Photos
Posts
No automatic alt text available.
Bilginin Işığında Yol Almak ve Sırlı Dualar

Haksızlık ve İftiraya Karşı Okunacak Salavat

“ Üç gün aralıksız akşamları Allah rızası için 2 rekat namaz kılındıktan sonra kıbleye dönük bir şekilde iftiraya u...ğrayan şahısın ismini söylenip onun feraha çıkması için dua edilir ve ardından aşağıda ki salavat 1001 okunur. Allahın izniyle kişi uğradığı iftira veya haksızlıktan kurtulur.

“ Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin hatta yebka minessalati şey'ün, verham Muhammeden ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey’ün ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey’ün ve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minesselami şey'ün allahümme salli berrini bi hakkı muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem

(Ey Allah'ım, Muhammed Mustafa'ya ve aline öyle rahmet eyle ki rahmetinden onlara kavuşmayan asla bir şey kalmasın. Muhammedi ve alini öyle esirge ki onlara ulaşmayan asla rahmet kalmasın. Muhammed Mustafa'ya ve O'nun aline öyle salat ve selam eyle ki onlara kavuşmayan hiç bir selam kalmış olmasın.

Anlamı:
”Allahım rahmetlerden bir şey kalmayıncaya kadar muhammedin s.a.v üzerine rahmetleri yağdır. Bereketlerden hiçbir şey kalmayıncaya kadar muhammedin s.a.v üzerine bereket yağdır. Selam ve selametten hiçbir şey kalmayıncaya kadar muhammedin s.a.v üzerine selam ve selametlerini yağdır. Allahım beni Muhammed sallallahu aleyhi ve selem hakkı için (bu iftiradan ) kurtar.”

See More
No automatic alt text available.
Bilginin Işığında Yol Almak ve Sırlı Dualar

Dava Kazanma Duası
Gece abdest alınır. İki rekat hacet namazı kılınır, Ardından Bin (1000) defa Bismillah deyip YA NASR YA KADİR ve Yüz (100) defa HASBİYALLAHU... VE NİMEL VEKİL okunur .

Ardından aşağıdaki duaları bir çizgisiz kağıda yazılıp üzerinde taşınır.

TEVBE 129:
fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym

HUD 88 :
Kale ya kavmi eraeytüm in küntü alabeyyinetim mir rabbi ve razekani minhü rizkan hasena ve ma üridü en ühalifeküm ila ma enhaküm anh in üridü illel islaha mestetat ve ma tevfikiy illa billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünip

YUSUF 67 :
Ve kale ya beniyye la tedhulu mim babiv vahidiv vedhulu min şey inil hukmü illa lillah aleyhi tevekkelt ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilun.

Mahkeme öncesi gece yapınız,

Ayrıca haksız yere mahkum olan, hapse giren kişi her gün 68 defa “Ya Muhyi Celle Celalühü” diye zikederse kısa zamanda hapisten kurtulur. Suçsuzluğu ortaya çıkan inşallah.

Kaynak Esmaül Hüsna (Allahın güzel isimleri)

See More
Reviews
4.8
6 Reviews
Tell people what you think
Posts
No automatic alt text available.
Bilginin Işığında Yol Almak ve Sırlı Dualar

Mahkemeyi Kazanmak İçin Okunacak Dualar

Birinci Formül
sabah güneş doğmadan önce ve sabah namazından sonra bir defa Fetih suresi 26.ayet ve Tûr suresi 27.ayetle...rini okuyunuz.
öncesinde ve sonrasında 11 defa salavatı şerife okuyunuz.Davanız için dua ediniz.Davayı kazanana kadar devam ediniz.

Bismillahirrahmanirrahim
"İz cealellezîne keferû fî kulûbihimul hamiyyete hamiyyetel câhiliyyeti fe enzelallâhu sekînetehu alâ resûlihî ve alel mû’minîne ve elzemehum kelimetet takvâ ve kânû e hakka bihâ ve ehlehâ ve kânallâhu bi kulli şey’in alîmâ." (48 / Fetih - 26)
"Fe mennallâhu aleynâ ve vekânâ azâbes semûm." ( 52 / Tûr - 27 )

İkinci Formül
2 rekat nafile namaz kılınız. sonra 7 Defa "hizbul bahr" (deniz duası) duasını komple okuyunuz. Bunu sadece 7 Gün yapınız.İhşallah davayı kazanacaksınız.

kaynak:Mısırlı Hz.İmam Hasan Şazeli

Üçüncü Formül
Bir davayı kazanmak, için ..... 7 Gün ....

