Photos
Posts
Haji + Umroh Gratis updated their cover photo.
May 25, 2013
No automatic alt text available.

"Labbaik Allahumma Labbaik. Labbaik Laa Syarika laka Labbaik, Innal hamda wanik mata laka wal mulk Laa Syarika Lak"
( "Aku datang memenuhi panggilan Mu, Aku datang memenuhi perintah Mu, Ya Allah, sesungguhnya segala puji dan nikmat itu adalah milik Mu, tidak ada sekutu bagi Mu" )

Posts

“ Serukanlah manusia supaya (melaksanakan) haji, niscaya mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki dan dengan mengendarai unta yang kurus yang datang dari penjuru yang jauh ”. (Q.S: Al-Hajj: 27)

Haji + Umroh Gratis added 5 new photos to the album: BAITULLAH.