Photos
Videos
Alhamdulillah dziękuję Allah (Bogu Jedynemu) za to że jestem na drodze prawdy i za błogosławieństwo którym jest Ummah, moi bracia i siostry w Islamie. Islam jest doskonały, a my nie. Dlatego wspierajmy i módlmy się za siebie nawzajem.
186
18
Posts

W Islamie nie ma miejsca na terror i zabijanie ludzi!!!

Odnosząc się do pierwszego zabójstwa Abla przez jego brata Kaina, Allah (Bóg) mówi w Koranie: "Za to zabroniliśmy synom Izraela (i dotyczy to żydów, chrześcijan i muzułmanów), kto zabija jedną osobę (bezprawnie) to tak jakby zabił całą ludzkość, a ten kto chroni życie jednej osoby to jest tak jakby dawał życie dla całej ludzkości ". Tłumaczenie znaczenia Sura 5 wers 32.

Tylko Bóg ma prawo odebrać to co nam dał.

...

Islam stawia wysoko wartość ludzkiego życia, do tego stopnia że dopuszcza jedzenie wieprzowiny jeśli może to pomóc człowiekowi w przetrwaniu i uchroni go od śmierci. Nawet podczas wojny Islam zabrania zabijania kobiet, dzieci, osób starych, nie-bojowników, a nawet niszczenia upraw i mienia.
To jest przesłanie mojej religii, nakazane wszystkim wyznawcom, zapisane słowami Allah (Boga) w Koranie i wynikające z nauki i praktyki Jego Proroka.

Zaprzeczeniem przesłania Boga dla całej ludzkości jest funkcjonowanie takich organizacji jak ISIS, szyickiego reżimu Asada w Syrii, czy Amerykańskiego/koalicyjnego terroru w krajach Islamskich pod szyldem demokracji, tak jak funkcjonowanie od kilkudziesięciu lat Izraelskiego terroru na terenie okupowanej Palestyny.

Proszę Was, zgodnie z przesłaniem Allah (Boga) w Islamie, potępiaj każdą formę terroru, ekstremizmu i bezprawia!!! Boże chroń nas od zła wszelkiego, od wzajemnej agresji i nienawiści!!!

See More
Islam po polsku updated their cover photo.

Islam jest ostatnim i ostatecznym przesłaniem od Boga dla całej ludzkości. Jest to wiara która jednoczy ludzi w oddawaniu czci tylko Jednemu Bogu, który nie ma partnerów, synów, świętych i relikwii posiadających Boże atrybuty… w Islamie 1 nie równa się 3. Jeden Bóg jest ponad czasem ludzkiej egzystencji, On się nie rodzi i nie umiera.

Allah (po arabsku, w języku objawienia), czyli Jeden Bóg, jest tym samym Bogiem który na swoich Proroków wybrał Adama, Noego, Abrahama, Mojżesz...

Continue Reading
No automatic alt text available.
Posts

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La illaha ila Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walilahil Hamd
Allah (Jeden Bóg) jest Wielki, Allah (Jeden Bóg) jest Wielki, Allah (Jeden Bóg) jest Wielki, nie ma bogów poza Allah (Jednym Bogiem)
Allah (Jeden Bóg) jest Wielki, Allah (Jeden Bóg) jest Wielki, do Niego należy Wszelka chwała

...

Składam najlepsze życzenia z okazji Świąt Ofiarowania – Eid Al Adha moim wszystkim braciom i siostrom w Islamie na całym świecie, niech Allah wybaczy nam nasze słabości, wzmocni naszą wiarę, napełni nasze serca miłością do Niego i siebie na wzajem.

RADOSNYCH ŚWIĄT!!! EID MUBARAK!!!

See More
Islam po polsku updated their cover photo.
No automatic alt text available.

Święto Ofiarowania, czyli Eid Al Adha, jest Islamskim świętem które upamiętnia test wiary jakiemu poddany był Prorok Abraham, który był gotów poświęcić życie swojego syna Ismaila dla Boga.

