Photos
Posts
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
2,363 Views
Përkujtuesi Ditor

2. Ne dhe i Dërguari - Ebu Talibi (jo muslimani në mbrojtje të të Dërguarit)

Linku në Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=04J7kDPitUU

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
4,993 Views
Përkujtuesi Ditor

1. Ne dhe i Dërguari - Si u përshkrua i Dërguari i Allahut ﷺ

Nevoja jonë për t'u shoqëruar dhe për t'u njohur me jetën e të Derguarit ﷺ është e madhe, është e ...pamohueshme. Jo se ne do të ndriçojmë ndonjë aspekt nga jeta e tij, ngase jeta e tij është aq e ndritshme, saqë i ndriçon edhe jetët tona. Kemi nderin që para jush të prezantojmë disa gjëra, të cilat, eventualisht, mund të mos i keni dëgjuar më herët. Andaj, na ndiqni!

See More
Posts
Mbajeni veten të informuar: PD në Youtube: http://www.youtube.com/PerkujtuesiDitor PD në Facebook: http://www.fb.com/PerkujtuesiDitor PD në Twitter: https://...
youtube.com
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
2,722 Views
Përkujtuesi Ditor

Frymëzim 2 - Episodi 4 (Unë e urrej punën time)

A keni pasur ndonjëherë shef apo ndonjë koleg të bezdisshëm? Kjo episodë komike, por edhe me kuptim shumë të m...adh, na sjell shembullin e të Derguarit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) në të tilla raste.
Reflekto praktikisht! Shpërndaje me miqtë!

Linku në Youtube: https://youtu.be/T1tCOCENxf0

See More
Ligjeratë nga seria "Rrëfimi Kuranor për Ulul Azmin?" - Çdo të mërkurë pas namazit të jacisë në Xhaminë e Tavnikut në Mitrovicë http://www.qsi-ks.com/webi/vi...
youtube.com
Ligjeratë nga seria "Rrëfimi Kuranor për Ulul Azmin?" - Çdo të mërkurë pas namazit të jacisë në Xhaminë e Tavnikut në Mitrovicë http://www.qsi-ks.com/webi/vi...
youtube.com
Mbajeni veten të informuar: PD në Youtube: http://www.youtube.com/PerkujtuesiDitor PD në Facebook: http://www.fb.com/PerkujtuesiDitor PD në Twitter: https://...
youtube.com
Mbajeni veten të informuar: PD në Youtube: http://www.youtube.com/PerkujtuesiDitor PD në Facebook: http://www.fb.com/PerkujtuesiDitor PD në Twitter: https://...
youtube.com
Image may contain: phone and outdoor
Përkujtuesi Ditor

Shkarkoni aplikacionin "Falu" për mësimin e faljes së Namazit:
https://itunes.apple.com/us/app/falu/id1068228681?ls=1&mt=8

Ky aplikacion për momentin është vetëm për iOS (iPhone dhe iPad), me lejen e Allahut, shumë shpejtë do të publikohet edhe aplikacioni për platformën Android.

Image may contain: phone
Përkujtuesi Ditor

Së shpejti Përkujtuesi Ditor do ta lansojë aplikacionin më të ri " Falu " në platformën iOS dhe atë Android.

Mbajeni veten të informuar: PD në Youtube: http://www.youtube.com/PerkujtuesiDitor PD në Facebook: http://www.fb.com/PerkujtuesiDitor PD në Twitter: https://...
youtube.com
Hoxhë Mustafa Tërniqi

Cfarë po ndodh në Shijak?

Për ata që e duan ehli bejtin, për ata që e duan përmendjen e Allahut!
Bismil-lah! Vesselatu vesselamu ala resulilah!

...

