Reviews
5.0
1 Review
Tell people what you think
Hà Đông Tin
· September 11, 2017
Lại một cơ hội đầu tư bền vững hơn với HaiPhatLand.
Photos
Posts

🌻Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 Land Hải Phát 🌻

👉 Dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 là đô thị trọng điểm của thành phố Hà Nội, dự án cho chủ đầu tư công ty Cienco 5 đảm nhận hiện đang được giới truyền thông, nhà đâu tư và người mua nhà rất quan tâm trong thời điểm này. Tầm nhìn dự án Thanh Hà Cicenco 5 sẽ trở thành một khu đô thị sinh thái với quy mô gần 600ha, hiện đại tiện nghi góp phần thay đổi bộ mặt cảnh quan đô thị thành phố.

👉Thông tin dự án Thanh Hà Cienco 5

...Continue Reading
Posts