Photos
Videos
Nydelig låt, nydelig versjon...
6
2
Norsk tekst, ja, men hvor er melodien hentet fra, der den er den tåredryppende avslutningen den er mest kjent fra? Noen som vet?
4
Evige Gud, vi tilber deg
19
Posts

Minner om Barabbas i ettermiddag. Dette er for alle 2.-klassinger på Averøy. Samlingen er på Bruvoll bedehus og varer fra 17.30 til ca. 18.30.

Alle som har tid og anledning til å komme får litt med seg hjem til å lese på og se i og gjøre på framover mot og gjerne i påsketiden helt fram til pinse...
Boka om Barabbas og et bokmerke med Barabbas på er noe av det en får. En får også en påskeaktivitetsbok, med en del oppgaver og utfordringer i.

Image may contain: one or more people
Kirken i Averøy
Religious Organization

Husk at konfirmantene kommer rundt på dørene søndag 18 - tirsdag 20. mars. Ta godt imot dem og gi til et veldig godt formål.

Image may contain: 3 people, people smiling, text
Kirkens Nødhjelp
Non-Governmental Organization (NGO)
Kirkens Nødhjelp

Gi vann - redd liv!
Sammen sørger vi for livsviktig, rent vann til de som trenger det mest. Støtt på Vipps eller SMS GAVE til 2426 (200kr)

Posts

"Vi synger med Maria
vår store glede ut ..."

Søndag 18. mars er Maria budskapsdag, og på Averøya feirer vi gudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 11.00. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen forretter, kirkekoret synger, det blir egen samling for barna, nattverd, takkoffer til menighetsarbeidet og kirkekaffe.

...

Etter kirkekaffen avholder Bremsnes menighet sitt årsmøte.

Vel møtt!

Salmer: 131 Vi synger med Maria, 130 Alle kilder bryter frem i glede, 665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære, 614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus, 371 Om alle mine lemmer.

See More
" we sing with Maria Our great joy out..." Sunday March 18. th is Maria Budskapsdag, and at averøy we celebrate church service in bremsnes church at noon. 11.00. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen appetizers, church choir singing, there will be own collection for the children, communion, takkoffer to church and kirkekaffe. After Kirkekaffen, the congregation of the congregation is holding its summit. Well met! Hymns: 131 we sing with Maria, 130 all sources break forward in joy, 665 Lord, I warmly want to promote your honor, 614 our worship shall meet you, Christ, 371 about all my Limbs.
Translated
Image may contain: indoor
No automatic alt text available.
Image may contain: sky, tree, outdoor and nature

Sørheim leirsted opplyser om at årsmøtet holdes på Sørheim søndag 18. mars kl. 15.00. Vanlige årsmøtesaker. Servering. Andakt ved Ruth Smenes Kristensen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet meldes til Mona Karlsson eller Mari Seljehaug.

KODE B - BRUHAGEN - for alle 5. klassinger.
Vi har andre samling på skolen rett etter skoletid tirsdag 6. mars. En liten påmelding hadde vært flott, da vi tar med litt frukt til mat... (Om man ikke var med på første samling, kan man selvsagt delta på denne andre og senere samlinger.) Påmelding til Tommy trosopplærer.

Image may contain: text
Kirken i Averøy
Religious Organization

NYTT OM MENIGHETSBLADET
Menighetsbladet i Averøy og Eide avholdt årsmøte i februar. Et av de viktigste årsmøtene på aldri så lenge. Skulle man legge ned bladet i papirformat eller skulle vi satse på at folk fremdeles vil ha papirutgaven og derved bidra med noen kroner til drifta?

MER STØTTE VIA FRIVILLIGE GAVER OG ANNONSER
Det ble bestemt at vi satser på ett år til, og så ser man an på neste årsmøte. En vil også satse på at vi får inn noe mer annonser til å dekke utgiftene fo...r å gi ut papirutgaven, i tillegg til at folk bidrar med frivillige gaver til driften.

FRA 4 TIL 3 UTGAVER
Men vi går ned fra 4 utgaver, til 3 utgaver. Den første kommer til påske, så er neste i slutten av august og så kommer den tredje og siste utgaven i år til jul.