'İyyâke na'büdü ve iyyâke nestaîn' (Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım isteriz.) Fatiha suresi 5.ayet
11.000 defa 7 gün okuyunuz. Okumadan önce ve sonra 7 Defa Salavatı Şerife okuyunuz.

Uyarı: Bu uygulamayı haklı olmadan yaparsanız hayatınız mahvolur.Davanızda haklı iseniz yapın.yoksa Allah sizi ciddi bir şekilde cezalandırır.

Mahkemede beraat İçin
1461 defa (valla hu kalibun alaa emrihi) 61 cide ve her 100 cü de (vallahi) denilerek okunulur. (defalarca denenmiştir)

See More
No automatic alt text available.
Bilginin Işığında Yol Almak ve Sırlı Dualar

Haklı davayı kazanmak için

*Yehıkkul hakka bikelimatihi ve yaktaa (950 kere) *Fettah beyni ve beynehüm fetha (1243 kere) *elhukmü lillahil aliyyil kebir (568kere) kolayınıza hangisi gelirse , sayı adetlerince, istenilen zaman ve saatte onu okuyabilirsiniz

Ya Rahman- Ya Rahim- Ya Cemil Esmaları ile Büyü Bozma Duası

İşleme başlamadan önce abdest alınıp dört rekat hacet namazı kılınız. Ardından önceden hazırladığınız, Beyaz ve temiz A4 kağıdı ile bir adet siyah kurşun kalemi kağıdın üzerine koyunuz.
Sırasıyla 3 Fatiha, 1 Felak ve 1 Nas Surelerini okuyunuz. Sonra kalem ve kağıda 3 kez üfleyiniz. Sureleri okurken de 3 kez kağıt ve kaleme üflerken içinden büyü bozma duası için niyet etmelisiniz. Niyetin ardından kağıda ve kağıdın ü...zerindeki kaleme hitaben içli ve sessiz bir şekilde (kısık bir ses tonuyla) şu cümleyi okumalısın "Ey kağıt ve kalem, üzerinize okunan Fatiha, Felak ve Nas Sureleri'nin hatırı için büyü bozma duası adlı duamı Rahmân'ın katına ulaştırın ve benim içsel derdimi Allah'a takdim edin."

Bu sözleri kağıda ve kaleme kısık bir ses tonuyla okuduktan sonra eline kalemi alarak kağıdın üzerine bir euzu besmele okuyunuz "Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahîm." Ve euzu besmelenin ardından aşağıda uygulaması verilen Ya Rahmân, Ya Rahîm ve Ya Cemîl ism-i şeriflerini ve duaları okunacaktır. Okuyacağınız her esmayı ve her esmanın duasını, "büyü bozma duası"nın en etkili unsuru olarak, kağıdın üzerine yazacaksınız. Bütün duaları kağıda yaydıktan sonraysa, kalemi de kağıdın içine koyup 24 saat boyunca bu iki malzemeyi saklayacaksınız.

Ya Rahmân Esması ile büyü bozma duası

İlk olarak Ya Rahîm esmasını kağıdın üzerine yazınız (Arapça bilmeyenler Türkçe yazabilirler.), bu esmanın altına şu duayı yazınız "Ya Rahmân, rahmetinin kainatı sarıp sarmalayan yüce hikmeti benim de kalbimi sarsın ve bu rahmet esintileri, çevremdeki insanların üzerine dökülsün. Bu esintiler, benim için ve ihtiyacı olanlar için büyü bozma duasının en gizemli ve etkili anahtarı olsun. Âmin!"

Yazdıktan sonra hemen altına Ya Rahîm esması ve duayı yazacaksınız.

"Ya Rahîm, dünyada hem müminler hem de kafirleri kanatları altına alan ve hepsine muazzam rahmeti ile muamele eden yüce merhametin, şüphesiz ki ahiret aleminde yalnızca müminlere kol kanat gerecektir. Allah'ım beni ahiret alemine tertemiz ve büyüden aşınmış bir şekilde gönder, aynı şekilde çevremdeki insanları da. Âmin!"

Ve son olarak da Ya Cemîl esmasını ve duasını yazacaksınız.

"Ey evrenin bin bir güzelliğine ve hikmet dolu sanat eserlerine ruh ve hayat bahşeden Cemîl! Ey dünyamızı canlılar için bir güzellik diyarı haline getirerek ruhlarımızı ve bedenlerimizi bu güzellik diyarına yollayan ve ruhsal bir yolculuk yapmamızı isteyen Cemîl! Senin güzelliğinin sönük ve silik bir gölgesi olan bu evren, sadece güzelliklerin ve güzellerin mekanı olsun. Büyü gibi çirkin işler, güzel evreninden uzak olsun. Âmin!"

