Videos
Jag har varit i studio och uppfyllt en av mina drömmar, spelat in en skiva med stråkkvartett. En dröm jag gått med till och med innan jag hörde Elvis Costellos Juliet Letters för länge sen. Det blev mest gamla sånger men en ny översättning av Bob Dylans Ring Them Bells fick ge namn åt plattan, Ring i alla klockor. Här kommer ett litet smakprov på hur min sång Lindansaren kan låta, liksom skivans andra sånger i arrangemang av Ulf och Henrik Janson. Och hur den kan se ut i en video av Andreas von Gegerfelt. Den 6 oktober börjar höstens skandinaviska turné och ett par dagar senare släpps skivan Välkomna! Mikael Wiehe Dansare: Anna Holmström Dir: Andreas von Gegerfelt Stylist: Linda Jägarström Makeup: Johanna Nomiey Ass: Elon Månbåge
999
77
Imorgon klockan 21:30 visas Mikaels avsnitt av Folkets Musik i SVT1. I Folkets musik tolkas kända svenska hitlåtar av musiker med rötter i andra länder. Programledaren Kodjo Akolor hittar och sammanför artisterna med svenska stjärnor, så som Mikael Wiehe.
579
22
Mikael Wiehe - Portvakten
429
29
Photos
Posts

REKOMMENDERAS!
NÖJESTEATERN Malmö
10, 11 och 12 april kl 19

Recommended! Nöjesteatern Malmö 10, 11 and 12 April at 19
Translated
Image may contain: 4 people, people smiling
Tidningsteatern
Theatrical Productions
Tidningsteatern

TIDNINGSTEATERNS COMEBACK GÖR SUCCÈ
"Pjäsen "Fyrtio år efter döden".
Av och med Michael & Thomas Segerström.

"Välriktade nålstick mot samtidens ballonger"...
"Roligt och eftertänksamt"
Svart humor med spänst och energi"
Ystads Allehanda

Spelas på NÖJESTEATERN I MALMÖ
10,11 och 12 april 2018
Klockan 19.00

See More

När Baez sa nej till Wiehe

I dag spelar den amerikanska folkmusikern och aktivisten Joan Baez på Malmö Live. Mikael Wiehe minns dagen för fyra decennier sedan när han nästan träffade henne i Köpenhamn.
Joan Baez är en av de artister jag inte har träffat. Fast det var nära en gång. Det var när vi spelade med Kabaréorkestern, så det måste ha varit alldeles i slutat av 1970-talet. Joan Baez skulle sjunga i Köpenhamn och jag ville träffa henne, därför att jag tyckte att hon skul...le sjunga min sång om Victor Jara (fast på engelska, förstås). Jag ringde runt till olika hotell i Köpenhamn och frågade om Ms Baez hade kommit och på Hotel Plaza mitt emot Hovedbanegården sa de att hon skulle komma klockan fyra på eftermiddagen. Vi skulle repetera med Kabaréorkestern klockan sju på kvällen så det passade fint. Jag kunde ta flygbåten till Köpenhamn klockan tre - detta var innan bron byggdes - vara på hotellet klockan fyra, prata med Joan Baez, ta båten tillbaka klockan fem och komma i god tid till repetitionen.
På flygbåten till Köpenhamn träffade jag Olle Westholm, som tillsammans med Francesco Ippolito var en av administratörerna bakom det stora Tältprojektet 1978. När jag berättade vad jag skulle göra i Köpenhamn visade det sig att han kände Joan Baez sekreterare. Han hade bott hos henne i Kalifornien några månader ett par år tidigare. (Ja, världen är alltid mindre än man kan föreställa sig.) Han gick med till Plaza för att säga hej till henne. Vi kom till hotellet vid fyra, frågade efter Ms Baez som var försenad och inte hade kommit. Vi satte oss i foajén och väntade. Klockan blev halv fem, fem, halv sex. Ingen Joan Baez. Nu hade jag bommat fembåten till Malmö. Skulle jag hinna till repetitionen klockan sju var jag tvungen att ta sexbåten. Olle Westholm ville stanna och vänta på sekreteraren. Jag reste mig, gav Olle singeln med ”Victor Jara” och en engelsk prosaöversättning, bad honom ge det till Joan Baez och gick.
När jag hade gått tvåhundra meter hör jag springande steg bakom mig. Det är sekreteraren som säger ”ms Baez would very much like to meet you”. ”Jag är ledsen”, säger jag, ”men jag har en repetition jag måste passa så jag har dessvärre inte tid.” Sedan hastar jag vidare till flygbåten som jag precis hinner med.
Jag menar, hur dum får man vara? Jag var visserligen kapellmästare, men när går pliktuppfyllelse över i ren idioti?
Jag fick senare en vänlig hälsning från Joan Baez där hon sa att hon på grund av sin pacifistiska övertygelse tyvärr inte kunde sjunga ”Victor Jara”, eftersom jag sa att sångerna skulle ”marschera med oss när dagen är här” och hon (alldeles riktigt) uppfattade det som ett stöd till väpnat uppror mot Pinochet-diktaturen.
Pinochet röstades fredligt bort från makten 1990 och dog 2006. Och Joan Baez och jag sjunger fortfarande - om än på sista versen.

