Reviews
4.7
37 Reviews
Tell people what you think
Katarina Kontrosova
· March 29, 2017
Best UNI :)
Vlasto Kocián
· April 5, 2016
Som veľmi rád, že som tu študoval - veľmi mi to pomohlo v pracovnom uplatnení.
Eduard Jadroň
· March 18, 2017
Čo dodať. Proste super.
Ľubomíra Poliačková
· October 30, 2015
Najlepšia fakulta na svete :)
Photos
Posts

Len do 31. marca sa môžeš prihlásiť a využiť hlavné benefity Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Pridaj sa k nám a študuj budúcnosť www.budfri.sk #budfri

Only until 31. March you can log in and take advantage of the main benefits of the faculty of management and informatics uniza. Join us and study the future www.budfri.sk :) #Budfri
Translated
No automatic alt text available.

To, že naši absolventi majú skvelú kariéru, nadpriemerný príjem a pracujú na zaujímavých projektoch je dnes v IT samozrejmosťou. Pozri sa ale, prečo sa oplatí, byť súčasťou práve Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Nezabudni, len do 31. marca si môžeš podať prihlášku – www.budfri.sk #budfri

Image may contain: 1 person, smiling
Videos
Počasie nám vyšlo... Frifest práve prebieha... Dobehnite :)
31
Posts

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností udelil Striebornú medailu ZSVTS nášmu kolegovi doc. Ing. Petrovi Mártonovi, PhD. za činnosť v rámci Spoločnosti dopravy SVTS. Peťovi blahoželáme a prajeme mu veľa ďalších úspechov. #somfri

The Association of slovak vedeckotechnických companies granted a silver medal to our colleague doc. Ing. Peter Mártonovi, Phd. For activity within the transport company svts. Peťovi Congratulations and wish him many more successes. #Somfri
Translated
Image may contain: 3 people, suit

Naše špecializované laboratória na Katedre informačných sietí boli vybavené novými stolnými PC, ktoré boli darované spoločnosťou ING BANKA SLOVENSKO. Touto cestou by sme chceli poďakovať tejto spoločnosti za vynikajúcu spoluprácu. #somfri #friuniza

Fakulta riadenia a informatiky added 30 new photos to the album: Veda v meste.

Tento štvrtok sme na Fakulte riadenia a informatiky privítali viac ako 300 žiakov základných a stredných škôl, ktorých zaujala oblasť IT... Veríme, že sa im podujatie páčilo #budfri #friuniza #itakademia

Vo štvrtok 15.3. od 10:00 do 14:00 h. sme pripravili pre žiakov stredných škôl opäť zaujímavé podujatie s názvom Veda v meste... Teší nás veľký záujem o toto podujatie... Veríme, že sa im bohatý program spojený so zaujímavými prednáškami a praktickými ukážkami bude páčiť #budfri #friuniza #itakademia

Thursday 15.3. From 10:00 to 14:00 H. We have prepared for pupils of secondary schools again an interesting event called science in the city... we are pleased with the great interest in this event... we believe their rich program associated with interesting fiscal and practical of will like :) #budfri #friuniza #Itakademia
Translated
No automatic alt text available.

Ďakujeme nášmu absolventovi Martinovi Strigačovi za veľmi zaujímavú a podnetnú prednášku o úspešnom príbehu spoločnosti Sygic. Veríme, že všetkým prítomným i online sledujúcim sa prednáška páčila. Ak ste nestihli, tak záznam si môžete pozrieť na http://www.unitv.sk/nazivo/ #somfri #budfri #friuniza

V priebehu jedného týždňa vytváralo svoju prvú IoT aplikáciu 85 šikovných žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Sme veľmi radi, že sme ich mohli privítať na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. Veríme, že sa o oblasť IT budú zaujímať aj naďalej a v budúcnosti viacerí z nich rozšíria našu FRI komunitu #budfri #itkraj #friuniza

Erasmus v Chorvátsku? Prečo nie! Vo Varaždíne má FRI veľmi dobrého partnera. To, že FOI (Fakultet organizacije i informatike) má čo ponúknuť sa môžete presvedčiť osobne - príďte na prezentáciu Any, Petara, Dory a Nevena, študentov FOI, ktorý sú celý semester na pobyte Erasmus+ na FRI. Viac info v plagátiku.