Pamiętajmy o znaczeniu tego co wynika z praktyki naszej religii. Patrząc na historię Proroka Abrahama i jego syna Ismaila, zastanówmy się co i jak poświęcamy dla Boga.

Czy wypełniamy Jego podstawowe nakazy takie jak obowiązkowa modlitwa 5 razy dziennie, post i jałmużna… czy żyjemy według Je...go nakazów okazując szacunek wszystkim Bożym istotom… czy pomagamy tym którzy są w potrzebie… czy czynimy dobro i zapobiegamy złu…

Wypełnianie Bożego przesłania jest niczym innym jak aktem naszego posłuszeństwa Jego woli, przez co stajemy się muzułmanami.

Tak jak test wiary Abrahama, to świat w którym teraz żyjemy poddaje nas próbom i wymaga świadectwa prawdziwej wiary, oraz opowiedzenia się po stronie Bożych wartości zawartych w Islamie. Dlatego przy tej okazji, po raz kolejny należy potępić tych których media i ”opinia publiczna” wskazują jako przedstawicieli Islamu, a którzy swoim postępowaniem zaprzeczają nauce, praktyce i wartościom tej Bożej religii.

Święto Ofiarowania jest jutro InshaAllah, a modlitwy świąteczne odbędą się we wszystkich meczetach - na Warszawkim Wilanowie o godz. 9:00 (rano).

See More

Przypominam że jutro jest Dzień Arafat.

Poszczenie w dniu Arafat jest potwierdzoną Sunną (Tradycją Proroka) dla tych którzy nie wykonują Hadż.

Prorok Muhammad (pokój z nim) został zapytany o post w dniu Arafat i powiedział: "To pokuta za grzechy przeszłości i za te w nadchodzącym roku”. Według innego hadisu: "Proszę Boga, abym mógł odpokutować za rok poprzedni i rok który następuje po nim." Przekazane przez Muslim.

...

Post tego jednego dnia w połączeniu ze szczerym żalem za grzechy i modlitwą, z łaski i miłosierdzia Boga prowadzi do usunięcia grzechów za rok poprzedni i ten który nadejdzie. Warto poświęcić ten jeden dzień Bogu i pościć!

Przebieg postu jest dokładnie taki sam jak w Ramadanie. Dziś wieczorem w swoim sercu ustanów intencje poszczenia w Dniu Arafat. Nie zapomnij o posiłku Suhur przed modlitwą Fadżr (w nocy z środy na czwartek), który zapewni Ci zapas energii na cały kolejny dzień. Post rozpoczyna się z chwilą wezwania na nocną modlitwę Fadżr. Zakończ post o zachodzie słońca czyli w chwili wezwania na modlitwę Magrib (w czwartek).

To fragment starszego wpisu dotyczący tego czym jest post:
Post w Islamie to nie tylko powstrzymywanie się od jedzenia i picia między wschodem a zachodem słońca, ale także od złych czynów, myśli i słów. Podczas postu każda część ciała musi być kontrolowana i ograniczana. Język musi być ograniczony od obgadywania i plotek. Oczy muszą się powstrzymać od patrzenia na rzeczy niezgodne z moralnym prawem Islamu. Ręce nie mogą dotykać ani brać niczego, co do nich nie należy. Uszy muszą powstrzymać się od słuchania gadulstwa lub obsceniczne słów. Stopy muszą powstrzymać się od pójścia do grzesznych miejsc. W taki sposób, każda część ciała przestrzega postu.

Dlatego, post w Islamie nie jest tylko fizycznym wyzwaniem, ale to raczej całkowite zaangażowanie osoby, jej ciała i duszy. Post to czas na praktykę powściągliwości, czas aby oczyścić ciało i duszę i ponownie skupić się na oddawaniu czci Bogu, a zarazem to wielka szansa na stanie się lepszym człowiekiem.

