Photos
Posts

Marijampolės jaunimo klubas "Dimera" kovo 20-27 dienomis dalyvavo jaunimo mainų projekte Lenkijoje "Common Roots, Common Future!"

Žodynėlis apie ES parengtas projekto "European Integration as a Key to Our Success" nr. 2017-3-PL01-KA105-046910 metu.

Posts