Erasmus in Croatia? Why not! In Varaždíne, fri has a very good partner. That Foi (fakultet address I computer) has what to offer you can convince yourself in person - come to the presentation of Ana, Petar, Dory and nevena, students foi, who are all semester at the residence of erasmus+ on fri. More info in plagátiku.
Translated
Image may contain: text

Sledujte naživo od 10:00 h. prednášku CEO spoločnosti Sygic - Martina Strigača s názvom Zo Slovenska do celého sveta, absolventa našej fakulty. Spoločnosť Sygic zastáva pozíciu lídra v oblasti globálnej navigácie. Navigácii Sygic GPS dôveruje viac ako 200 miliónov užívateľov po celom svete. http://www.unitv.sk/nazivo/

Watch live from 10:00 H. Lecture CEO of sygic - martina strigača called from Slovakia to the whole world, graduate of our faculty. Sygic is a leader in global navigation. Navigation Sygic GPS trusts over 200 million users around the world. http://www.unitv.sk/nazivo/
Translated
Ivan Korčok, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Tatiana Čorejová, rektorka Žilinskej univerzity v Žilinesi Vás dovoľujú pozvať na podujatie
unitv.sk

Nadácia Tatra banky aj v
tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta. Má ambíciu
podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných
školách a v ich uplatňovaní na Slovensku. V rámci grantového programu budú
poskytované finančné granty do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti nákladov...
spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými
pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. Projekty Nadácia
prijíma v elektronickej podobe do utorka 13. apríla 2018. Viac
informácií, kritériá programu aj elektronický formulár nájdete na stránke

See More
Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta.  Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku. V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty d...
www.fri.uniza.sk

V minulom týždni na Fakulte riadenia a informatiky úspešne prebehol IT tábor s názvom Internet vecí zábavnou formou. 85 šikovných stredoškolákov z celého Slovenska vyvíjalo v priebehu jedného týždňa svoju IoT aplikáciu. Na záver sme si našli čas aj na skvelú skupinovú fotku. Stredoškoláci a mentori sa tak stretli na jednej snímke, ktorá bude skvelú atmosféru pripomínať minimálne do ďalšieho podujatia. #budfri #itkraj #friuniza

Image may contain: 1 person, sky, cloud, crowd and outdoor

Ďakujeme našej Oľge za propagáciu štúdia na FRI na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne v rámci prezentácie Erasmus študentov #budfri #friuniza

We thank our oľge for the promotion of study on fri at the business academy in lower kubíne under the presentation of Erasmus students :) #budfri #friuniza
Translated
Image may contain: 8 people, people smiling, people on stage and indoor

Nestihol si jarný ONLINE Deň otvorených dverí na FRI? Nevadí! Celú diskusiu nájdeš nižšie. Ak by si mal ešte nejaké nezodpovedané otázky, pokojne napíš na študijné oddelenie studref@fri.uniza.sk, radi Ti odpovieme. Všetko dôležité o tom, ako sa stať FRI-čkárom, a aké možnosti a skvelé príležitosti získaš, nájdeš na www.budfri.sk #budfri #friuniza

Haven't you missed the spring online open day on fri? Never mind! You'll find the whole discussion below. If you have any more unanswered questions, feel free to write to studref@fri.uniza.sk, we'll be happy to respond. All important about how to become Fri-Čkárom, and what options and great opportunities you gain, you find at www.budfri.sk #budfri #friuniza
Translated
Využi jedinečnú príležitosť a pokecaj si online s našimi študentmi, učiteľmi a zástupcami úspešných IT firiem (partnermi fakulty) o všetkom čo Ťa zaujíma ohľadom štúdia na FRI.
studuj.fri.uniza.sk

V pondelok v rámci podujatia IT čajovňa privítame na našej fakulte stredoškolákov, ktorých zaujíma oblasť IT Pripravili sme pre nich zaujímavú prednášku CEO spoločnosti Sygic - Martina Strigača – nášho absolventa na tému navigácií a úspechoch spoločnosti Sygic v oblasti globálnej navigácie. Z prednášky plánujeme aj live stream/živý prenos. Po prednáške je pripravené pre žiakov stredných škôl laboratórium plné IT noviniek, kde sa budú môcť s týmito novými, modernými technológiami zoznámiť naživo a vyskúšať si ich. Samozrejme pozvaní ste všetci. Tešíme sa na Vás #budfri #somfri #friuniza

On Monday in the event of it, we welcome to our faculty of high school students who are interested in it :) we have prepared an interesting lecture for them by the CEO of sygic - martin strigača - our graduate on the subject and achievements of company in global navigation. From the lecture we also plan live stream / live transmission. After the lecture, it is ready for secondary school pupils a lab full of it news, where they will be able to meet these new, modern technologies live and try them. Of course you're all invited. We look forward to seeing you :) #budfri #somfri #friuniza
Translated
No automatic alt text available.

Baví Ťa programovanie v Jave? Priprav do 4. mája 2018 najlepší semestrálny projekt a hraj o OCJP cerfitikát od firmy #davincisoftware. Príď na prednášku o NoSQL Databázach na #FRIuniza už tento piatok, 9.3.2018 o 12:00 do Auly 1 (AF1A1) a dozvieš sa viac.

Do you enjoy programming in Java? Prepare by 4. May 2018 best midterm project and play about ocjp cerfitikát from #davincisoftware. Come to a lecture on nosql databases at #friuniza already this Friday, 9.3.2018 at 12:00 TO AUDITORIUM 1 (Af1a1) and learn more.
Translated
No automatic alt text available.