Photos
Posts

16:22 Återkoppling från bredbandsbolaget att driftstörningen är avklarad.

16:02 Nu verkar nätet vara uppe igen!

Hela vårt nät nere!...
Orsak okänd, väntar återkopplingen från bredbandsbolaget.

See More

Årsmöte i morgon 19:00 i Endre Bygdegård!

Posts

Årsmöte om en vecka i Endre Bygdegård!

Varmt välkomna önskar
Styrelsen

Årsmöte den 21 mars 2018 kl 19.00 i Endre Bygdegård. Välkomna!

Hej
Vi har ungefär 1,5år kvar av nuvarande avtal.

Vad är viktigast för dig i vårt nya avtal?
Hastighet...
Pris
Tillgänglighet
Flexibilitet
Funktioner såsom play, ondemand, streaming
Eller kanske något annat?

Trevlig Helg

See More

ÅTGÄRDAD!

Driftstörning i nätet. Felsökning pågår.

Länk till Bredbandsbolagets driftstörningskarta.

195.54.96.205

Avgrävd fiber som kan orsaka problem i hela nätet.
Reparation pågår!

Avgrävd kabel i närheten av Endre Bjärs. Oklart hur många som drabbas. Skall åtgärdas under dagen.

Avgrävd cable near endre bjärs. Unclear how many people are affected. To be rectified during the day.
Translated

För er som utökat ert tv-utbud kan ni nu testa bredbandsbolagets streamingtjänst.
http://stream.bredbandsbolaget.se/

Aktivera den gör du här:
https://www.bredbandsbolaget.se/st…/aktiveringsportalen.html

...

-Robert

See More
Canal Digital
stream.bredbandsbolaget.se

Avgrävd fiber i Ekeby.
Vi vet just nu inte hur många som är drabbade.
-Robert

Uppdatering 11:20
Svetsning pågår och delar av nätet är uppe sedan 30min tillbaka.

Uppdatering 17/2 09:30
Felet är enligt uppgift lokliserat. Inväntar besked om klartid.

...

Uppdatering 21:00
Avgrävd kabel skall lokaliseras och därefter lagas.

Uppdatering 19:30
Troligtvis är det en fiber som har blivit avgrävd.

Driftstörning i Ekeby och Barlingbo.

See More

Fler kanaler i utbudet!
Har du T2-Flex kan du välja ny favoritkanal.

Från den 8 december ingår Kanal 5 HD, Kanal 9 HD, Kanal 11 HD, TV12 HD, Eurosport 1, Eurosport 1 HD, Discovery Channel och Discovery Channel HD i grundpaketet T-1 Bas. Investigation Discovery läggs till som valbar favoritkanal i kanalpaketet T-2 Flex och kommer att ingå i T-3 Stor. Om du har en tv-b...
bredbandsbolaget.se

Vi är inte berörda av det boxbyte som det pratas om i radio/tv/tidningar. Det är endast de som har digital-tv via antenn som drabbas.

Mer information om du mot förmodan inte ser tv via fibernätet hittar du här: http://www.mynewsdesk.com/…/omfattande-frekvensfoeraendring…

-Robert

Tisdagen den 22 november, genomför Teracom en mycket omfattande frekvensomläggning runtomkring Norrköping, Västervik och på Gotland. Även boende i Flen,...
mynewsdesk.com

Kampanj efteranslutning.

Image may contain: text

Hej

Nu ligger protokollet från årsstämman uppe på hemsidan.
-Styrelsen

Protokoll stämma 160331
hebefiber.se

Välkommen till

Ordinarie Föreningsstämma 2016

Tid: 19.00...
Plats: Follingbo bygdegård
Datum: 2016-03-31

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringspersoner.

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

10. Medlemsavgift och andra avgifter. Styrelsearvode 2016.

11. Budget.

12. Val av ordförande.

13. Val av styrelseledamöter.

14. Val av revisor och revisorssuppleant.

15. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.

16. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Välkommen,
Styrelsen
HEBE-Fiber Ekonomiskförening

´´ Handlingar finns tillgängliga på stämman, men kan hämtas från och med nu att hos Birgitta Hallgren, Endre; Stefan Svensson, Follingbo samt Kjäll Sönnergren, Ekeby ´´

See More

Avhjälpt!

Driftstörning som drabbar de som är anslutna mot Endre-nod

17/2 15:10...
Switchen är bytt och allt skall fungera.

16/2 10:05
Störningen finns kvar och internet kan komma och gå tills utrustningen är bytt. Ingen beräknad klartid ännu.

15/2 17:50 Uppdatering
Troligtvis en switch som är trasig och måste bytas.

-Robert

See More