Mikael Wiehe, Sydsvenskan den 3 mars 2008

See More
When Baez said no to wiehe Today, the American Folkmusikern and activist Joan Baez are playing at Malmö live. Mikael Wiehe remembers the day four decades ago when he almost met her in Copenhagen. Joan Baez is one of the artists I haven't met. But it was close once. It was when we were playing with kabaréorkestern, so it must have been all over the 1970 s. Joan Baez would sing in Copenhagen and I wanted to see her, because I thought she would sing my song about victor jara (stuck in English, of course). I called around to various hotels in Copenhagen and asked if Ms. Baez had come and at the hotel plaza across from hovedbanegården they said she was coming at in the afternoon. We were supposed to rehearse with kabaréorkestern at in the evening, so it was fine. I could take flygbåten to Copenhagen at three - this was before the bridge was built - be at the hotel at four, talk to Joan Baez, take the boat back at and come in good time to rehearsal. On Flygbåten to Copenhagen I met olle westholm, who together with Francesco Ippolito was one of the administrators behind the great tältprojektet in 1978. When I told him what I was going to do in Copenhagen, it turned out he knew Joan Baez's Secretary. He'd been living with her in California a few months a couple of years earlier. (yes, the world is always less than you can imagine. ) he joined the plaza to say hello to her. We came to the hotel at four, asked for Ms. Baez who was late and had not come. We sat in the lobby and waited. It's,, No Joan Baez. Now I would have sealed fembåten to malmö. If I could make it to rehearsal at, I had to take the sexbåten. Olle Westholm wanted to stay and wait for the secretary. I got up, gave olle the single with "Victor Jara" and an English prosaöversättning, asked him to give it to Joan Baez and left. After I walked feet, I hear running steps behind me. It's the secretary who says " Miss Baez would very much like to meet you ". " I'm sorry ", I say, " but I have a rehearsal I have to fit so I'm afraid I don't have time." then I'm rushing forward To the flygbåten that I just have time for. I mean, how stupid can you be? I mean, I was kapellmeister, but when does the pliktuppfyllelse go over in pure idiocy? I later received a friendly greeting from Joan Baez where she said that she, because of her pacifist conviction, unfortunately could not sing " Victor jara ", because I said the songs would " March with us when the day is here " and she (quite right ) perceived as support for armed rebellion against the pinochet dictatorship. Pinochet was voted peacefully away from power in 1990 and died in 2006. And Joan Baez and I still sing - albeit on the last verse. Mikael Wiehe, SYDSVENSKAN 3 March 2008
Translated
Posts

https://www.youtube.com/watch?v=lYImWseMOS0

Stockholm den 15 februari år 2003

Böljande banderoller...

