Posts
Dualar shared Sait Köşk's post.
17 hrs
Image may contain: sky, nature and outdoor
Sait Köşk

El Musavvir...

El Fashioner...
Translated
Dualar
22 hrs

Peygamberimizin Duasına Biz de Amin Diyoruz:
Adı anıldığı zaman yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O ki işitendir, bilendir.

Photos
Posts
Dualar shared Sait Köşk's post.
22 hrs
Image may contain: text
Sait Köşk
22 hrs

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Allah’ın adıyla başlıyorum
-ki bu Allah’a sımsıkı sarılanların cümlesidir
ve Allah’a sığınanların sözüdür.-
Haksızların ...haksızlığından,
hasetçilerin tuzağından, zalimlerin tecavüzkârlığından
Yüce Allah’a sığınıyorum.
Tüm hamd edenlerinkinden daha çok Ona hamd ediyorum.

Allahım,
Sen ortağı olmayan birsin,
hükmünü başkasından almayan hükümdarsın,
hükmünde Seninle ters düşülmez,
mülkünde Seninle çekişilmez.

Kulun ve Resulün Hazreti Muhammed
ve Onun ehli beytine rahmet etmeni diliyorum,
hoşnutluğunun zirvesine beni ulaştıracak
nimetinin şükrünü bana nasip etmeni,
taatinde bulunmak, kulluğuna sarılmak
ve inayetinin lütfuyla mükafatını kazanmak konusunda
bana yardım etmeni niyaz ediyorum

Bana merhamet etmeni,
hayatta bıraktığın sürece
Sana karşı gelmekten beni muhafaza etmeni,
yaşattığın sürece bana faydalı olacak her şeye beni muvaffak etmeni,
yüce kitabınla kalbimi ferahlatmanı,
onu okumakla günahlarımı düşürmeni,
dinim ve bedenim konusunda bana selamet lutfetmeni,
bana dostluk ve yakınlık gösterenleri benden ürkütmemeni,
geçen ömrümde ihsanda bulunduğun gibi
kalan ömrümde de üzerimdeki ihsanını tamamlamanı diliyorum,
ey merhamet edenlerin en merhametlisi!

Zeynelâbidin’den Dualar,
Tercüme: Doç Dr. Abdülaziz Hatip,
Gençlik Yayınları

See More
Dualar
22 hrs
Image may contain: text
Dualar
22 hrs
Image may contain: text
Dualar
22 hrs
No automatic alt text available.
Dualar shared Sait Köşk's photo.
22 hrs
No automatic alt text available.
Sait Köşk

Ya ahkemel-hakimin
Ey hükmedenlerin en hükmedicisi,
Ya a’delel-adilin
Ey âdillerin en adâletlisi,
Ya esdakas-sadıkin...
Ey doğruların en doğrusu,
Ya ezharaz-zahirin
Ey varlığı açık olanların en açığı,
Ya etherat-tahirin
Ey temiz olanların en temizi,
Ya ahsenel-halikin
Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan,
Ya esraal-hasibin
Ey hesaba çekenlerin en süratlisi,
Ya esmaas-samiin
Ey işitenlerin en iyi işiticisi,
Ya ekremel-ekremin
Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi,
Ya erhamer-rahimin
Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,
Ya eşfeaş-şafiin
Ey şefaat edenlerin en şefaat edicisi,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

See More
Dualar shared Sait Köşk's photo.
22 hrs
Image may contain: one or more people, sky and outdoor
Sait Köşk

Sen ki Nâfisin, bizim için faydalı olan her şeyi iradenle yaratırsın. Her tür hayır ve menfaat senin sayendedir. Bize lazım olan her şey senin kudret hazinended...ir. Dünya bir gölgeliktir, biliyoruz. Gölgelerde menfaatimize sunulanlar, senin Nâfi isminin tecellisiyledir. Senin iznin olmadan hiçbir şey bize fayda vermez. Acılar içinde çaresiz kaldığımızda dilimizi duaya döndüren sensin. Secdelere başımızı eğdiren sensin. Senin iraden sayesinde seni buluyoruz. Şükür ki Seni buldurma iradesini bize vermişsin. Bizim için bundan daha büyük fayda olabilir mi? Senin merhametin bizim en büyük yardımcımızdır. Yarattıklarının üzerinden bir an rahmetin yok olsa halimiz ne olurdu hayal bile edemeyiz. İşte ey Rabbim, Senden Nafi isminin tecellisini, rahmetini, afvını, mağfiretini şefkatini; hesaplarımızın en çetin geçeceği hesap verme zamanında da bizim için tecelli ettirmeni diliyoruz.
Sait Köşk
06.03.2014

See More
Image may contain: sky, cloud, flower, plant, twilight, grass, outdoor and nature
Sait Köşk

El Musavvir...

El Fashioner...
Translated
Image may contain: flower, plant, sky, nature and outdoor
Sait Köşk

Azrail dedi, "Verdiğin görev hususunda kulların bana küsecekler." Rabbimiz dedi, "Senin görevlerin ile vefat edenlerin arasına hastalıklar ve musibetler perdesini bırakacağım. Vefat edenler itiraz ve şikayet oklarını sana değil o perdelere atacaklar."

Elhamdülillah...