Cili ajet kuranor, cili hadith profetik, cila thënie e sahabëve, cila thënie e tabiinëve, kush prej katër imamëve të njohur e lejon që muslimani problemet, fatkeqësitë dhe sikletet që ka tua paraqesë krijesave dhe jo Krijuesit? Cili argument dhe kush prej tyre e lejon që muslimani që i thotë vetes musliman t’i kërkojë ndihmë Muhamedit a.s apo cdo krijese tjetër. Cili medh’heb nga medh’hebet e njohura thotë se të dobëtin nuk ka kush ta mbrojë tjetër përvec Muhamedit a.s. Nëse do të dëgjoje për dikë të veprojë dicka të tillë s’do ta besoje por menjëherë do të thoje se nuk mund të jetë e vërtetë, sepse vetë Profeti Muhammed a.s nuk do mundet të bëjë asgjë Ditën e Gjykimit nëse nuk i jep leje Zoti, por edhe kur ti japë leje thjesht do bëjë shefaat, dmth do ti lutet Allahut për faljen e umetit të tij dhe është Allahu Ai që i fal njerëzit, Ai që i lehtëson hallet e tyre, Ai që ndihmon të dobtin etj në dynja dhe ahiret. .
Por ja që çuditesh kur shikon se ka njerëz të tillë, deri këtu në shqipëri. Pikërisht në Shijak te ai që pretendon se është nga familja e Profetit a.s u mëson njerëzve në mexhliset e tij se hallet dhe shqetësimet duhet t’ia paraqisni Profetit a.s. e pastaj vijon duke kërkuar ndihmë për atë natë, drejt përdrejt Pejgamberit a.s. përpara se të vijë agimi.... pyetja është: Agimi i asaj nate a i gjeti të pranishmit me halle të zgjidhura dhe me shqetësime të larguara, apo borxhe të lara apo me fukkarallëk të larguar?? Ndërsa më pas, mes fjalëve të tjera thotë:
يا رسول الله من يحمي الضعيف من يحمي الضعيف إلا أنت يا طه محمداه أغثنا من رحب قبرك
D.m.th: O I dërguari i Allahut! Cili tjetër përvec teje e mbron të dobtin? O Muhamed na ndihmo…!
Të gjitha këto I keni të provuara në këtë Link:

https://www.youtube.com/watch?v=qCL8P8UYzQw

Në një mexhlis tjetër që është duke bërë dhikr të kësaj natyre që qyhet Hadre besohet se ka marrë pjesë në hadre vetë Rifaiu… dhe ndër fjalët e tjera që përmenden tregohet se krejt familja e Ahmed Rifaiut kanë mundësi të sjellin ndihmë…Dmth pretendohet se edhe të tjerë krijesa pervec Profetit a.s mund t’iu kerkosh ndihmë, ndërkohë vec Allahu është Ai që të ndihmon ..… për ata që e kuptojnë arabishten ja ku është dhe linku ku e pretendon këtë:

https://www.youtube.com/watch?v=AraVgbUh84w

Epo këto fjalë bien ndesh me bazat e besimit islam. Me bazat që vendosi Pejgamebri a.s për ti larguar idhujtarët nga skllavëria e shirkut në dritën e Teuhidit njëshmërisë së Zotit. Allahu në Kuran, në suren Fatiha na mëson si ti lutemi duke thënë: “Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë”.. kurse Pejgamberi a.s ka thënë: “Kur të lutesh lutju vec Zotit dhe kur të kërkosh ndihmë kërko nga Allahu” Transmetoi Tirmidhiu.
Sufistët gjithmonë kur përballen me gjëra të tilla mundohen të arsyetohen me fjalë të bukura e me arsyetime apo interpretime që të dalin nga problemi, atëherë cili prej sahabëve tabiineve ose katër imamëve të medh;hebeve ka bërë idcka të tillë ose së paku ka pranuar një arsyetim apo interpretim për këto gjëra??
Jo vetëm që nuk do gjesh dikë prej tyre të lejojë këtë gjë por në realitet dijetarët e mëdhenj të medh’hebeve dhe të tjerë që kanë folur kundër këtyre devijimeve janë aq shumë sa nuk mundemi ti përmbledhim dot në këtë shkrim të shkurtër. Por, do të mjaftohem vetëm me thënien e Abdul-Kadir Xhejlanit i cili është referenca kryesore e sufistëve, të cilin sufistët pretendojnë se e ndjekin:
“O Ti që i ankohesh krijesave për fatkeqësitë e tua! Cfarë dobie do kesh nga kjo kur ata nuk të sjellin dëm dhe as dobi? Kur ti mbështetesh tek ata duke bërë shok Zotit ata do të braktisin e kështu të shpien në zemërimin e Tij... Ti o injorant pretendon se ke dije por nga injoranca jote është se po kërkon clirimin nga fatkeqësitë duke ia paraqitur ankesat krijesave...” Shiko: El-Fet’hurrabbani vel-Fejdurrahmani fq 117-118.
E çuditshme, vetë Abdul-Kadir el-Xhejlani jo vetëm që nuk i lejon këto gjëra por po tregon qartë sa injorantë janë këta njerëz që në fakt pretendojnë se u është dhënë dije, dhe sa injorantë janë ata që mashtrohen pas këtyre njerëzve.
Kini frikë Zotin o njerëz dhe mos u mashtroni por adhurojeni Allahun ashtu sikur na ka mësuar Profeti Muhamed a.s në hadithet e sakta. Mos u merrni me interpretime te pabaza por ndiqni rrugën e sahabëve dhe tabiinëve dhe imamëve të medh’hebeve e mos dilni kundër tyre. A mos vallë kërkoni që xhamijat që mezi u ndërtuan të kthehen në aheng e muzikë ku gjoja Allahu adhurohet duke Luajtur me veglat muzikore e duke e përmendur Atë? Ja ku e keni një shembull konkret në këtë link pikërisht në xhaminë e Shijakut ku ilahitë me muzikë sundojnë xhaminë në mes të qytetit:

