Photos
Videos
การถ่ายทอดสดการอบรมสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยGoogle Forms
22
6
Posts
Image may contain: 3 people
กระทรวงสาธารณสุข
13 hrs

สธ.ไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดงบฯ ซื้อ #วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ฉีดให้กับสุนัขหรือแมวนะจ๊ะ แต่ถ้าคนมีความเสี่ยงจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้า เชิญได้ที่รพ.ของ สธ. ทั่วประเทศ เราพร้อมดูแลจ้าาาา https://goo.gl/LgY7s2

Posts
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขตสิบ added 6 new photos.
13 hrs

(22 มีนาคม 2561) แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์ ผู้...อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชม อาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ทุกท่าน

See More
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขตสิบ added 10 new photos.
14 hrs

(22 มีนาคม 2561) แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ,นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ,นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์ ผู้อำ...นวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือและพิจารณาการขอใช้อาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี (หลังเดิม) ณ ห้องประชุมวิษณุ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

See More
Image may contain: 1 person
Image may contain: 3 people, people smiling, people sitting and indoor
Image may contain: 6 people, people smiling, people standing
Image may contain: 2 people, people sitting
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา added 4 new photos.
15 hrs

22 มี.ค.61 เจ้าหน้าที่ สบส.12 สงขลาและ อาจารย์อวาทิพย์ แว รพ.ยะลา ลงเยี่ยมเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ณ รพ.กาบัง จ.ยะลา

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี added 10 new photos to the album: ได้ร่วมตรวจ ติดตาม กิจกรรมของโครงการ ปฎิบัติฯ รพ.ราชบุรี — at โรงพยาบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี.
15 hrs

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมตรวจ ติดตาม กิจกรรมของโครงการ ปฎิบัติ ศูนย์เครื่องมือเเพทย์ต้นแบบงานด้านวิศวกรรมการเเพทย์ กับกองวิศวกรรม...การเเพทย์
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๒ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลราชบุรี ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองราชบุรี
โดย กลุ่มวิศวกรรมการเเพทย์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี

See More

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 แก่พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อทบทวนข้อกฎหมายและพัฒนากลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการสุขภาพทั่วประเทศ สร้างความเข้มแข็งในระบบบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน

กองวิศวกรรมการแพทย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2561 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานพยาบาลทั่วประเทศ บุคลากรสาธารณสุข สหวิชาชีพ นักวิชาการ และผู้สนใจกว่า 5,000 คน พร้อมสถานพยาบาลที่ได้รับรางวัลกว่า 150 แห่ง

Image may contain: one or more people
สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช added 5 new photos.
20 hrs

22 มีนาคม 2561สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและข้าราชการ เพื่อหารือ เรื่องการวางกรอบทิศทางการปรับโครงสร้างองค์กร ตามนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ ห้องเฟื่องฟ้า

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขตสิบ added 42 new photos to the album: วัน อสม.แห่งชาติ ประจำ 2561.

วันที่ 20 มีนาคม 61 กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสัมพันธ์ มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการ...สุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมคณะผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่ อสม.ดีเด่น องค์กร อสม.สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ทีมสนับสนุน อสม. ดีเด่นระดับชาติ นอกจากนี้ยังมีพิธีประกาศเจตนารมณ์การทำงานของ อสม.ในปี 2561 และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลองค์กรส้รางสุขาพ ผลงานของอาสาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และให้กำลังใจในการทำงานของ อสม.

See More
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี added 6 new photos to the album: การจัดทำเอกสารคุณภาพ (Quality Procedures) และแบบบันทึก (Form).

การจัดทำเอกสารคุณภาพ (Quality Procedures) และแบบบันทึก (Form) เพื่อเตรียมความพร้อมเอกสารคุณภาพ ในการขอการรับรอง ISO/IEC 17025 version 2017
ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๓ จังหวัดนครสวรรค์
โดย กลุ่มวิศวกรรมการเเพทย์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี

ขอเชิญกด Like เพจ เพื่อติดตาม "จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย8" จุลสารวาไรตี้ ที่มาพร้อมกับสาระและความบันเทิง

จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย 8"'s photo.
จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย 8"
20 Likes
18 talking about this
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตรียมเปิดอบรมให้ฟรีกับผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการนวดและสปาในวันที่ 27 มี.ค. น....
pptvhd36.com|By PPTV HD 36