Photos
Posts
ندای شیعه‎ updated their cover photo.
No automatic alt text available.

زنده یاد احمد قابل: تحقیق آقای ترکاشوند همه چیز را بر روی دایره ریخت

امروز با زحمتی که بعضی از دوستان کشیده اند و تحقیقی که جناب آقای ترکاشوند {کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر} کردند فکر نمی کنم هیچ فقیهی بتواند به آغاز بحث حجاب باز گردد.

تحقیق آقای ترکاشوند همه چیز را بر روی دایره ریخت و نشان داد که هیچگونه بنیان محکم و قوی در بحث حجاب برای اندیشه سنتی وجود ندارد. آنچه که هست مربوط به اندیشه ای است که الان دارد نوشته می شود.

...

مساله حجاب پوشش بدن است نه پوشش سر و گردن. اینقدر حساسیت بر روی یک تار مو را نمی دانم اینها از کجا آورده اند!؟

در حقیقت این بحثها بیشتر به عوامگرایی نزدیک است تا بحث علمی. چه معنا دارد که یک تار مو از دید فقیهی باعث شود که عرش خدا بلرزد و از طرفی همان فقیه بگوید که پوشاندن حجم بدن زن لازم نیست

در عالم خیال که نمی شود پوشش را طرح کرد. آیا این آقایان می توانند بگویند که این پوشش در زمان رسول خدا وجود داشته است؟ آیا اضافه کردن مسائلی که مال دین نیست به دین قبیح و مضر نیست؟ اتفاقا آنچه که در دین ممنوع است به صورت صریح گفته شد که شما چیزی که از دین نیست به دین نچسبانید. چرا چیزی که خدا حلالش کرده است حرامش می کنید؟ جالب است که به آنچه که خدا حرام کرده گیر نمی دهند اما آنچه که خدا حلالش کرده حرامش می کنند. متاسفانه مثل اینکه اضافه کردن به دین عیب نیست اما کم کردن از دین را عیب می دانیم، در صورتیکه هم کم کردن و هم اضافه کردن به دین عیب است. متاسفانه در بحثهای دینی حالت بی طرفی رعایت نمی شود.

See More
Image may contain: 1 person, outdoor and closeup
روشنفکری دینی

زنده یاد احمد قابل: تحقیق آقای ترکاشوند همه چیز را بر روی دایره ریخت

امروز با زحمتی که بعضی از دوستان کشیده اند و تحقیقی که جناب آقای ترکاشوند {کتاب حجاب شرعی ...در عصر پیامبر} کردند فکر نمی کنم هیچ فقیهی بتواند به آغاز بحث حجاب باز گردد.

تحقیق آقای ترکاشوند همه چیز را بر روی دایره ریخت و نشان داد که هیچگونه بنیان محکم و قوی در بحث حجاب برای اندیشه سنتی وجود ندارد. آنچه که هست مربوط به اندیشه ای است که الان دارد نوشته می شود.

مساله حجاب پوشش بدن است نه پوشش سر و گردن. اینقدر حساسیت بر روی یک تار مو را نمی دانم اینها از کجا آورده اند!؟

در حقیقت این بحثها بیشتر به عوامگرایی نزدیک است تا بحث علمی. چه معنا دارد که یک تار مو از دید فقیهی باعث شود که عرش خدا بلرزد و از طرفی همان فقیه بگوید که پوشاندن حجم بدن زن لازم نیست

در عالم خیال که نمی شود پوشش را طرح کرد. آیا این آقایان می توانند بگویند که این پوشش در زمان رسول خدا وجود داشته است؟ آیا اضافه کردن مسائلی که مال دین نیست به دین قبیح و مضر نیست؟ اتفاقا آنچه که در دین ممنوع است به صورت صریح گفته شد که شما چیزی که از دین نیست به دین نچسبانید. چرا چیزی که خدا حلالش کرده است حرامش می کنید؟ جالب است که به آنچه که خدا حرام کرده گیر نمی دهند اما آنچه که خدا حلالش کرده حرامش می کنند. متاسفانه مثل اینکه اضافه کردن به دین عیب نیست اما کم کردن از دین را عیب می دانیم، در صورتیکه هم کم کردن و هم اضافه کردن به دین عیب است. متاسفانه در بحثهای دینی حالت بی طرفی رعایت نمی شود.