See More
Image may contain: outdoor

Z różnych powodów, wielu ludzi zaczęło wierzyć, że muzułmanie czczą innego Boga niż Chrześcijanie i Żydzi. Jest to całkowicie fałszywe twierdzenie, ponieważ "Allah" jest po prostu arabskim słowem znaczącym "Bóg" - i w Islamie jest tylko Jeden Bóg. W arabskiej Biblii słowo Bóg jest słowem Allah, czyli Jego imieniem.

Żeby nie było wątpliwości - muzułmanie czczą Boga Adama, Noego, Abrahama, Mojżesza, Dawida, Jezusa i innych Bożych Proroków - niech pokój będzie z nimi wszystkimi....

Islam jest jedyną nie Chrześcijańską wiarą której fundamentem jest wiara w Proroka Jezusa i cuda które czynił z woli Boga i z Bożej mocy, tak jak i wiara we wszystkich innych Bożych Proroków (niech pokój będzie z nimi wszystkimi).

Każdy z Bożych Proroków miał to samo przesłanie dla ludzi, że jest tylko Jeden Bóg, i każdy z nich był wysłany do wąskiej grupy do jednego narodu. Jezus został wysłany do Żydów aby potwierdzić i umocnić prawo dane przez Boga Mojżeszowi, lecz oni go odrzucili.

Po wniebowstąpieniu Jezusa powstała religia która początkowo nawiązywała do jego Ewangelii, jednak po krótkim czasie ludzie z Proroka uczynili Boga, dokonali zmian w jego Ewangelii ustanowili kościół który przypisał sobie prawa Boga na Ziemi. Ci sami ludzie dali sobie Boże prawo rozgrzeszania i dawania pokuty, ustanowili świętych, relikwie i przypisali Boże atrybuty innym niż Jednemu Bogu.

Tak więc główną różnicą naszych wiar jest to że w Islamie jest Jeden Bóg, żaden człowiek nie może być czczonym, żaden człowiek ani przedmiot nie posiada Bożych właściwości czy praw… i w żadnym przypadku co jest to również wbrew zwykłej logice jeden nie równa się trzy – Bóg jest jednością.

Islam jest ostatnim i ostatecznym przesłaniem Boga dla całej ludzkości, a nie dla jednego narodu. Prorok Muhammad (pokój z nim) tak jak jego poprzednicy głosił prawdę o Bogu i tak jak Jezus czy inni Prorocy kierował ludzi ku dobru. To co pochodzi od Boga jest ponadczasową perfekcją i prawem nie wymagającym ingerencji człowieka. Cała reszta czyli kodeks moralny i etyka postępowania zawsze były te same.

See More

Przesłaniem Boga w Islamie jest wiara w Jednego Boga, w Jego Proroków, księgi, aniołów, zmartwychwstanie, przeznaczenie oraz to aby ludzie żyli na Ziemi według ostatecznego przesłania Jego ostatniego Proroka, a od 1500 lat jest nim Mohammad (pokój z nim).

Do końca świata, do Dnia Sądu nie będzie już kolejnego proroka.

Gdybyś urodził się w czasach Jezusa czy Mojżesza to ich przesłanie było tym samym przesłaniem wiary jak to głoszone przez Mohammada....
Ludzie dokonali zmian w religii i sprawili że to co było prawdą i nakazem od Boga stało się fałszem i błędnym przesłaniem umysłu człowieka. Ustanowili świętych czyniąc z ludzi równych Bogu, nakazali modlić się do jego proroków, przedmiotów, dokonując zmian słów i prawdziwego przesłania Boga poprzez zmianę zapisów w świętych księgach.

Co uznać za prawdę?

Żaden człowiek nie ma prawa zmuszać, czy wpływać na drugiego człowieka do praktyki religii, czy wyznania wiary w przesłanie Islamu, Chrześcijaństwa lub jakiejkolwiek innej religii. Przesłanie Islamu NIE zmusza nikogo do przyjęcia tej wiary, ponieważ decyzję podejmiesz Ty sam z Bożą wolą i z Jego natchnieniem.