Alhamdulillah...
Translated
Image may contain: text
No automatic alt text available.
Sait Köşk

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Mahlûkatı inşa ve ihya etmeden önce de var olan Evvel,
her şey yok olup gittikten sonra da bakî kalan Âhir,
Kendisini ananı... unutmayan,
şükredenin nimetini eksik etmeyen,
dua edeni mahrum bırakmayan,
ümit besleyenin ümidini boşa çıkarmayan Alîm!

Allahım,
Seni–ki şahit olarak Sen yetersin-
bütün meleklerini, göklerinin sakinlerini,
Arşının taşıyıcılarını,
gönderdiğin peygamber ve elçilerini,
yarattığın her türlü mahlukatını
şu şehadetime şahit tutuyorum ki:

Sen hak mabud olan Allahsın,

Senden başka ilah yoktur,
birsin, ortağın yoktur,
sözünde değişiklik ve vaadinden dönmek söz konusu değildir,
Hazreti Muhammed Senin kulun ve Resûlündür,
kendisine yüklediğini kullara iletmiş,
Allah yolunda gereği gibi mücadele etmiş,
insanları hak olan sevapla müjdelemiş
ve doğru olan cezayla korkutmuştur.

Allahım,
hayatta bıraktığın sürece
beni dinin üzerinde sabit kıl,
beni doğru yola ilettikten sonra kalbimi saptırma,
kendi katından bana bir rahmet lutfet,
hiç şüphesiz bağışta bulunan ancak Sensin.
Hazreti Muhammed’e ve Âli Muhammede salât eyle,
beni de onun tabilerinden ve taraftarlarından eyle,
beni onun cemaati arasında haşret,
farz olan Cuma namazlarını gereği gibi eda etmeye
ve o günde vacip kıldığın diğer taatleri yerine getirmeye,
ceza ve mükafat günü olan ahirette
bunları yerine getirenlere nasip ettiğin ihsanları kazanmaya
beni de muvaffak eyle!
Hiç şüphesiz Sen izzet ve hikmet sahibisin

Sahife-i Seccadiye Tercümesi,
İmam-ı Zeynelabidin,
Tercüme: Prof. Abdülaziz Hatip,
Nesil Yayınları

See More

Yâ Settâr!” diyeceğim de; kimsenin bilmediği, sadece Senin bildiğin ayıplarım ulu orta saçılacak, hiç mümkün mü?

Image may contain: tree, sky, outdoor and nature
Sait Köşk

Akşam serinliğinde sahildeyim. Okuduğum kitaptan aklımda kalan bir cümle kayaya vuran dalgalar gibi şamar olup vuruyor yüzüme durmadan: “Hiç mümkün müdür ki!” d...iyor. Aksi düşünülemez. Yürüyorum âlemi imkânda. Hiç mümkün mü diyorum. “Ey Yaradanım!” diyeceğim de; gözüm, gönlüm ve kalbim Senin verdiklerine itirazda bulunacak, hiç mümkün mü? Herhangi bir işimin neticesinde “Allah Kerim!” diyeceğim de; kereminle sonsuz rahmetinden bana ikramda bulunmayacaksın, hiç mümkün mü? “Ey Dualarımı kabul eden Rabbim!” diyeceğim de; dilime düşüremediğim, söylemeye cesaret edemediğim isteklerimi bilip karşılamayacaksın, hiç mümkün mü? Günde kırk defa huzurunda “Elhamdülillâhi rabbil Âlemîn” diyeceğim de; Âlemlerin Rabbi olan Sen, kalbime şükrü düşürmeyeceksin, mümkün mü? “Zengin olan Sensin, benim zenginliğimse Sana olan kulluğumdur.” diyeceğim de; beni başkalarına muhtaç edeceksin, hiç mümkün mü? Yürüyorum serinlikte sahilde. İşte O’nun güzel isimleri sökün ediyor kalbime. “Yâ Hayy!” diyeceğim de; ruhen, cismen, kalben günah bataklığında ölmüş olan kalbim tevbelerinle dirilmeyecek, hiç mümkün mü? “Yâ Mümît!” diyeceğim de; dünyaya ait isteklerim diri kalacak, masivada boğulacağım, hiç mümkün mü? “Yâ Settâr!” diyeceğim de; kimsenin bilmediği, sadece Senin bildiğin ayıplarım ulu orta saçılacak, hiç mümkün mü? “Yâ Hannân!” diyeceğim de; en muhtaç olduğum zamanda, kabirde, mizanda, sıratta merhamet benden esirgenecek, hiç mümkün mü? “Yâ Mennân!” diyeceğim de; gönlümü gölgelerde bırakıp, sonsuzda sonsuz isteklerimden mahrum edileceğim, hiç mümkün mü? “Yâ Muîn!” diyeceğim de; dünyanın kör kuyularında merdivensiz bırakılacağım, hiç mümkün mü? “Yâ Vâfî!” diyeceğim de; vefasızların elinde “Aman, ne hali varsa görsün!” denilip nefsimle baş başa bırakılacağım, hiç mümkün mü? Elbette mümkün değil. Çünkü O merhametlilerin en merhametlisi, kulluğunu bilenlerin sevgilisidir.
#saitköşk #yollardabulurumseni #dualardabuluşuruz

See More

Peygamberimizin Duasına Biz de Amin Diyoruz:
Allahım! Korkaklıktan, cimrilikten, kalbin fitnesinden ve kabir azabından Sana sığınırım.