Photos
Posts
Demetrio Trufa de Benassal updated their profile picture.
Image may contain: text

A les 21 hores ha finalitzat la primera jornada de la III Edició de la Fira de la Tardor de Sant Rafael del Riu, en la qual boletaires i artesans donem a coneixer els nostres productes.
Ens poden visitar demà diumenge fins a les 20 hores, quan es donarà per clausurada la fira.

A las 21 horas ha finalizado la primera jornada de la III Edición de la Feria de Otoño de San Rafael del Río, en la cual artesanos damos a conocer nuestros productos. Nos pueden visitar hasta mañana domingo a las 20 horas, cuando se dará por clausurada la feria.

Image may contain: 2 people, people smiling

La tercera edició de la Fira d'Oficis de Benassal ha superat les anteriors; en la mesura que han augmentat el número d'activitats i de persones implicades en la seva organització ho ha fet l'esfoç per millorar una Mostra de la vida qüotidiana del nostre Benassal de principis del segle passat que ens fa sentir molt orgullosos de ser benassalencs i, poder participar en ella.
DEMETRIO. Trufa de Benassal aprofita per donar les gràcies a tots aquells col·laboradors que desinteress...adamant treballen de valent per fer-la possible i a tota la gent que l'ha visitada.

La tercera edición de la Fira d'Oficis de Benassal ha superado las anteriores; en la medida en que han aumentado el número de actividades y de personas implicadas en su organización lo ha hecho el esfuerzo por mejorar una Mostra de la vida cotidiana de nuestro Benassal de principios del siglo pasado que nos hace sentir muy orgullosos de ser benasalenses y, poder participar en ella.
DEMETRIO. Trufa de Benassal aprovecha para dar las gracias a todos aquellos colaboradores que desinteresadamente trabajan duro para hacerla posible y a toda la gente que la ha visitado.

See More
Image may contain: 6 people, people smiling, people standing, wedding and indoor
Image may contain: drink, indoor and food
Image may contain: food

Música, Bureo, Ronda pels carrers, Gall Gallet, Jocs i joguines tradicionals.
Majorals, Capelles i Portalets.
Tavernes, mercat, menjars i indumentària populars.
La sega , la verma, la matança.
Dones que van a llavar, emblanquinadores, filadores, remeieres; que fan sabó, bunyols, formatge i gelats....
Artesans del vimen, pintors de llançols.
La nostra Guerra Civil, la Torre de la Presó, l'estimat Forn de Dalt.

Música, Bureo, Ronda por las calles, Gall Gallet, juegos y juguetes tradicionales.
Mayorales, Capillas y Portales.
Tavernas, mercado, comidas e indumentaria populares.
La siega, la matanza.
Mujeres que van a lavar, hilanderas; que elaboran jabón, buñuelos, queso y helados.
Artesanos del mimbre, pintores de sábanas.
Nuestra Guerra Civil, la Torre de la Presó y el querido Forn de Dalt.

See More
Music, bureo, round through the streets, rooster trigger, games and traditional toys. Majorals, chapels and portalets. Taverns, market, meals and popular clothing. Sega, verma, the massacre. Women who go to llavar, emblanquinadores, plug, medicinal; that make soap, fritters, cheese and ice cream. Artisans of the vimen, painters of llançols. Our Civil War, the prison tower, the beloved oven of dalt. Music, bureo, round the streets, gall gallet, games and traditional toys. Foremen, chapels and portals. Taverns, market, food and clothing. The mowing, the killing. Women who are going to wash, weavers; they make soap, fritters, cheese and ice cream. Wicker artisans, Linen Painters. Our Civil War, the tower of the prisoner and the beloved forn of dalt.
Translated
Image may contain: 1 person
No automatic alt text available.

Aquest dissabte, dia 11 de juny, Bellmunt rendirà homenatge per tercera vegada, a la trufa d'estiu. Com a novetat, en aquesta edició de la Fira els diferents expositors estarem instal·lats per diferents carrers del municipi, un original plantejament que ens permetrà disfrutar més encara de la seva bellesa i encant.

