Photos
Videos
Het is weer oogsttijd in Flevoland.
9
Gisteren hebben de colleges van B&W van Almere en Gedeputeerde Staten het Meerjarenprogramma voor het Fonds Verstedelijking Almere vastgesteld. In het filmpje wordt verteld wat het programma inhoudt en wat er met behulp van het fonds gerealiseerd gaat worden. In totaal gaat het de komende vijf jaar over een investering van € 80 miljoen. Binnenkort praten de gemeenteraad van Almere en Provinciale Staten van Flevoland over het Meerjarenprogramma.
4
3
Dit weekend staat Almere, en daarmee ook een deel van Flevoland, in het teken van de Challenge Almere Amsterdam. Het triathlonevenment van Nederland. Ruim 2600 deelnemers verschijnen de komende dagen aan de start. Vanmorgen mocht ik het startsein geven bij de No Limit Challenge en de Senior Challenge. De No Limit werd voor de derde keer georganiseerd en de Senior al voor de vijfde keer. Uiteraard staat ook bij deze groepen enthousiaste deelnemers de sportieve prestatie voorop en voor hen is meedoen belangrijker dan winnen. Vanmiddag zelf een deel van fietsparcours gefietst wat zaterdag door de deelnemers aan de Half en Long Distance wordt afgelegd. Het beloofd mooi weer te worden dus perfecte omstandigheden.
6
Posts

Goed nieuws! De Commissie voor de Milieueffectrapportage heeft woensdag bevestigt dat de milieu-effecten (MER) voor Lelystad Airport goed in beeld zijn gebracht. Het is goed dat er nog eens kritisch naar de MER is gekeken, zorgvuldigheid is immers van groot belang. De uitkomsten van de MER zijn belangrijk voor het op te stellen Luchthavenbesluit. Een procedure die nu snel opgestart kan worden.

De provincie Flevoland hoopt dat na het aangepaste Luchthavenbesluit de opening van... Lelystad Airport zo snel mogelijk zal plaatsvinden. En dat is uiteraard weer belangrijk voor de werkgelegenheid.

Het is wel zuur te constateren dat tegenstanders van de luchthaven op het oude land niet blij zijn met de uitkomst en daarom de betrouwbaarheid en integriteit van de Commissie in twijfel trekt. We hebben met elkaar spelregels vastgesteld waaraan een MER moet voldoen en daar ook een onafhankelijke Commissie voor in het leven geroepen. Het kan niet zo zijn dat als de uitkomst je niet bevalt, je de spelregels in twijfel trekt.

Daar tegenover staan gelukkig ook heel veel positieve geluiden. Inwoners en bedrijven die aangeven dat ze hopen dat de luchthaven nu snel open kan. ‘Er wordt al veel te lang over gesproken’ is een veel gehoorde uitspraak.

See More
No automatic alt text available.

Vandaag vond op verzoek van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de Governancestructuur Luchtvaart. Oftewel op welke manier moet besluitvorming over luchtvaart en luchthavens plaatsvinden en wie zijn de belanghebbenden.
Namens de provincie Flevoland mocht ik inspreken in het blokje met de overheden.

Ik heb aangegeven dat door het vele overleg in de periode 2009 tot 2015 onder leiding van Hans Alders er groot maatschappelijk en politiek draagvlak is voor Lelystad... Airport, in het gebied waar de meeste overlast plaatsvind. En daarbij de vraag gesteld hoe groot het gebied moet zijn, en wie je een rol geeft in het besluitvormingsproces. Het kan immers niet zo zijn dat iemand in Zwolle dezelfde stem of inbreng kan hebben dan een inwoner uit Lelystad, Dronten of Zeewolde.

Het was dan ook teleurstellend dat de direct omwonenden van Lelystad Airport niet waren uitgenodigd voor het rondetafelgesprek en vertegenwoordigers uit Overijssel wel.

Daarnaast heb ik aandacht gevraagd voor duidelijke en betrouwbare informatie. Bewoners en bedrijven moeten ergens terecht kunnen met hun vragen en de informatie die men krijgt moet betrouwbaar zijn. Een groot deel van de ontstane ophef komt voort uit onvolledige informatievoorziening.

Gezien het economisch belang van de luchtvaart in Nederland zal het rijk altijd een dominante rol hebben in de besluitvorming. Maar het is belangrijk dat de belangen van lokale en regionale overheden daarbij actief worden betrokken. Maar wel duidelijk vooraf vaststellen wanneer een gebied wel of niet belanghebbend is.

See More
Image may contain: 5 people, people sitting and indoor
Image may contain: text
Posts