Przesłanie Boga w Koranie jest przewodnikiem do życia na Ziemi, tak aby nie pozostawić wątpliwości czego Bóg oczekuje od ludzi. Bóg chciał abyśmy poznali historię proroków i ich naśladowców tak aby zrozumieć ich błędy… czy wyciągnęliśmy wnioski z historii? czy dalej niedowierzamy Bożemu przesłaniu? To jak ludzie traktują przesłanie Mohammada (pokój z nim) przypomina historię zmagań Noego, Abrahama, Mojżesza, Jezusa i wszystkich innych proroków.

Bóg oczekuje od nas tego samego co było objawione Jezusowi, Mojżeszowi i innym prorokom (niech pokój będzie z nimi wszystkimi), lecz ich naśladowcy popełniali błędy, a po odejściu proroków szli błędną drogą.

Nie znam języka objawienia Koranu czyli arabskiego, więc jak mam zrozumieć przesłanie Boga w Islamie?

Zdobywajmy wiedzę z dobrego źródła, od ludzi którzy mogą być uznani jako autorytety nauki wiary. Telewizja, radio czy inne media to nie jest właściwy kierunek dla człowieka szukającego prawdy. Po mimo wielu złych tłumaczeń Koranu, czego doświadczamy min. w Polsce, jest wiele innych dobrych publikacji autoryzowanych przez uznanych teologów Islamu. Te tłumaczenia znaczenia Koranu nigdy nie będą tak doskonałe jak słowa Boga, lecz z pewnością dostarczą podstawowej wiedzy i pozwolą na zrozumienie oczekiwań Boga w wymiarze niezbędnym do wypełniania naszej misji na Ziemi. To tak jak w przypadku nauki każdego przedmiotu, są dobrzy i źli nauczyciele, i tak jak w szkole musimy sami poświęcić czas na naukę.

Nie zależnie od tego gdzie jesteś teraz duchowo i jaka jest Twoja wiara jeśli masz wątpliwości to zadawaj pytania, szukaj odpowiedzi i poświęć czas ucząc się od najlepszych. Lecz nie zapominaj że najlepszym nauczycielem jest sam Bóg i wystarczy o Nim myśleć, szukając w modlitwie Jego wsparcia i prosząc Go o wskazanie właściwej drogi. Życzę aby każdy z Was odnalazł tą prostą drogę.

See More

Prorok (pokój z nim) powiedział: "Bogactwo nie oznacza, posiadać ogromną ilość dóbr (materialnych), ale bogactwem jest bycie zadowolonym." [zapisane w Bukhari]

W czasach, gdy większość z nas bierze udział w wyścigu o to kto ma najwięcej pieniędzy, kto ma największy dom i najlepszy samochód, w mojej ocenie ten hadis kładzie takie podejście w najlepszym ujęciu.

Bądźmy bogaci duchem, żyjąc w ciągłym stanie zadowolenia, co można osiągnąć poprzez akceptację swojego losu i dziękowanie Bogu za wszystko co nas spotyka!

"Człowiek powstaje z kropli nasienia i odchodzi jako kawałek pyłu. Nie wie kiedy przyszedł i nie wie kiedy odejdzie, ale chodzi (po Ziemi) myśląc że wie wszystko " są to słowa Ali Ibn Abi Thalib - nie hadis.

Ten cenny komentarz to dobre przesłanie dla każdego z nas abyśmy nabrali więcej pokory i skromności przechodząc przez okres naszego ziemskiego życia.

Wykorzystujmy to co dał nam Bóg, dar widzenia, słuchu, myślenia i analizowania, tak aby dokonując oceny czy wypowiadając o...pinie posiadać maksymalną ilość wiedzy.

Tylko Bóg jest Wszechwiedzący, więc odsuńmy arogancje i dumę zanim popełnimy najcięższy grzech stawiając siebie na równi z Bogiem.

See More

Pierwszym słowem objawionym Prorokowi był wyraz "Iqra" Czytaj! Szukaj wiedzy! Kształć się! Bądź wykształconym!

Oby to przesłania Allah (Boga) było ponad tradycją, przyzwyczajeniami, rutyną, czy przywiązaniem do błędnej wizji świata i Boga... Iqra!!! Czytaj, pytaj i szukaj wiedzy!