Este sábado, día 11 de junio, Belmonte de San José rendirá homenaje por tercera vez, a la trufa de verano. Como novedad, en la presente edición de la Feria los diferentes expositores estaremos instalados en diferentes calles del municipio, un original planteamiento que nos permitirá disfrutar más todavía de su belleza y encanto.

No automatic alt text available.
Image may contain: text

Gràcies a les cinc-centes persones que ens heu demostrat suport.
I un immens i sincer agraïment als mestres de l'alta cuina que durant aquests tres dies ens han acollit i ensenyat tantes coses, des de la proximitat, humilitat i una qualitat humana que els fa més grans encara, si cap.

Gracias a las quinientas personas que nos habéis demostrado vuestro apoyo.
Y un inmenso y sincero agradecimiento a los maestros de la alta cocina que durante estos tres días nos han acogido y enseñado tantas cosas, desde la proximidad, humildad y una calidad humana que los hace todavía más grandes, si cabe..

Anit tingué lloc el Sopar de Gala de l'Assemblea Euro-Toques 2016. Onze foren els xefs que ens sorprengueren amb les seves avantguardistes i cuidades elaboracions. Miguel Barrera,de CAL PARADÍS, creà "Matices del Maestrat con trufas Demetrio", un plat en el qual presentà conill del Maestrat amb trufa negra, muixernons i altres matisos.

Anoche tuvo lugar la Cena de Gala de la Asamblea Euro-Toques 2016. Once fueron los chefs que nos sorprendieron con sus vanguardistas y cuidadas elaboraciones. Miguel Barrera, de CAL PARADÍS, creó "Matices del Maestrat con trufas Demetrio", un plato en el cual presentó conejo del Maestrat con trufa negra, perretxicos y otros matices.

Last night the gala dinner of the euro-Toques Assembly 2016. Eleven were the chefs who we us with their avantgardists and cuidades brew. Miguel Barrera, of lime paradise, created "Matices of the maestrazgo con trufas demetrio", a dish in which brought rabbit from the maestrazgo with black truffle, muixernons and other nuances. Last night, the gala dinner of the euro-2016. Session was held by the chefs who surprised us with their avant-garde and well-groomed working. Miguel Barrera, of cal paradis, created "shades of with Truffles Truffles", a dish in which he presented rabbit of the maestrat with black truffle, perretxicos and other nuances.
Translated
No automatic alt text available.
Image may contain: food
Image may contain: 9 people, people smiling

Tres dies d'actes s'han programat amb motiu de l'Assemblea Nacional biannual Euro-Toques, que s'està celebrant a la ciutat de congresos "Ciutat d'Elx" (Alacant). I DEMETRIO. Trufa de Benassal, és entitat col·laboradora en la present edició; un autèntic honor poder-ho fer i compartir espais amb alguns dels millors cuiners d'àmbit nacional.
El sopar de benvinguda a l'Assemblea d'ahir diumenge fou confeccionat per nou restauradors alicantins. En Tomás López, del restaurant DOMGI...M, del propi Elx, ens deleità amb el següent entrant: Vieira amb trufa Demetrio, carpaccio de gamba i remolatxa.

Tres días de actos se han programado con motivo de la Asamblea Nacional bianual Euro-Toques, que se está celebrando en la ciudad de congresos "Ciudad d Elche" (Alicante) y DEMETRIO. Trufa de Benassal, es entidad colaboradora en la presente edición; un auténtico honor poderlo hacer y compartir espacios con algunos de los mejores cocineros de ámbito nacional.
La cena de bienvenida a la Asamblea de ayer domingo fue confeccionada por nueve restauradores alicantinos. D. Tomás López, del restaurante DOMGIM, del mismo Elche, nos deleitó con el siguiente entrante: Vieira con trufa Demetrio, carpaccio de gamba y remolacha.

See More