Quyết Bụi (Có Như Không) is on Facebook.
To connect with Quyết, sign up for Facebook today.
About Quyết
  • Kẻ bụj đờj
Favorite Quotes
  • Ông cha ta thường nói, núi cao còn có núi cao hơn. Nhưng với "Kẻ Bụi Đời" tất cả chỉ là đồng bằng hết.

Favorites