FOLK LIKER ET FYSISK BLAD
En ønsker å fortsette med papirutgaven da vi vet at veldig mange liker et fysisk blad å lese i, ikke minst de eldste blant oss. Disse og en god del yngre er ikke på nett og kan derfor ikke lese den digitale utgaven der.

AVERØYBEDRIFTER HAR BIDRATT MED OVER 30 000 - SÅ LANGT...
Vi har hatt noen frivillige som har hatt en ringerunde til en del bedrifter fra Averøy. De har blitt utfordret helt konkret til å bli med å berge bladet og så langt har Averøy-bedriftene bidratt med annonser for over 30 000 for året 2018.
Vi håper at Eide-bedrifter også kan bidra en god del, noe som vil gjøre at det som så ut som et mulig "nedleggelsesår", blir et artig og spennende år for Menighetsbladet, med ny giv og kjempedugnad.

Ja, du som leser dette kan også bidra nå. Bruk vippskontoen #141608 - eller søk opp Menighetsbladet Eide og Averøy.

Takk til alle som har bidratt, private og bedrifter, og på forhånd takk til alle som kommer til å bidra.

Spørsmål, annonsehenvendelser og annet slikt: Ta kontakt med:
Redaktør Tommy Stormo

See More
New about menighetsbladet Menighetsbladet in averøy and owned held summit in February. One of the most important årsmøtene in never that long. Do you want to put down the magazine in papirformat or are we going to bet that people still want papirutgaven and thereby contribute a few dollars to the drive More support via volunteer gifts and ads It was decided that we go for another year, and then you look at the next summit. One will also bet that we bring in some more ads to cover the cost of giving out papirutgaven, as well as people contribute volunteer gifts to the drift. From 4 TO 3 editions But we go down from 4 Editions, to 3 Editions. The first one is coming to Easter, so is next at the end of August and then comes the third and final edition this year for Christmas. People like a physical magazine One wants to continue with papirutgaven when we know that very many like a physical magazine to read in, not least the elders among us. These and a good part younger are not online and can therefore not read the digital edition there. Averøybedrifter has contributed over 30 000-so far... We've had some volunteers who have had a ringerunde for a lot of businesses from averøy. They have been challenged completely concrete to join us to save the magazine and so far, the averøy businesses have contributed with ads for over 30 000 for the year 2018. We hope that owned businesses can also contribute a good part, which will do that what looked like a possible "nedleggelsesår", will be a fun and exciting year for menighetsbladet, with new giv and kjempedugnad. Yes, you who read this can also contribute now. Use Vippskontoen #141608 - or search up menighetsbladet owned and averøy. Thanks to everyone who has contributed, private and businesses, and in advance thanks to everyone who is going to contribute. Questions, annonsehenvendelser and other such: please contact: Editor Tommy Stormo
Translated

Søndag 25. februar er gudstjenesten på Averøy i Bremsnes kirke!

Det er andre søndag i fastetiden, og det blir høymesse kl. 11.00 med dåp, nattverd og kirkekaffe. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen forretter. Takkofferet denne dagen går til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Les mer om den på www.fasteaksjonen.no.

Salmer vi synger: 416 Du Far og Herre, du som rår, 586 Fylt av glede over livets under, 352 Ren og rettferdig, 117 Se, vi går opp til Jerusalem, 614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus, 703 Å, for djup i Jesu kjærleik.

Image may contain: one or more people, table and indoor
No automatic alt text available.
Image may contain: indoor

Søndag 18. februar er gudstjenesten på Averøy på Kårvåg bedehus!

Det er første søndag i fastetiden, og sokneprest Magne Hoem forretter. Averøy kirkekor blir med, vi feirer nattverd og gir takkofferet til bedehuset.

Vel møtt!

Sunday 18. February is the service at averøy at kårvåg synagogues! It's the first Sunday in Lenten, and sokneprest magne hoem appetizers. Averøy choir join, we celebrate communion and give takkofferet to bedehuset. Well met!
Translated
Image may contain: one or more people
Image may contain: indoor

KODE B dras i gang denne uka. Først ut er Bruhagen barneskole og Bodalen Friskole. Flere datoer for samlingene kommer pr. sms og her inne, så følg med, gi tilbakemelding pr. sms for de kommende datoer osv...
Bruhagen barneskole: Tirsdag 13. februar kl. 13.50 - ca. 15.20 (1. samling av 4)
Bodalen friskole: Torsdag 15. februar kl. 13.20- ca. 14.50 (1. samling av 4)
Fredag 16. februar kl. 13.20 - ca. 14.50 (2. samling)

...

