Photos
Posts

Người Nhật học tiếng Anh vất vả thế nào?
CEO - tỷ phú Hiroshi Mikitani từng học Trường Kinh doanh Havard, có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo và là người đưa ra quyết định "English-ization" đầy táo bạo.
=> Tất cả các nhân viên buộc phải thành thạo khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc chấp nhận bị sa thải.
Tiếng anh có thật sự quan trọng không?
-----------------------------------------------------------------...

Continue Reading
Image may contain: 1 person

[WalDisney ]:
The way to get started is quit talking and begin doing.
WalDisney (December 5, 1901 – December 15, 1966)
Co-founder and CEO Walt Disney

...

Dịch Nghĩa :
Cách để bạn bắt đầu là ngừng nói và bắt tay vào làm việc.

Ps: Bạn có thể góp ý cho lời dịch hay và chính xác hơn nhé

See More
Image may contain: 1 person, text
Posts

[Jonathan Ive ]:

It's very easy to be different but very difficult to be better
Jonathan Ive
February 27, 1967 (age 47)...
Senior Vice President of Design at Apple Inc

Dịch Nghĩa :
Thật dễ để trở nên khác biệt những cũng rất khó để làm thế nào để tốt hơn.
P/s: Bạn cũng có thể góp ý cho lời dịch hay và chính xác hơn nhé.

See More
Image may contain: 1 person, text

[Larry Page]:
Always work hard on something uncomfortably exciting.
Co-founder and CEO Google

Dịch Nghĩa : ...
hãy luôn làm việc chăm chỉ trong những tình huống khó khăn và không thoải mái.
P/s: Bạn cũng có thể góp ý cho lời dịch hay và chính xác hơn nhé.

See More
Image may contain: 1 person, smiling

[Steve Jobs]:
Innovation distinguishes between a leader and a follower.
Steve Jobs Born: (February 24, 1955- October 5, 2011)
Co-founder and CEO Apple.

...

Dịch Nghĩa :
Sự đổi mới phân biệt giữ đâu là leader và đâu là kẻ theo sau.

P/s: Bạn cũng có thể góp ý cho lời dịch hay và chính xác hơn nhé.

See More
Image may contain: 1 person, text

[Albert Einstein]:
The person who reads too much and users his brain too little will fall into lazy habits of thinking.

Người đọc quá nhiều mà dùng tới bộ óc quá ít sẽ rơi vào thói quen suy nghĩ lười biếng.