Büyü bozma duası bittikten sonra kalemi, üzerine duaları yazdığımız kağıdın içine koyup 24 saat boyunca korunaklı bir yerde saklamamız gerekiyor.

İşlemi ister bir defa isterseniz daha etkili olması için birer gün ara ile tekrar edebilirsiniz.

See More

5 li Büyü bozma işlemi
Büyüye maruz kalan kişilerin bu kötü etkiden kurtulması için uygulanan 5 büyü bozma uygulaması

1. Büyü Bozma Duası: Felak Suresi Uygulaması
İlk olarak abdest alınır ve kıble istikametine dönülür. Kıbleye döndükten sonra, diz üstü çökülür ve "Allah'ım ben, Felak Suresinin gizemine ve ihtişamına sığınarak bana (veya falan kişiye) yapılan büyünün hükümsüz olmasını ve etkisini tamamen yitirmesini istiyorum ve bu niyetle sana el açıyorum."Bu niyette parantez...

Continue Reading

Yapılan Büyüyü Yapana İade Etme Duası
Pazartesi günü gecesi yani salı gecesi başlayın
Önce 2 rekat namaz kılın ardından 70 tevbe istiğfar edin 11 salavat çekin ve "niyet ettim üzerime yapılan büyüyü yapana yaptırana ve yapılmasına vesile olana geri iade etmek için Tebbet okumaya" deyin ve ardından besmelesiz 10 000 tane Tebbet okuyun (bir gecede okumak mümkün olmuyor ama 3 gün veya 1 haftada bitirmeye çalışın) bitince de "Allah'ım okuduğum Tebbet sureleri vesileyle üzerime yapılan büyüleri yapana yaptırana ve yapılmasına vesile olanlara geri gönder yaptıklarına kendileri düşsünler ve yaptıklarından dolayı cezalandır ve beni de düştükleri hallere şahit eyle yarabbi" diye dua edin bakın ne hale geliyorlar

Esma-i Erbain İdrisiye

*Bismillahirrahmanirrahim*
1 – Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey’in ve varisehu ve razikahu ve rahımeh

...Continue Reading
Image may contain: indoor

Esmai idrisiye
Allah'ın Kırk güzel İsmi, Duası ve Esmaları :
Esmai idrisiye 40 duası ve esmaları. Bu erbaini idrisiye duasını okumaya başlamadan temiz bir abdest almalı. Allahın kırk güzel ismi okununca 40 esması zikir edilince bu duasıda okunmalıdır ki duaların çabuk kabulü içindir, 40 erbain duası okunduktan sonra mutlaka bu duada okunmalıdır faydası görülsün amel eksik olmasın bu zikrin duasını altta yazdım dikkatle okursanız görürsünüz.

Allahın kırk güzel ismi (40 erb...

Continue Reading
Image may contain: cloud, sky, mountain, outdoor and nature

Gecelerden sabahlara, karanlıklardan güneşlere doğru açılan yüreklerimizin perde aralıklarından süzülen nur katreleriyle geldim kapına…
Biliyorum, güllerden geçer sana giden yollar… Yakarışlarla, dualarla, tahiyyatlarla bezenir.
Ey rahmetiyle kalpleri evirip çeviren, sana kalbimi getirdim.
Ey kalpleri nuruyla sarıp okşayan! Onulmaz yaralarla kan-revan kalbim avuçlarımda, kapına geldim.
“Selâm olsun ömür seccadesini gönül dergâhına serenlere” diyebilmeyi ne çok isterdim, ama b...

Continue Reading
No automatic alt text available.

Hayy'dan gelen Hû'ya gider

Çoğumuzun yanlış bildiği ve günlük hayatta çok yanlış, anlamı dışında kullanılan bir deyiştir; Haydan gelen huya gider...

Bu söz, günlük hayatımız içinde "kolay ve emeksiz kazanılan şeyler elden kolay çıkar" gibi bir anlam yükleyerek kullandığımız sözdür...

...

Oysaki bambaşka bir sözdür bu ve bambaşka bir anlam içerir....

Bu cümlenin aslı; "Hayy'dan gelen Hu'ya gider" dir... Yani,Yüce Mevla'mızın "Hay" ve "Hu" sıfatları kastedilerek, " Her zaman diri olan Rab'den gelen yine o Rabbe dönecektir." manasına gelen bir sözdür... "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" ayetinin tasavvuftaki karşılığıdır.

Günümüzde anlamının tamamen dışına çıkmış bu güzel sözü yerinde ve anlamının o güzel sırlarına mazhar olarak kullanırız inşallah.

See More
No automatic alt text available.

"Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi...
Toprağa ne ekildi de bitmedi...
Bu dünyaya kim geldi de gitmedi...
Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi...
Allah'ın Rahmeti ve mağfireti kime yetmedi... ...
Kim ALLAH dedi de o yetişmedi...
Kim gizli gizli yalvardı da o işitmedi...
Kim RABBIM dedi de O "buyur kulum" demedi...
Şükürler olsun, Allah bizimle..."

See More
Image may contain: cloud and sky

Astım ve bronşit hastalığı için yulaf tarifi;

bir buçuk litrelik bir kap ile yulafı
taşlardan ayıklıyorsunuz.
Yulafları yıkadıktan sonra 5lt suyun içine koyup kaynatıyorsunuz, ta ki kaynayarak suyu azalacak öyle ki siz göz kararı “evet ben bu tencereyi süzersem buradan 7 bardak su çıkar” deyinceye kadar.

...

Sonra yulafları süzüp kalan 7 bardak suyu cam kavanozlara koyuyorsunuz ve soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıyorsunuz.

Hasta olan kişi bir bardak yulaf suyunu 24 saat içinde içmek zorunda.

Ama yavaş yavaş ama bir defa da fark etmiyor.

Önemli olan 24 saatte bir bardak yulaf suyunu içmiş olması.

İçmeden önce çok az ılıtıp balla tatlandıracaksınız.

Böyle yedi gün içinde yedi bardağı bitirmesi gerekiyor.

Sonra on beş gün ara vereceksiniz.

Şayet hasta kusarsa korkmayınız.

Çünkü içerdeki balgamı toplayıp dışarı atıyor.

On beş gün sonra tekrarlar gibi olursa bir kür daha yapınız. Hastalığın iyileştiğini göreceksiniz.

See More
Image may contain: food

Genç bir delikanlı senelerce yurt dışında okuduktan sonra vatanına ateist olarak geri döner. Üç sorusuna hiç kimse cevap veremediğinden dolayı canı gayet sıkıntılıdır. Ailesi oğullarına yardım etmek niyetiyle büyük ilim sahibi olan köyün hocasına götürürler. Hoca ve delikanlının arasında geçen dialog şöyle devam eder...
Delikanlı: Kimsin sen? Sorularıma cevap verebilecek misin?
Hoca: Allah'ın bir kuluyum ve Onun izniyle sorularına cevap verebileceğim.
Delikanlı: Emin misin? P...rofesörler bile cevap veremedi bana.
Hoca: Allah'ın izniyle cevap vermeye çalışırım.
Delikanlı: 3 sorum var:
1. Allah yaşıyor mu? öyle ise, şeklini bana göster.
2. Takdir (kader) nedir?
3. Eğer şeytan ateşten yaratıldıysa neden cehenneme yollanıyor, cehennemde ateş dolu değil mi? Ateş ateşi nasıl yaksın?Tanrı bunu düşünemedi mi?

Bu arada bizim hocamız delikanlının başı üzerinde aniden bir saksı kırar.
Delikanlı canı yana yana sorar: "Neden sinirlendin ki?"
Hoca: Sinirlenmedim. Bu benim üç soruna bir cevabım, der.
Delikanlı: Hiç birşey anlamadım.
Hoca: Nasıl hissetin kendini saksıyı başında kırınca?
Delikanlı: Tabii ki, fena bir acı hissettim.
Hoca: Yani, acının varlığına inanıyor musun?
Delikanlı: Evet.
Hoca: Bana bu acının şeklini göster o zaman!
Delikanlı: Gösteremem.
Hoca: Bu benim ilk cevabım. Herkes Allah'ın varlığını hisseder ama Allah'ı göremez.

Hoca: Dün gece rüyanda benim başında saksı kırdığımı gördün mü?
Delikanlı: Hayır.
Hoca: Bugün böyle birşey ile karşılaşacağını hiç düşündün mü, aklından geçti mi?
Delikanlı: Hayır.
Hoca: İşte bu da takdir(kader)dir.

Hoca: Biz neyden yaratıldık? topraktan yaratılmış değil miyiz?
Delikanlı: Evet böyle denir.
Hoca: E o zaman saksıda topraktan yapılmadı mı? Allah isterse ateşten yaratılan şeytanı ateşin içinde cezalandıramaz mı?

See More
Image may contain: tree, outdoor and nature

Hayatta üç şey kişinin özüne zarar verir; ÖFKE, AÇGÖZLÜLÜK, KİBİR...

Hz.Muhammed (s.a.v)

Image may contain: night
JUN20
Tue 11:30 PM UTC+03Herkes Bulunduğu Yerden
70 people went