Photos
Reviews
Městské sdružení hasičů hlavního města Prahy has no reviews yet.
Tell people what you think
Posts

Vážení,
všechny bych chtěl nyní i touto cestou požádat, aby nebylo reagováno na pondělní článek v novinách MF DNES s názvem "Dorazí také dobrovolní hasiči? Ne, jsou v práci."
Velice děkuji, o dalším postupu vás budeme informovat.
starosta MSH Praha.

Posts

Vážení přátelé,
dovolte, abych svým jménem a jménem VV MSH Praha i touto cestou popřál Vám a Vašim nejbližším krásné svátky a do roku 2018 hlavně moc zdraví a štěstí.
Starosta - M.Wagner.

Image may contain: text

Dne 25.11.2017 proběhl od 20,00 hodin "SPOLEČENSKÝ VEČER" MSH hl. m. Prahy, který se konal v Praze 4 - Libuš.
Myslím si, že se zábava povedla, jen mi mrzí, že bylo poměrně málo členů z řad SDH v Praze.
Bylo možné si i osobně zaspívat. Několik jedinců této možnosti využilo.
Bylo poděkováno soutěžním družstvům za sportovní výkony a reprezentaci.
Nemohu opomentou, že záštitu nad tímto večerem převzal starosta MČ Praha - Libuš. I touto cestou moc děkujeme i za finanční podporu... této akce.
Připravena byla i bohatá tombola.
Celá akce byla připraveny členy sboru SDH Praha - Libuš, kdy jím za tuto přípravu děkujeme.

See More
Městské sdružení hasičů hlavního města Prahy added a post from November 21, 2017 at 12:30pm to their timeline.

Dne 21.1.2017 od 18,00 hodin proběhlo v zasedací místnosti MSH hl. m. Prahy Shromáždění představitelů sborů v Praze.
Jako první zde byla provedena doplňující volba z navržených členů do funkce člena VV MSH hl. m. Prahy. Po hlasování zástupci sborů vyla odhlasována pí. Helena Kolouchová (SDH Praha - Libuš), které tímto ještě jednou gratulujeme. Věříme, že bude přínosem.
Dále bylo přečteno několik zpráv o činnosti od posledního Shromáždění představitelů, zpráva starosty MSH Praha, Vedoucích odborných rad, Aktivu ZH. Bylo vzneseno několik připomínek, kterámi se VV MSH bude zabývat a bude je řešit.
Osobně mi mrzí, že některé SDH na toto "setkání", které se koná 2 x ročně nikoho jako zástupce svého sboru nevyšle.
Starosta MSH Praha.

Vážení členové SDH hl. m. Prahy,
jak již víte, MČ Praha - Libuš pořádá po domluvě pro MSH hl. m. Prahy "SPOLEČENSKÝ VEČER PLNÝ PODĚKOVÁNÍ".
Touto cestou chceme poděkovat všem sportovním družstvům, trenérům partnerům a partnerkám. Členům podílejícím se na zajištění MR v požárním sportu.
Za VV MSH Praha byl organizací pověřen p. Pavel Mráz. Tento rozesílá pozvánky na tuto akci.
Osobně Vás žádám o potvrzení účasti (p.Mrázovi na jeho e-mail) a kolik členů se akce bude z Vašeho SDH účastnit.

Image may contain: text

Vážení představitelé sborů,
i tuto cestou Vám chci připomenout, že dne 21.11.2017 od 18,00 hodin proběhne "SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SDH HL. M. PRAHY".
Účast každého zástupce je potřebná a důležitá.
M.Wagner-starosta.

Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva MSH hl. m. Prahy svolává odbornou konferenci referentů požární prevence a instruktorů preventivně výchovné činnosti která se uskuteční v sobotu 25. 11. 2017 od 9,00 hodin v hasičské zbrojnici SDH Praha - Běchovice.

NOV25
Sat 9:00 AM UTC+01Hasičská zbrojnice SDH Běchovice
3 people went

Dne 21.9.2017 odešel do hasičského nebe dlouholetý ředitel Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy plk.Bc. Dalibor Gosman, který v řadách hasičů strávil více než 40 let.

Od roku 2001 stál v čele HZS hl. m. Prahy, kde v roce 2011 svojí profesní dráhu ukončil. Hasiči v něm ztrácí nejen mimořádného odborníka, ale také morální autoritu a osobnost uznávanou celým Hasičským záchranným sborem ČR.

Poslední rozloučení bude ve středu dne 27.9.2017 ve 12,40 hodin v malé obřadní síni k...rematoria v Praze - Strašnicích.

Čest jeho památce!

See More
Image may contain: 1 person
No automatic alt text available.

Vzhledem k tomu, že se neustále členové JSDH dotazují, dávám po zjištění na vědomí.
Jedná se o nutnost profesních průkazů a věcí k tomu spojených:

1.) Průkaz profesní způsobilosti (ŘO C1 až DE) nutnost - NE
nevztahuje se na řidiče vozidla Hasičského záchranného sboru a jednotek požární ochrany (§ 3 odst. 5, písm. c)

...

2.) Dopravně psychologické vyšetření (ŘO C1+E, C, CE nad 7500 kg nebo D1+E, D, DE) nutnost - NE
nevztahuje se na řidiče vozidla požární ochrany (§ 87a odst. 8)

3) Pravidelná lékařská prohlídka (§ 87 odst. 1, písm a), d) nutnost - ANO
a) modrý maják
b) ŘO C1 až DE
- před zahájením činnosti
- do dovršení 50 let každé 2 roky
- po dovršení 50 let každý rok

Informace ve zkratce, snad pochopitelná. Prosím pozor, informace je k jednotkám PO. Řidiči profesionálové mají vše jinak.
starosta MSH.