Continue Reading
https://www.youtube.com/watch?v=lYImWseMOS0 Stockholm 15 February 2003 Rolling Banners And the sun in the zenith of heaven High in the blue Flags in all colors And banners, standard and placards A Myller of all people Who penetrates outwards and in again And come and go Crackling microphones And songs and slogans and speeches From cribs and catacombs Have we crawled us out Dazzled and stunned Are we here now? We're squinting at the horizon. AND VISIBILITY IS CLEAR. The world has opened up. Once again Come all my friends So we start if Everything is lost And everything has come back. Memories are pouring over me Invited, magical, powerful Tumbling around The pictures just come And bathe in blinding light Dreams we dreamed So beautiful and wild and awesome Crowding in. Time has compressed To a glittering, sparkling now The Princess who was in hibernation Woke up from his sleep Life is no longer Just a meaningless dream Everything is possible And everything can again become of The son who was lost Have returned home The gate that stood closed Has been opened again Everything is lost And everything has come back. Tell me you can forgive me. Mistakes, errors and shortcomings Say it again Lend me your eyes You'll get my heart in pledge Tell me we're alike. Despite all the grey compromises And everything that's happened Promise me you believe in That everything we thought is true Take me in your arms And hold me hard The days are so long And life so short Show me how to laugh And Dance a day like today The one that nothing has to lose Got nothing to give My body may be broken But my heart is completely Everything is lost And everything has come back. A lot that has VA ' TT blurry And foggy and vaguely have become ' TT clearer And easy to see Slowly like when you develop photos Enter the lines forward Lies start leaking And the emperors stand there all the time. One by one Insights come again Covered by oblivion and dust Prisons have been opened And the prisoners were released Fear that has ruled Lost his grip Cold gets to heat And the night turns to day Borders have been opened And the walls are torn down. Joy and love Has awakened to life Everything is lost And everything has come back. The drums are starting to dunk And the voices rise stronger Up against the sky The train has begun to move. No one can hold against The steps have become longer And the about the banners firmer Sparks dizzy Who could stop A Frothy, foamy river It's all real. And it's all at stake. Those who rebel Can never be wrong Life is simple And everything has obvious answers The future is a promise And the world is ours The Horizon is close And possible to reach Everything is lost And everything has come back. The shadows are starting to fall And masses diminishing at dusk Cold and blue Tones come quieter Hesitate for a while and die out Darkness has come crawling The sky may blacken and space again Bells are beating The Stars are starting to light up. The day is coming to an end Met and förundrande We go home. The heat and the community Fills us yet The night is just a bridge Towards an upcoming day Life is close Like tears and laughter Our dreams are fragile But our longing is strong Everything is lost And everything has come back.
Translated
I Stockholm organiserade ”Nätverket mot krig” manifestationerna. Manifestationerna, som försvarade folkrätten och sade ett rungande nej till USA-Storbritanni...
youtube.com

Kulturnyheterna träffade Wiehe och Wollter.

Ca 3:50 in i programmet.

Se dina favoritprogram när du vill i SVT Play - fri television på nätet.
svtplay.se

Tack Anders Åberg för den fantastiska Dylanskulptur som du gav mig 1983.
Den har gett mig mycket glädje.
Vila i frid.

Thank you anders åberg for the amazing dylanskulptur that you gave me 1983. It has given me a lot of joy. Rest in peace.
Translated
Image may contain: 2 people

Portvakten har fått en musikvideo. Med ingen mindre än Sven Wollter i huvudrollen!

The Concierge's got a music video. With no less than Sven Wolter in the lead!
Translated
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
20K Views

Daniel Viglietti, en av de bästa lämnade oss förra året.
Tack för inspiration!
Mikael Wiehe

Daniel Viglietti, one of the best left us last year. Thanks for inspiration! Mikael Wiehe
Translated
Image may contain: 2 people, people smiling, eyeglasses and closeup

Nya föreställningar av Mikael Wiehes musikföreställning “...har du sett världen”

Efter stor efterfrågan får Malmö Lives storsatsning “...har du sett världen” tre nya föreställningar 10 mars, 17 mars och 7 april.

Föreställningen “... har du sett världen” med Mikael Wiehe, Nour El Refai och Edda Magnason har redan innan premiären rönt stort intresse, och därför släpps nu tre ytterligare föreställningar. Det blir matinéföreställningar kl.14.00 lördag 10 mars, lördag 17 mars och ...lördag 7 april.

- Vi är glada över den här möjligheten att lägga till tre nya föreställningar. Det är en unik föreställning som inte kommer igen, och vi vill såklart att så många som möjligt ska få chansen att se den, säger Karin Karlsson, programchef på Malmö Live Konserthus.

Biljetterna släpps tisdag den 16 januari kl 12.00 på malmolive.se och i biljettcenter på Malmö Live.

See More
New performances by Mikael Wiehes music "... have you seen the world " After great demand, Malmö lives big "... have you seen the world " three new performances March 10, 17 March and 7 April. The show "... have you seen the world " with Mikael Wiehe, nour el refai and edda magnason have already before the premiere attracted great interest, and therefore three further performances are now being released. It will be matinéföreställningar at 14.00 Saturday 10 March, Saturday 17 March and Saturday 7 April. - we're excited about this opportunity to add three new performances. It is a unique performance that does not come again, and of course we want as many as possible to have the chance to see it, says Karin Karlsson, programchef at Malmö live concert hall. Tickets are released Tuesday 16 January at 12.00 pm on malmolive. See and in biljettcenter at Malmö live.
Translated
Image may contain: 3 people, people smiling, people standing and night

Som en av de första gästerna på #CampCaroli tog jag en guidad tur till Ishotellet följt av en hundspannstur i de norrländska skogarna. Dagen avslutades med en utomhus renskavsmiddag på campet.
Vill varmt rekommendera ett besök!

http://www.campcaroli-jukkasjarvi.com/

Image may contain: 1 person, sitting, hat and indoor
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
9.7K Views
Image may contain: 1 person, standing
Spotify

Den politiska låtmakaren Mikael Wiehe är tillbaka med ett gediget nytt album. “Portvakten” är en samhällskritisk skildring om sociala orättvisor som belyser bland annat flyktingkrisen och tiggeri med en humanistisk agenda. Lyssna här: http://spoti.fi/2i2qqAY

Mikael Wiehe - Portvakten - ute nu!

