• Tổng hợp đề thi Triết 1 K59 (Ngày thi 14,15/1/2018)
  Một số kinh nghiệm để lại
  Đề mk toàn biện chứng ạ.
  Cơ sở hạ tầng là gì? Nhiều về thượng tầng và hạ tầng nữa
  Hỏi nhiều về llsx và qhsc
 • Một số kinh nghiệm để lại
  hỏi về địa tô chênh lệch 1,2, câu " dân chủ..." của lênin thì phải, qluat gtri biểu hiện thành qluat giá cả sx, chủ nghĩa đq nn, mấy câu cơ bản kiểu nsuat hai loại tính theo tgian, sp
  Công thức địa tô, hao mòn hữu hình, vô hình, lợi tức, tư bản thương nghiệp, time CM tháng 10 Nga, thời kì nước ta đi nên quá độ chủ nghĩa
  1. Địa tô chênh lệch I
 • Một số kinh nghiệm để lại
  Đề tớ vào nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Nguyên tắc xây dựng Đảng. Ai nghiên cứu đế quốc cộng sản. Đảng nào vắng mặt trong hội nghị . Thư gửi công đoàn gì gì ấy vào ngày tháng năm nào. Mặt trận Việt Minh thành lập năm nào? Cho mấy câu nói của Bác Hồ hỏi trích trong đâu ? Cuối quyển nhật ký trong tù Bác viết gì( chương Văn hóa)
  Vào nhiều câu về văn hóa và đạo đức, kiểu như cái nào k thuộc văn hóa.
  Pháp nổ súng xâm lc nc ta năm nào
  Bác bị tưởng giới thạch bắt giam năm bn
 • Một số kinh nghiệm để lại
  Toàn nội dung này thuộc hội nghị khóa mấy (loại này nhiều vô kể) ; xong lại nội dung này trong luận cương chính trị, hay bản tóm tắt gì gì đấy; 1 vài câu lại hỏi về kinh tế thị trường vs CNH
  Chủ yếu các hội nghi, công nghiệp hóa- hiện đại hóa, văn hóa xã hội. Ôn TH chỉ trúg các mốc thgian , đọc kỹ giáo trình chương 6,7,8
  Công nghiệp hoá hiện đại hoá, các tác phẩm chính cương cương lĩnh, hội nghị, đại hội (vào nhiều), đối ngoại,2-3 câu văn hoá
  Đại hội, nghị quyết ( nhớ tháng ấy), đảng đổi tên đh mấy, di sản vật thể chọn đ.án sai, đối ngoại, Đại Dương Xanh của nước nà...
 • Một số kinh nghiệm để lại
  Đề t vào bệnh mệnh lệnh, bệnh công thần
  phần đoàn kết với văn hóa cũng nhiều
  câu nói này của ai rồi trong văn bản nào nhiều lắm. VD Di chúc, thường thức chính trị, đường cách mệnh.....
  hỏi về sự kiện năm 1951, văn hóa, bác Hồ ở Thái Lan năm bn, mấy câu liên quan đến đường cách mệnh, nguyên tắc tổ chức đảng, phương pháp nào nc tt HCM, rồi bác ở Pháp năm bn...
 • vào đa số vào đại hội, hội nghị, thời kì cnh,hđh đất nước
  lquan đến hội nghị, đại biểu, rồi mục tiêu phương hướng trong thời kì đổi mới nhiều hơn.
  Chủ yếu tập chung chuơng văn hoavs công nghiệp hoá tầm 40 câu học thuộc lòng từng chữ các quan điểm nhiệm vụ. Nó sẽ hỏi có mấy quan điểm. Quan điểm thứ mấy. Nhiệm vụ này có trong đại hội mấy. Nhiệm vụ này giai đoạn nao.còn bia tiến sĩ unes cô công nhận năm nào. Đời sống mới của truờng chinh. Việt nam chính thức là thuộc địa pháp năm nào. Nhiệm vụ thứ nhất của đại hội mấy là j....
  đời sống mới năm nào ? 1947
 • Một số chia sẻ để lại
  đề của t có nhiều câu qhsx và lực lượng sx nhé
  các cặp phạm trù, LLXS, QHSX, nhất nguyên, nhị nguyên....
  Ôn kỹ phần phép biện chứng duy vật,quy luật
  Chủ yếu học chương 2 vs chương 3
 • Kinh nghiệm để lại
  Ôn nhiều phần tỷ suất lợi nhuận với cnxh dân chủ vào nhé, đề thi không có tính toán
  Đề của t vào nhiều phần học thuyết giá trị , giá trị thặng dư , độc quyền với cmxhcn
  giá trị thặng dư hỏi nhiều, đủ thứ xung quanh nó. giá cả sản xuất, chi phí sản xuất, sản xuất gttd
  t vào chủ yếu độc quyền nhà nước với đảng cộng sản, có tầm 10 câu vào phần hàng hóa, lợi nhuận
 • Một số kinh nghiệm đề lại
  Vào rất nhiều phần các đại hội, hội nghị, quyết định, CNH, HĐH, các câu hỏi xung quanh Sự ra đời của ĐCS VN, r thì thời chống Pháp, Mĩ, thời kì đổi mới
  Vào nhiều dạng hỏi là quốc hội đại hội mấy? Chủ chương của từng thời kì.các mốc time vn gia nhập các tổ chức asean wto..... Tóm lại trải tất các chương.CNH XHCN và văn hóa vào khá nhiều.
  chủ yêu hỏi về hội nghị, đại hội ở mấy chương cnh hđh, văn hóa, đối ngoại. Và đề t cực nhiều câu về kinh tế thị trường...
  Mấy chương về lúc chống Pháp Mỹ ấy thì nó hay hỏi kiểu cho 1 nhận định xong hỏ...
 • Một số kinh nghiệm để lại
  đề của t vào phần văn hóa nhiều.hỏi nhiều điền từ,cho đoạn trích hỏi của ai.ns chung là nhiều câu chưa gặp
  Hỏi nhiều về xây dựng Đảng và ý thức đảng viên. 1,2 câu về Nho giáo, phật giáo Có nhiều câu trích và điền từ"
  Chủ yếu vào thời kì quá độ xã hội chủ nghĩa, chính cương vắn tắt viết về nội dung gì (dề tớ 3 câu cứ xoay vào nó) ... văn hóa cũng nhiều, toàn hỏi câu nào sai, câu nào không đúng Học cứ học, học phải nhớ chắc => làm bài cứ như chưa bao giờ gặp
  "các giai đoạn hoạt động của Bác, rời liên Xô về TQ tháng10/1938... nhiều lắm"