See More

Ve dnech 25.8. - 27.8.2017 probíhalo v Praze 46. mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR a 64. mistrovství České republiky družstev Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu. Jedna část byla směřována na Výstaviště Praha (25.8.2017), kde se bojovalo o výstup na cvičnou věž a zde také bylo slavnostní zahájení celého mistrovství. V sobotu (26.8.2017) se soutěžilo na sportovním areálu Olymp Centrum sportu MV v disciplínách – Běh na 100 m s př...ekážkami, Štafeta 4 x 100 m s překážkami. Neděle (27.7.2017) byla ve znamení Požárního útoku. V odpoledních hodinách následovalo vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení celého mistrovství.
Na tomto mistrovství měla Praha (za SH ČMS) své zástupce, SDH Dolní Měcholupy a SDH Zličín.

Výsledky: Běh jednotlivců na 100 m překážek (ženy) - cca 146 závodnic

5. místo - Kamila Bartošková (čas: 17,41)
56. místo - Václava Plačková (čas: 19,25)
57. místo - Tereza Opavová (čas: 19,31)
59. místo - Jana Čiháková (čas: 19,36)
65. místo - Denisa Mikulková (čas: 19,41)
83. místo - Blanka Volmutová (čas: 19,88)
85. místo - Tereza Růžičková (čas: 19,92)
122. místo - Milada Růžičková (čas: 21,68)

Běh jednotlivců na 100 m překážek (muži) - cca 141 závodníků

71. místo - Filip Bureš (čas: 18,74)
79. místo - Jaroslav Žalud (čas: 18,86)
98. místo - Karel Vršecký (čas: 19,56)
107. místo - Patrik Holub (čas: 19,90)
117. místo - Vojtěch Jiráček (čas: 20,14)
128. místo - David Orel (čas: 21,42)
131. místo - Jan Válek (čas: 21,67)
132. místo - Petr Buřil (čas: 21,84)

Štafeta 4x100 s překážkami (ženy) - cca 32 družstev

7. místo - Dolní Měcholupy A (čas: 65,86)
22. místo - Dolní Měcholupy B (čas: 70,80)

Štafeta 4x100 s překážkami (muži) - cca 28 družstev

13. místo - Zličín B (čas: 62,46)
26. místo - Zličín A (čas: 70,84)

Požární útok (ženy)

2. místo - Dolní Měcholupy (čas: 23,38)

Požární útok (muži)

17. místo - Zličín (čas: 35,40)

Celkové pořadí (ženy)

3. místo - Dolní Měcholupy

Celkové pořadí (muži)

16. místo – Zličín

Vážení, dovolte, abych jménem svým a jménem VV MSH Praha vyslovil velikou gratulaci za umístění našich zástupců při této soutěži, nemohu jinak, než „holky, já smekám“. Věřím, že příště bude ještě lepší umístění pro naše zástupce. Děkuji všem účastníkům, že se snaží, bojují o co nejlepší výsledky, jakož trenérům za jejich neskonalou trpělivost a ochotu něco předávat dále.
Nemohu opomenout tu „bandu“ nadšenců, kterým se celé toto mistrovství povedlo naplánovat, připravit, sehnat další pro pomoc s konáním této prestižní soutěže.
Děkuji Vám všem, opravdu, moc děkuji.
Starosta MSH Praha.

Jakmile budu mít fotografie, doplním.

See More

Dne 23.9.2017 od 9,00 hodin pořádá SDH Praha - Letňany 4. ročník soutěže Pila - CUP 2017.
Opětovně jsou zajímavé ceny a i pouhé pokoukání na šikovné ruce stojí za to.

Image may contain: one or more people

Všem se velice omlouváme, ale dne 22.8.2017 na sekretariátu MSH Praha nikdo nebude. Finišují se přípravy na MR v požárním sportu.
Děkuji velice za pochopení.
starosta MSH.

Vážení přátelé,
bohužel Vám musím oznámit smutnou zprávu, že dne 2.8.2017 nás navždy opustil náš kamarád Ladislav Alžo z SDH Praha - Kunratice.
Čest jeho památce.
Poslední rouzloučení se bude konat pouze v úzkém kruhu rodiny.

Image may contain: 1 person, closeup

Vážení příznivci požárního sportu,
na základě informací od starosty SDH Praha - Suchdol p. Kučery Milana Vám musím oznámit, že se soutěž "Memoriál Fr. Malého" nekoná.
Starosta MSH Praha.

Vážení,
chtěl bych Vás všechny upozornit, že pí. Růženka Maděrová již ukončila svoji činnost na MSH hl. m. Prahy, kdy ji i touto cestou ještě jednou moc děkuji za její práci a neocenitelnou pomoc.

Již se můžete obracet na pí. Ing. Martinu Hartmanovou, která nastoupila jako pracovnice na sekretariát MSH Praha. E-mailová komunikace (kancelař@mshpraha.cz) zůstala stejná.
Martině přeji za sebe i jménem VV MSH Praha pevné nervy a dlouhou výdrž na tomto nelehkém pracovním místě....
Starosta MSH.

See More