منبع:
http://www.ghabel.net/shariat/1391/03/19/1179

دانلود کتاب
https://www.facebook.com/religiousintellectualism/photos/a.500761509939694.135439.178715535477628/910053775677130/?type=3&theater
..........
..........
برای دانلود سخنرانی های جدید در کانال تلگرام روشنفکری دینی عضو شوید
https://telegram.me/roshanfekridini

See More
Posts

نکاتی آموزنده برای داشتن زندگی بهتر
...
خودشیفتگی افراد که اصطلاحاً «نارسیسیم» نامیده می‌شود، منشأ هفت آفتِ فکری برای فرد است: تعصب یافتن نسبت به افکار خود، جزمیت، پیشداوری، انحصارطلبی، بی‌مدارایی، آرزواندیشی و عدم تبعیت از استدلال. بنابراین، خودشیفتگی سرآغاز بسیاری از مشکلاتی است که انسان بدان‌ها دچار شده است.
در جست‌وجوی ارزش داوری مثبت دیگران بودن، شیوه زندگی ما را دگرگون کرده است. از خودمان بپرسیم که بیشتر نابسامانی‌های ما از خرج زندگی است یا بَرج؟ به‌عنوان مثال، می‌دانیم... که کارکرد وسیله‌ی نقلیه، جابجایی است. اما اغلب ما به دنبال تهیه خودروی لوکس و گران قیمت هستیم. چرا؟ چون به دنبال داوری مثبت دیگرانیم و هر روز بیش از روز پیش بر تجملات می‌افزاییم. درحالی‌که شیوه زندگی باید مطابق عقل و وجدان اخلاقی باشد نه ارزش دادن بی‌پایان به داوری دیگران.
از نظر من، اخلاق یعنی رایگان بخشی. البته بدیهی است که قانون به جای خود، لازمه هر اجتماع انسانی و قوام بخش آن است. اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که قانونی زیستن، یک شهروند خوب می‌سازد که لزوماً اخلاق‌گرا نخواهد بود. مثالی بیان می‌کنم که موضوع را شفاف سازد: قصاص، قانونی است و عفو، اخلاقی. همانگونه که می‌دانید تفاوت بین این دو مفهوم، بسیار عمیق است. یعنی اگر کسی ضربه‌ای به شما بزند، از نظر قانونی می‌توانید عین همان ضربه را به او وارد نمایید. اما اگر در عین توانایی از حق خود بگذرید، یک فرد اخلاقی خواهید بود.
بر این نکته تأکید می‌کنم که دلیل ریشه‌ای مشکلات یک جامعه، فرهنگ آن است که در درون فرد فرد شهروندان، نهادینه شده است. بکوشیم تا از نظر اخلاقی متمایز باشیم و این تمایز را به دیگران تسرّی دهیم.

See More
Image may contain: 1 person, beard
روشنفکری دینی

نکاتی آموزنده برای داشتن زندگی بهتر
...
خودشیفتگی افراد که اصطلاحاً «نارسیسیم» نامیده می‌شود، منشأ هفت آفتِ فکری برای فرد است: تعصب یافتن نسبت به افکار خود، جزم...یت، پیشداوری، انحصارطلبی، بی‌مدارایی، آرزواندیشی و عدم تبعیت از استدلال. بنابراین، خودشیفتگی سرآغاز بسیاری از مشکلاتی است که انسان بدان‌ها دچار شده است.

در جست‌وجوی ارزش داوری مثبت دیگران بودن، شیوه زندگی ما را دگرگون کرده است. از خودمان بپرسیم که بیشتر نابسامانی‌های ما از خرج زندگی است یا بَرج؟ به‌عنوان مثال، می‌دانیم که کارکرد وسیله‌ی نقلیه، جابجایی است. اما اغلب ما به دنبال تهیه خودروی لوکس و گران قیمت هستیم. چرا؟ چون به دنبال داوری مثبت دیگرانیم و هر روز بیش از روز پیش بر تجملات می‌افزاییم. درحالی‌که شیوه زندگی باید مطابق عقل و وجدان اخلاقی باشد نه ارزش دادن بی‌پایان به داوری دیگران.
از نظر من، اخلاق یعنی رایگان بخشی. البته بدیهی است که قانون به جای خود، لازمه هر اجتماع انسانی و قوام بخش آن است. اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که قانونی زیستن، یک شهروند خوب می‌سازد که لزوماً اخلاق‌گرا نخواهد بود. مثالی بیان می‌کنم که موضوع را شفاف سازد: قصاص، قانونی است و عفو، اخلاقی. همانگونه که می‌دانید تفاوت بین این دو مفهوم، بسیار عمیق است. یعنی اگر کسی ضربه‌ای به شما بزند، از نظر قانونی می‌توانید عین همان ضربه را به او وارد نمایید. اما اگر در عین توانایی از حق خود بگذرید، یک فرد اخلاقی خواهید بود.
بر این نکته تأکید می‌کنم که دلیل ریشه‌ای مشکلات یک جامعه، فرهنگ آن است که در درون فرد فرد شهروندان، نهادینه شده است. بکوشیم تا از نظر اخلاقی متمایز باشیم و این تمایز را به دیگران تسرّی دهیم.
...
منبع: سخنرانی مصطفی ملکیان در نشست زمین از دریچه آسمان
روشنفکری دینی

See More
No automatic alt text available.
دعـــا گــرافـی

طراحی حرفه ای مُهر خــاتــم

سفارش در تلگرام (09305984046)
نمونه کار کامنت اول

No automatic alt text available.
آیه گرافی‎ is with Maryam Babaei and 4 others.