Det er fullt mulig å bli med på en eller flere samlinger, alt etter hva som passer med andre aktiviteter osv...

Det blir enkel servering, så det er flott om foreldre/foresatte er flinke til å antydet her inne, på sms eller mail om deres unge håpefulle blir med, slik at jeg har med meg nok å spise og drikke. Trenger man noe tilrettelegging med maten må en også si fra.
Tommy trosopplærer

See More
Image may contain: text
No automatic alt text available.
Image may contain: text
No automatic alt text available.

"Dersom ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet."

Søndag 11. februar er fastelavnssøndag, og "hvetekornets lov" fra Joh 12 er prekentekst. På Averøy feires gudstjeneste to steder:

I Kornstad kirke kl. 11.00 blir det gudstjeneste for små og store ved sokneprest Magne Hoem og trosopplærer Tommy Stormo. Bibelutdeling til 5. klassinger. Takkofferet går til menighetens misjonsprosjekt gjennom HimalPartner.

...

I Bremsnes kirke kl. 11.00 blir det høymesse ved sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Kirkekaffe. Takkofferet går til menighetens misjonsprosjekt gjennom BraveHeart.

Vel møtt til gudstjeneste!

See More
Image may contain: sky, tree, outdoor and nature
Image may contain: one or more people and indoor
Image may contain: one or more people
No automatic alt text available.

Søndag 4. februar er Kristi forklarelsesdag!

Det blir høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00. Sokneprest Magne Hoem forretter, det blir nattverd og kirkekaffe, og takkofferet går til konfirmantarbeidet i Averøy.

Vel møtt!

Sunday 4. February is Kristi Forklarelsesdag! There will be services in eroding church at noon. 11.00. Sokneprest Magne Hoem appetizers, there will be communion and kirkekaffe, and takkofferet goes to konfirmantarbeidet in averøy. Well met!
Translated
Image may contain: one or more people and indoor
Image may contain: sky, night, cloud and outdoor

Søndag 28. januar er Såmannssøndagen, og på Averøy er det to gudstjenester denne dagen.

I Bremsnes kirke blir det gudstjeneste for små og store med bibelutdeling til 5. klassinger kl. 11.00. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo leder gudstjenesten, det blir dåp, nattverd, kirkekaffe og takkoffer til Bibelselskapet.

I Kornstad kirke blir det høymesse kl. 11.00. Sokneprest Magne Hoem forretter. Det blir nattverd, og takkofferet denne søndagen går til menig...hetens misjonsprosjekt i regi av HimalPartner.

Vel møtt til gudstjeneste!

See More
Image may contain: one or more people, table and indoor
Image may contain: candles, table, fire and indoor

Søndag 21. januar er det to gudstjenester i Averøy:

Kl. 11.00 er det gudstjeneste i Kvernes kirke ved sokneprest Magne Hoem. Det blir takkoffer og kirkekaffe.

Kl. 16.00 er det gudstjeneste på Langøy kapell med bibelutdeling til 5. klassinger. Sokneprest Magne Hoem og trosopplærer Tommy Stormo leder gudstjenesten. Takkofferet går til kapellet.

...

Vel møtt til gudstjeneste!

See More
Image may contain: sky, tree and outdoor

Søndag 14. januar er det høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00. Sokneprest Magne Hoem forretter, det blir dåp og nattverd, og takkofferet går til menighetens misjonsprosjekt. Les mer om det på https://www.bheart.no/

Sunday January 14. th is the services in bremsnes church at 14. p.m. 11.00. Sokneprest Magne Hoem appetizers, there will be baptism and communion, and takkofferet goes to menighetens misjonsprosjekt. Read more about it at https://www.bheart.no/
Translated
Image may contain: sky, tree, outdoor and nature
Image may contain: table and indoor

Søndag 14. januar inviterer Eide menighet til "mini-retreat" på Gaustad kapell:

Sunday 14. January invites owned congregation to "Mini-retreat" at Gaustad Chapel:
Translated
Kirken i Averøy updated their cover photo.
January 4
Image may contain: sky, tree, outdoor and nature