Reviews
4.7
3 Reviews
Tell people what you think
Willy Mattson
· April 11, 2015
Meget fornøyd med oppfølging og utførelse av arbeide
Photos
Posts
Haugesund Tomteutvikling added 7 new photos to the album: Torvvikvegen - Karmøy — at Torvvika.

Eneboliger planlagt i samarbeid med TAN Eiendomsutvikling

Haugesund Tomteutvikling added 12 new photos from December 20, 2013 to the album: Lerkefunkis 2013.
December 20, 2013

Tegning og planlegging av enebolig i 2013
alle foto: Hilde Lillejord

Posts
Haugesund Tomteutvikling added 16 new photos to the album: Svebakken Øst 2011.

Byggherre: Haugesund Kommune
Byggemodning av 30 tomter med infrastruktur, boligfelt Svebakken Øst - Tømmerdalen

Haugesund Tomteutvikling added 11 new photos to the album: Kvalatoppen 2008.

Prosjekt: Kvalatoppen
Utbygger: Block Watne AS
Reguleringsplan: Siv Ing Trond Heskestad
Grunnarbeid: Vassbakk & Stol AS
1 byggetrinn av 2...
- 10 rekkehus, 14 leiligheter
- flotte uteområder, utstrakt bruk av naturstein
- svært krevende tomteforhold

See More