O Allah (Boże), proszę Cię otwórz nasze serca, umysł i prowadź nas ku prawdzie i spraw aby ludzie nie ginęli w imię swoich ziemskich racji i sporów, gdyż Twoim przesłaniem jest prawda, pokój i miłość!

Słowo Bid'ah oznacza coś nowego lub wprowadzenie innowacji do religii, co dotyczy każdego nowego aspektu wiary lub jej praktyki, dla których nie ma odniesienia w przesłaniu Boga lub praktyce Proroka.

Allah (Bóg) przekazał w Koranie: "Powiedz im: Słuchajcie Boga i Jego Posłańca, lecz jeśli oni się odwrócą, to Bóg nie miłuje tych, którzy odrzucają wiarę". (Tłumaczenie znaczenia Sury Al Imran wers 32).

Jako muzułmanie musimy iść za nakazem płynącym od Allah (Boga) i naśladować j...ego Posłańca, tak aby żyć według zasad pokoju, szczerości, pokory i miłości, wypełniając w ten sposób przesłanie Islamu.
O Allah (Boże) wzmocnij naszą wiarę i uchroń nas od Bid’ah abyśmy nie stracili Twojego miłosierdzia.

See More

Omar ibn al-Khattab, był drugim po Abu Bakr al-Siddiq w bliskości z Prorokiem. Muhammad (pokój z nim) powiedział: "Mam dwóch ministrów z grona mieszkańcami Nieba i dwóch ministrów będących mieszkańcami Ziemi, pierwszymi są (Anioły) Gabriel i Michał, a drugimi są Abu Bakr i Umar." On powiedział dla tych ostatnich: "Ci dwaj są [moim] słuchem i wzrokiem" i polecił Towarzyszom: "Pójdźcie za tymi, którzy przyjdą po mnie: Abu Bakr i Umar."

Umar został opisany jako wysoki mężczyzna ...o dużej budowie ciała, dynamiczny i wyszkolony bojownik, i jeździec, surowy lecz zawsze sprawiedliwy. W wieku dwudziestu siedmiu przyjął Islamu po tym jak walczył z nim przez 6 lat od chwili objawienia proroctwa. Było to wynikiem wyraźnej prośby (dua/modlitwy) Proroka: "O Allah Wzmocnij Islam` Umar'em ibn al-Khattab!".

Po śmierci Abu Bakr, Umar został wybrany na drugiego przywódcę wspólnoty muzułmanów.
Za czasów Omara Islam wszedł do Egiptu, Syrii, Persji, oraz innych regionów na świecie. Zmarł w wieku sześćdziesięciu sześciu lat jako męczennik śmiertelnie ugodzony nożem w plecy przez nie muzułmanina podczas modlitwy.

Polecam zapoznanie się z biografią tego wybitnego człowieka którego życie i postępowanie powinno stanowić wzór do naśladowania dla wszystkich przywódców, ponieważ był on przykładem silnego, sprawiedliwego, kreatywnego i społecznie wrażliwego lidera.

Abu Bakr i Umar (Omar) są pochowani w Medinie. Ich groby znajdują się po prawej i lewej stronie od grobu Proroka Muhammada niech pokój i błogosławieństwa Allah (Boga) będą na nim i jego towarzyszach.

Ja sam przyjąłem imię Omar i takie samo nadałem swojemu synowi.

See More

Abu Bakr al-Siddiq był najbliższym i pierwszym przyjacielem Proroka po Allah (po Bogu), wyłącznym towarzyszem Proroka w Eksodusie z Mekki do Mediny, największym zwolennikiem, najbliższym powiernikiem, pierwszym duchowym spadkobiercą, pierwszym z ludzi którzy uwierzyli w Niego i jedynym który zrobił to bez wahania, pierwszym z czterech następców Proroka, pierwszym Kalifą wspólnoty muzułmanów, słusz...nym przewodnikiem, pierwszym z dziesięciu którzy otrzymali obietnice Raju za ...życia, i będzie pierwszym z pośród Wspólnoty Proroka który wejdzie do Raju.

