Photos
Posts

Neste samfunnskunnskapsprøve/ statsborgerprøve: tirsdag 03.april, kl.12.15
Send påmelding til camilla.lokvik.lingaas@modum.kommune.no. Husk!
*NAVN
*ADRESSE
*TELEFON...
*E-POST
*FØDSELS- OG PERSONNUMMER (11 TALL)
*HVILKEN PRØVE DU VIL TA

See More
modumvo.custompublish.com

Viktig prøve info.

*Norskprøver (8.mars, muntlig/ 9.mars, skriftelig): Innkallingsbrev blir sendt med posten i morgen. Der står det info. om klokkeslett og dato.

*Samfunnskunnskapsprøve/ statsborgerprøve - Tirsdag 13.mars, kl.1200