Photos
Posts

โหดตั่งแต่ยังเด็ก

No automatic alt text available.
Posts

วันนี้มีข่าวไรบ้างน่า

No automatic alt text available.

ลูกใครหว่า

No automatic alt text available.

มีอาชีพตั้งแต่ยังเด็กเลย

No automatic alt text available.

ภาษาอียิปโปราณที่เราคุ้นเคย

No automatic alt text available.

ทำเป็นเข้ม

No automatic alt text available.

ท่าจะมันนะ

No automatic alt text available.

คุณพ่อให้นมลูก

No automatic alt text available.

เคยเห็นรถม้าแล้วมาดูรถวัวกัน

No automatic alt text available.

ดูจากแล้วน่าจะรู้นะว่าใคร

No automatic alt text available.

อุประกรช่วยในการนอนบนรถไฟฟ้า

No automatic alt text available.

อีก3วิต่อจากนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้น

No automatic alt text available.

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อรถดับเพลิงเกิดไฟไหม้

No automatic alt text available.

อะไรวะเนี่ย!!

What the fuck!!
Translated
No automatic alt text available.

อย่าคิดไปใกล นี่คือข้างหลัง

No automatic alt text available.