Jeśli szukamy ideałów wśród ludzi, czy idoli do naśladowania, to po Proroku patrzmy na jego przyjaciół, na zwykłych ludzi którzy budowali swoją osobowość ucząc się od najlepszego z pośród wszystkich ludzi, od wybrańca Allah (Boga).

Z łatwością przychodzi nam zapamiętywanie danych na temat gwiazd sportu, rozrywki czy skandalistów którzy są znani za bycie znanymi. Czy nie lepiej poświęcić czas na poznanie biografii zwykłych ludzi którzy korzystając z nauk niezwykłego człowieka żyli tak jak my... mieli pracę, rodziny, a swoim postępowaniem szykowali się na spotkanie z Allah (Bogiem).

Szukajmy wzorców dla siebie tak aby nasze dzieci mogły wzorować się na tym co my sami postrzegamy za standard moralnej, prawej i bogobojnej osobowości… a nie obłudy, kłamstwa czy wulgarności.

See More

Które słowo jest najpiękniejszym słowem?

Prorok Muhammad (pokój z nim) powiedział: "Najbardziej umiłowanym słowem według mnie jest to które jest najbardziej prawdziwe." (zapisane w Bukhari)

Unikajmy kłamstwa, a mówiąc prawdę będziemy używać samych pięknych słów.

...

Jakie to proste przesłanie, a jak trudne w praktyce.

See More
Which word is the most beautiful word? Prorok Muhammad (pokój z nim) Powiedział: " najbardziej umiłowanym słowem według mnie jest to które jest najbardziej prawdziwe." (Zapisane W Bukhari) We are telling lies, and to tell you the truth, we are going to use beautiful words What a simple message and how difficult it is in practice.
Translated

Jest Sunną czyli praktyką Proroka Muhammada (pokój z nim) aby odwiedzać chorych.

Prorok powiedział: "W Dniu Sądu, Allah (Bóg) powie: synu Adama, byłem chory, a Ty nie odwiedziłeś mnie. On odpowie:" O Allah (Boże), jak mogłem odwiedzić Ciebie jeśli Ty jesteś Rabbul’ Aalameen (Panem całego świata). Allah (Bóg) powie: Czyż nie wiesz, że taki i taki sługa mój był chory, a ty nie odwiedziłeś go. Gdybyś go odwiedził, to byś znalazł Mnie przy nim." Zapisane Sahih Muslim.

Pamiętanie o chorych jest naszym obowiązkiem, a zarazem pamięcią o Allah (Bogu), więc zapominając o chorych zapominamy o Allah (Bogu).

Jeśli chcemy poznać i zrozumieć przesłanie naszej religii niezależnie od tego czy jest to Islam, Chrześcijaństwo czy Judaizm, to nauczmy się słuchać i mówić.

Słuchać - ponieważ często mamy już wyrobione zdanie na to czym jest dana religia i nie dopuszczamy możliwości że to co wiemy jest tak na prawdę błędnym obrazem danej religii.

Mówić - ponieważ często rozmowa o religii traci formę luźnej wymiany informacji i przeradza się w emocjonalną walkę o to kto ma racje.

...

Nie podchodźmy do siebie z nastawieniem że moja religia jest lepsza od Twojej, lub że Tylko ja mam racje, a Ty jesteś w błędzie, a wyłącznie z chęcią podzielenia się wiedzą na temat tego czym jest moja religia.

Według przesłania Allah (Jednego Boga) w Islamie nie można nikogo zmusić czy przekonywać do przyjęcia naszej wiary gdyż tą decyzje podejmie sam Allah (Bóg).

Jeśli jesteś muzułmaninem to wiesz że najlepszym komunikatorem wiary powinna być nasza moralność i postępowanie, więc wypełniaj przesłanie Allah (Boga) w Islamie i bądź dobrym, uczciwym, skromnym, hojnym, uczynnym i szanującym innych ludzi człowiekiem.

See More