene er allerede en del av dagens Arbeidsplan, men det kom også frem helt nye innspill. Dette vil i løpet av kort tid gjøres kjent for klubbene i prioritert rekkefølge med forankring i forbundets nåværende økonomiske situasjon og ressurser.

Nye utfordringer ved løp og arrangementer.

I august arrangeres et 90-års jubileumsløp for strekningen Eidfjord-Haugastøl. Her har arrangøren møtt uforutsette hindringer og utgifter knyttet til gjennomføringen av selve løpet. Arrangøren avkreves at politiet må forestå veidirigering av og på riksveien i forbindelse med arrangementet. Dette blir følgelig en betydelig kostnad, som tillegges arrangøren i sin helhet, og dette medfører igjen en langt dyrere startkontingent for den enkelte.

LMK er ikke kjent med at det tidligere har vært sedvanlig praksis for at politiet har stått for dirigeringen ved treff- og arrangementer, jfr. bestemmelsene i vegtrafikkloven § 9, slik man nå opplever i Eidfjord. Hvorvidt dette skyldes et enkelttilfelle eller en generell endring av forvaltningspraksis og synet på slike arrangementer, vites ikke. LMK vil likevel følge situasjonen da dette ved de fleste mindre arrangementer burde være unødvendig og økonomisk ødeleggende for små klubber som ønsker å avholde aktiviteter. Dette kan bidra til enda mindre muligheter for bruk, anvendelse og fremvisning av vår rullende kulturarv. LMK ønsker derfor innspill omkring dette også har vært tema ved andre arrangementer.

1. mars 2018 – vendepunkt for uforsikrede kjøretøy.

Trafikkforsikringsforeningen har fra 1. mars 2018 fått mandat til å ilegge eiere av uforsikrede kjøretøy dagmulter. Satsene er såpass stive at dette nok vil medføre at mange velger å forsikre eller levere inn skiltene. Det har dessverre skjedd en glipp ved flyttingen av en rekke LMK-forsikringer fra WaterCircles til IF, og mange har derfor mottatt et varsel fra Trafikkforsikringsforeningen. Dette varselet kan man bare se bort ifra, og dette skyldes at trafikkansvarsforsikringene ble avsluttet hos WaterCircles før tidspunktet for overtakelse av IF. For å unngå ytterligere bekymring rundt dette, har IF nå kontaktet samtlige forsikringstakere dette gjelder.

Årsavgift 2018 – store endringer.

Årsavgiften byttet navn fra nyttår til trafikkforsikringsavgift. Store omlegginger i innkrevingen av denne avgiften skaper mange spørsmål og en hel del forvirring. For oss med veteran- og entusiastkjøretøy, som ofte kun brukes en kort periode i sommerhalvåret, innebærer dette en mulighet til å kun betale avgift for perioden kjøretøyet faktisk er i bruk. Dette medfører likevel at kjøretøyet må avregistreres og følgelig skiltene leveres inn, men gevinsten kan bli betydelige besparelser.

LMK må likevel opplyse om at det er en kopling mellom trafikkforsikringsavgiften og kjøretøyets ansvarsforsikring. Det blir med andre ord automatisk krevet inn trafikkforsikringsavgift for alle kjøretøy med aktiv ansvarsforsikring – både registrerte og uregistrerte. Dette vil si at skal trafikkforsikringsavgiften unngås på et avregistrert kjøretøy må ansvarsforsikringen sies opp. For LMK-forsikrede kjøretøy med f. eks en aktiv Helforsikring innebærer dette en endring til en tradisjonell Lager- og restaureringsforsikring. Du må selv melde fra til selskapet om denne endringen.

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

SCH26022018 – ver.1.0

See More