FIND US
Bản Nậm Loỏng,
Lai Chau
Call +84 98 397 14 84
HOURS
clock
Open Now
MORE INFO
About
Cung cấp các loại thảo dược: Cốt toái bổ, củ hoàng tinh, hoa tam thất, củ tam thất, cây xạ đen, củ đẳng sâm rừng và các loại thảo dược khác.
Products
Củ tam thất, Củ hoàng tinh, Củ đẳng sâm, hoa tam thất, cây xạ đen
STORY