Under våren 2015 samt sommaren 2016 turnerade Mikael Wiehe med Ebba Forsberg och Plura Jonsson med programmet American Song Book där han översatt låtar av Leonard Cohen, Tom Waits, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Neil Young, Tom Petty, Woody Guthrie m.fl.

I år har Mikael Wiehe spelat in det nya studioalbumet Portvakten som ges ut via Gamlestans Grammofonbolag. Musikerna är de samma som på de senaste årens skivor: Christer Karlsson (klaviatur...), Ola Gustafsson (gitarr), Jerker Odelholm (bas) och Måns Block (trummor). Andreas Dahlbäck har spelat in och David Nyström producerat.

Titelspåret är en låt där Mikael Wiehe liksom en gång Astrid Lindgren försöker besvärja döden genom att benämna den; den död som ju oundvikligen kommer honom närmare.

”Fascismen och nationalismen växer sig nu större, starkare och farligare och Europa riskerar att falla sönder i sina beståndsdelar. Flyktingströmmar genomkorsar länder och kontinenter. Den religiösa extremismen brer ut sig. Klimatförändringar och nyliberalism hotar mänsklighetens överlevnad. Och på sina ställen klagas det på att artister inte yttrar sig och tar ställning i viktiga frågor”.

På nya det albumet finns också en egen version av sången Leva tills jag dör som han tidigare gjort tillsammans med Olle Jönsson från Lasse Stefanz.

I vår uppträder Mikael Wiehe på Malmö Live tillsammans Nour El-Refai, Edda Magnason och Malmö SymfoniOrkester i ”...har du sett världen?” en musikföreställning som handlar om Malmö och Mikael Wiehe.

Mikael Wiehe ligger inte på latsidan!

See More
Mikael Wiehe - the concierge - out now! In the spring of 2015 and summer 2016, Mikael Wiehe toured with Ebba Forsberg and plura jonsson with the program American song book where he translated songs by Leonard Cohen, Tom waits, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Neil young, Tom Petty, Woody Guthrie m . FL. This year, Mikael Wiehe has recorded the new studioalbumet concierge issued via gamlestans label. The musicians are the same as on the records of recent years: Christer Karlsson (Keyboard), ola gustafsson (Guitar), jerker odelholm (Base) and måns block (Drums). Andreas Dahlbäck has recorded and David nyström produced. Mr President, Mr President-in-office of the council, Mr President-in-office of the council, Mr President-in-office of the council, ladies and gentlemen, " Fascism and nationalism are now growing bigger, stronger and more dangerous and Europe is in danger of falling apart in its components. Flows of refugees are across countries and continents. Religious extremism is spreading. Climate Change and Neo-liberalism threaten the survival of humanity. And in their places it complain that artists do not speak and take a stand on important issues ". On new that album there is also a own version of the song live until I die as he previously done together with olle jönsson from lasse stefanz. In Our Perform Mikael Wiehe at Malmö live together nour el-Refai, Edda Magnason and Malmö Symphony Orchestra in "... have you seen the world?" a music that deals with Malmö and mikael wiehe. Mikael Wiehe is not idle!
Translated
Portvakten, an album by Mikael Wiehe on Spotify
Spotify

...har du sett världen?
En musikföreställning om Malmö och Mikael Wiehe

Med Mikael Wiehe, Nour El-Refai, Edda Magnason och Malmö SymfoniOrkester

...

”När vi steg in i den tomma, ännu omöblerade lägenheten på sjunde våningen på Limhamnsvägen 12 i Malmö – där månen speglade sig i de nyvaxade parkettgolven – så kändes det inte bara som att jag kommit till ett nytt land utan också som jag stigit in i en helt ny värld.”

I vårens stora satsning på Malmö Live Konserthus kastas vi rakt in i efterkrigstidens Malmö och tas med på en svindlande musikalisk resa och en berättelse om Malmö och Mikael Wiehes historia och liv. ”… har du sett världen” är både en musikföreställning och en resa i tid. Tillsammans med Mikael Wiehe, Nour El-Refai, Edda Magnason och Malmö SymfoniOrkester följer vi Mikaels liv från 1952 och samtidigt Malmö stads förvandling fram till idag.