https://www.youtube.com/watch?v=nXMA15nAFk4

Po është e vërtetë që janë thënë arsyetime nga më të ndryshmet për tu larguar nga habia dhe cudia e njerëzve dhe nga kritikat e besimtarëve, mirëpo akoma më e çuditshme është që pse ndodhin pikërisht në Shijak? E pra, kjo cudia e dytë hedh poshtë shumë arsyetime. Cili imam nga katër imamët e medh’hebeve e lejon këtë?
Po ashtu pretendohet se ne tubimin e 15 katëshit Siriani nga Familja e Profetit a.s ka ftuar tarikatet që nuk falin namaz në besim dhe në adhurim andaj dhe në fund ka kërcy bashkë me ta sepse është metodë daveti për me i kthy ata... po te ky takimi cfarë synohet?

https://www.facebook.com/…/vob.10000326…/10153099122890828/…

Këtu është në mes të xhamisë...po, u janë shplarë mendjet turqve në fillim dhe tani kështu do përfundojnë dhe shqiptarët avash avash... a mendoni se kështu adhurohet Zoti? Cfarë kërkohet me gjithë këtë? Sirianët e tillë e mbajtën popullin sirian me dekada nën diktaturën e regjimit të Hafiz Esedit dhe Beshar Esedit, sepse ishin skllavëruar më parë nga shujuhët sufistë... Shqiptarët janë të përcarë nuk ka më nevojë të përcahen e të skllavërohen në këtë mënyrë sepse nuk është e hijshme as nga ana fetare, as nga ana logjike por as nga ana etike. Sirianët vetë në dy dekadat e fundit kanë filluar t’i braktisin këto gjëra gradualisht... tani kërkohet që të ngjallen në Shqipëri? E lus Allahun e Madhëruar t’i udhëzojë të devijuarit, ti japë dije të dobishme injorantëve, ti falë mëkatet e gabimtarëve, ti drejtojë njerëzit në rrugën e pastër, tu largojë atyre hallet dhe brengat. Amin!

See More
Image may contain: text
Përkujtuesi Ditor

Na ndiqni, mundësi e ndryshimit...

Uebfaqja zyrtare: http://islamifejaevertete.com/ Es-Selamu alejkum! Ju lutemi që ta shpërndani këtë video aq sa keni mundësi nëpër uebfaqet tuaja, nëpër prof...
youtube.com
No automatic alt text available.
Thirrja Islame

"E vetmja gjë që ia vlenë për ta bërë pas shpinës së dikujt, është duaja për të."

Thirrja Islame

www.thirrjaislame.com

Ndalohet rreptësisht çdo ndërhyrje në videot e Hoxhës Dr. Shefqet Krasniqi, qoftë shkëputje, montim a përpunim i caktuar, pa lejen paraprake të Studio Krenar...
youtube.com

Këshilla në vargje

Në tre gjëra i mençuri duket
Në atë që s’i përket kurrë nuk futet

...Continue Reading
No automatic alt text available.