Photos
Posts

جواب چی میتونه باشه! با استفاده از چهار عدد 2 (2 2 2 2) و عملگرهای (+ ، - ، / ، *، )،( ) ، عبارت 2 2 2 2 = 9 را بسازید

تست هوش باید پس از خواندن سئوال در عرض فقط ۵ ثانیه به آن جواب درست را بدهید در پایان تعداد پاسخهای درست شما ضرب در ۱۰ میشود و میزان آی کیو شما را نشان میدهد (آسانی سوالات شما را گول نزند !!!)
۱- بعضی از ماهها ۳۰ روز دارند بعضی ۳۱ روز چند ماه ۲۹ روز دارد؟
Posts