طراحی حرفه ای مُهر خــاتــم

سفارش در تلگرام (09305984046)

نمونه کار کامنت اول

Image may contain: text
دعـــا گــرافـی

طراحی حرفه ای مُهر خــاتــم

سفارش در تلگرام (09305984046)

نمونه کار کامنت اول

Image may contain: shoes and outdoor
آیه گرافی‎ is with Maryam Babaei and 4 others.

ﺍﻣﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺳﺨﺖ ﺩﯾﺸﺐ ﺭﺍ
ﻭﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ
ﺍﻣﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﻩ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﻦ...
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻭﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺴﺎﺯ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ
ﺍﻣﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﯼ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ ﻫﺴﺘﻢ - ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ ﻋﺎﺷﻘﻢ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﮐﺠﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﭘﺮﻧﺸﯿﺐ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﺍﻣﻴـــﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮ ﺧﺪﺍﻱ ﺧﻮﺑﻢ

See More
No automatic alt text available.
GOD

ﺍﻣﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺳﺨﺖ ﺩﯾﺸﺐ ﺭﺍ
ﻭﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ
ﺍﻣﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﻩ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﻦ...
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻭﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺴﺎﺯ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ
ﺍﻣﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﯼ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ ﻫﺴﺘﻢ - ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ ﻋﺎﺷﻘﻢ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﮐﺠﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﭘﺮﻧﺸﯿﺐ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﺍﻣﻴـــﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮ ﺧﺪﺍﻱ ﺧﻮﺑﻢ
http://i.instagram.com/khoddaa/
@Khoddaa

See More
No automatic alt text available.
آیه گرافی

از آثار همراهان آیه گرافی

خانم قاضی عسکر

سخنان دکتر محسن کدیور درباره:خرافات در احادیث اسلامی ، شان خدایی قائل شدن شیعیان برای ائمه، ملاقات مرحوم رفیعی قزوینی با مرحوم آقای بروجردی درباره کتاب اصول کافی، حدیثی درباره ملاقات و سخن گفتن یک الاغ با پیامبر اسلام و و تشیع اعتدالی.

لطفا در کانال روشنفکری SUBSCRIBE کنید. سخنان دکتر محسن کدیور درباره:خرافات در احادیث اسلامی ، شان خدایی قائل شدن شیعیان برای ائمه، ملاقات مرحوم رفیعی قزوینی ...
youtube.com

بطری وقتی پر است و می خواهی خالی اش کنی، خمش می کنی. دل آدم هم همینطور است، گاهی وقتها پر می شود از غم، از غصه. قرآن می گوید: هر گاه دلت پر شد از غم و غصه ها، خم شو و به خاک بیفت. وَکُن مِنَ السّاجِدین، سجده کن، ذکر خدا بگو! این موجب می شود تو خالی شوی، تخلیه شوی، سبک شوی! این نسخه ای است که خداوند برای پیامبرش پیچیده، وَ لَقَد نَعلم: ما قطعاً می دانیم، اطلاع داریم دلت می گیرد. فَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّکَ و کُن مِنَ السّاجدین ...
بر به سجده بگذار و خدا را تسبیح کن !
عارف ربانی، شیخ رجبعلی خیاط نکوگویان

Image may contain: indoor
آیه های عاشقانه

بطری وقتی پر است و می خواهی خالی اش کنی، خمش می کنی. دل آدم هم همینطور است، گاهی وقتها پر می شود از غم، از غصه. قرآن می گوید: هر گاه دلت پر شد از غم و غصه ها، خ...م شو و به خاک بیفت. وَکُن مِنَ السّاجِدین، سجده کن، ذکر خدا بگو! این موجب می شود تو خالی شوی، تخلیه شوی، سبک شوی! این نسخه ای است که خداوند برای پیامبرش پیچیده، وَ لَقَد نَعلم: ما قطعاً می دانیم، اطلاع داریم دلت می گیرد. فَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّکَ و کُن مِنَ السّاجدین ...
بر به سجده بگذار و خدا را تسبیح کن !

عارف ربانی، شیخ رجبعلی خیاط نکوگویان

See More