”…har du sett världen” har premiär den 8 mars 2018 och satsningen omfattar 8 föreställningar. För regin svarar Philip Zandén och manus är skrivet av Fredrik Ekelund.

Musiken i föreställningen framförs av Malmö SymfoniOrkester under ledning av dirigenten Marit Strindlund. Mikael Wiehes låtskatt kommer därmed att upplevas som aldrig förr.

- När jag blev erbjuden att göra en föreställning tillsammans med Malmö SymfoniOrkester blev jag hedrad och nervös, för inte kan väl jag… säger Mikael Wiehe. När jag sedan frågade Nour och Edda om de ville vara med och bägge sa ja fanns det ju ingen väg tillbaka. Jag är fortfarande nervös och mycket hedrad, och helt inställd på att tillsammans med MSO, Nour och Edda göra det allra bästa av det här helt unika erbjudandet.

Lundabördiga Nour El-Refai är en av våra största komiker och skådespelare och har medverkat i otaliga sammanhang. Den senaste tiden har hon varit ute på en rikstäckande, utsåld turné med föreställningen ”En komisk depression”. Föreställningen har varit oerhört uppmärksammad och hyllad. På scen i ”… har du sett världen” blir hon Mikaels berättande röst.
Den fantastiska sångerskan, artisten och skådespelerskan Edda Magnason har släppt tre skivor under eget namn och är även guldbaggebelönad för sin tolkning av Monica Zetterlund i filmen ”Monica Z”.

Biljettsläpp tisdag 17 oktober klockan 12:00 på www.malmolive.se

See More
... have you seen the world? A music about malmö and mikael wiehe With Mikael Wiehe, Nour El-Refai, Edda Magnason and Malmö Symphony Orchestra " as we step into the empty, yet unfurnished apartment on the seventh floor of limhamnsvägen 12 in malmö - where the moon reflected in the waxed parkettgolven - it did not just feel like I came to a new country but also as I have risen Into a whole new world." In the spring's great bet at Malmö live concert hall we are thrown straight into post-War Malmö and are included on a dizzying musical journey and a story of Malmö and Mikael Wiehes's history and life. "... have you seen the world " is both a music and a journey on time. Together with Mikael Wiehe, Nour El-Refai, Edda Magnason and Malmö Symphony Orchestra, we follow mikael's life from 1952 and at the same time Malmö City's transformation until today. "... have you seen the world " premieres on March 8, 2018 and the bet includes 8 performances. For Regin, Philip Island and script is written by fredrik ekelund. The music of the performance is presented by the Malmö Symphony Orchestra under the leadership of the conductor marit strindlund. Mikael Wiehes Låtskatt will thus be perceived as never before. - when I was offered to do a performance with the Malmö Symphony Orchestra, I was honored and nervous, because I can't well... Say Mikael Wiehe. When I asked nour and edda if they wanted to join and both said yes, there was no way back. I am still nervous and very honored, and completely set to together with mso, nour and edda make the very best of this completely unique offer. Lundabördiga Nour El-Refai is one of our greatest comedians and actors and has participated in countless contexts. Recently, she has been out on a nationwide, sold-out tour with the show "a comical depression". the performance has been extremely noted and celebrated. On Stage I "... have you seen the world "... she becomes Michael's narrative voice. The amazing singer, artist and actress edda magnason has released three records under his own name and is also guldbaggebelönad for her interpretation of Monica Zetterlund in the movie "Monica z". Biljettsläpp Tuesday 17 October at 12:00 pm at www.malmolive.se
Translated
Image may contain: 3 people

...har du sett världen
En musikföreställning om Malmö och Mikael Wiehe.

Premiär 8 mars 2018.

... have you seen the world A music about malmö and mikael wiehe. Premiere March 8, 2018.
Translated
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Mikael Wiehe
71,941 Views
71K Views

Imorgon klockan 21:30 visas Mikaels avsnitt av Folkets Musik i SVT1.

I Folkets musik tolkas kända svenska hitlåtar av musiker med rötter i andra länder. Programledaren Kodjo Akolor hittar och sammanför artisterna med svenska stjärnor, så som Mikael Wiehe.

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Mikael Wiehe
14,459 Views
14K Views

Den 10 november släpps Mikaels nya album Portvakten. Redan nu kan du förbeställa skivan hos Bengans! För att boka ---> https://www.bengans.se/…/artiklar/minishops/wiehe/index.html

On November 10, Michael's new album is released. Even now you can preorder the disc at bengans! To Book --- > https://www.bengans.se/sv/artiklar/minishops/wiehe/index.html
Translated
Image may contain: 1 person, standing