Photos
Posts
'Ya Alloh nu mikaasih sareng mikaheman
 Payungan hate ambeh reugreug pangharepan
Tiis ceuli herang panon
 Jati diri warga nu ramah tamah (someah)
Sono katineung ati ...
Tuh katembong lembur kuring ayeuna
Ngindung ka waktu mibapa ka zaman ....'
Public Group
494 Members

Hate reugreug ku pangharepan
Tiis ceuli herang panon
Jatidiri warga anu ramah tamah (someah)
Sono katineung ati..
Tuh tingali lembur kuring ayeuna...
Ngindung kawaktu mibapa ka zaman ..
***

See More
Posts

The legend of Jamaras

No automatic alt text available.

The legend of Jamaras Reagge

No automatic alt text available.

The legend of Jamaras Stones

No automatic alt text available.

The legend of Jamaras Boyband

No automatic alt text available.
Kampoeng Jamaras updated their cover photo.
No automatic alt text available.