Photos
Videos
Mar 31, 2013 8:57pm
837
91
Posts

น่าสนใจมากครับ

Image may contain: plant, outdoor and nature
ผักกระเฉดชะลูดน้ำ ของฝากจากกบินทร์บุรี

แจ้งลูกค้านะคะ อัพเดทข้อมูลใหม่ตามนี้เลยนะคะ
สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้ทางร้านส่ง
ทางร้านสะดวกส่งทางรถไฟช่องทางเดียวนะคะ ขบวนรถไฟ ที่ 278 ตรวจสอบสถานีที่ใกล้บ้าน...ได้ค่ะ ต้นทางกบินทร์บุรี ปลายทางกรุงเทพ
ราคาผักตอนนี้มีสองขนาดนะคะ
กำเล็ก 5 บาท กำใหญ่ 10 บาท นะคะ
ขั้นต่ำขอเป็น 50 กำขึ้นไปนะคะ มีค่าขนส่ง 50 บ. ค่ะ

สั่งซื้อพร้อมโอนเงินที่ บ/ช ธ.ไทยพาณิชย์
6922311656 นุชนารถ เคนเหลา
มีบ/ช เดียวค่ะ และเนื่องจากอิ๋ว(ลูกสาวแม่ค้า)
ทำงานประจำ อาจจะไม่สะดวกรับสาย
ฝากข้อความทางไลน์ได้นะคะ
.......
ต้องขอโทษลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะ
ID Line : aewpiggypinkky

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ _/\_

ขอบคุณค่ะ

See More
Posts

รัฐบาลเมินเสียงค้านของสภาพัฒน์และพาณิชย์ ดัน พรบ.จีเอ็มโอ ผ่าน ครม. เรียบร้อย ความซวยของประเทศไทย

Image may contain: text
BIOTHAI

สภาพัฒน์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยราชการสำคัญของประเทศ 2 หน่วยงาน ท้วงติงร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพด้วยถ้อยคำหนักแน่น (strong)ว่า "การส่งเสริม...จีเอ็มโอจะเป็นการจำกัดตลาดของไทยให้แคบลง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประเทศและเกษตรกรในทุกมิติ" และ "ที่ผ่านมามีการอนุญาตให้นำเข้ามาทดลองเป็นรายกรณี แต่ก็ยังมีการปนเปื้อนเข้าสู่ระบบนิเวศ ซึ่งจะกระทบต่ออาหาร พืชผลทางการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพและจะสร้างความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้" แต่คณะรัฐมนตรีกลับเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ แทนที่จะส่งกลับไปให้ทบทวนและปรับปรุง

รัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงของประชาชน ไม่ฟังแม้แต่เสียงท้วงติงของหน่วยราชการ แต่กลับออกกฎหมายเพื่อเอื้อเฟื้อประโยชน์ต่อบรรษัทข้ามชาติ ทำลายรากฐานของอธิปไตยและความมั่นคงทางอาหารของประเทศและประชาชนส่วนใหญ่ จะมีอนาคตเช่นไร ?

ขอขอบคุณ "กรีนนิวส์ทีวี" ซึ่งดำเนินการโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ที่รายงานข่าวนี้โดยละเอียด ในขณะที่สื่อกระแสหลักแทบทั้งหมด นำเอาแค่คำพูดของโฆษกรัฐบาลมารายงานเท่านั้น ตามรายละเอียดข่าวและลิงค์ด้านล่าง
----------------
เมินส่วนราชการรุมค้าน "บิ๊กตู่" ลุยไฟผ่านร่างพ.ร.บ.จีเอ็มโอ

ส่วนราชการแสดงความกังวล ร่าง พ.ร.บ.จีเอ็มโอ สร้างผลกระทบมหาศาล ด้าน ครม.ไฟเขียวเห็นชอบกฎหมายแล้ว หากผ่าน สนช.มีผลบังคับใช้ 1 ปีให้หลัง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2558 มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. … ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว

สำหรับสาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว จะใช้ดูแลสิ่งมีชีวิตที่มีการตัดต่อ ตัดแต่ง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม หรือผสมผสานสารพันธุกรรมใหม่ ที่ได้จากวิธีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือวิธีการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งพืชและสัตว์ แต่ไม่รวมถึงการทดลองสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่เป็นยาสำหรับมนุษย์ หรือสัตว์ตามที่มีกฎหมายเฉพาะควบคุมอยู่

นอกจากนี้ กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งมีปลัด ทส. เป็นประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง 12 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 10 คน มีเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมมิให้ปล่อยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมใดๆ สู่สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เว้นแต่สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมดังกล่าวได้ผ่านการควบคุม และทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพภาคสนามแล้ว การประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์และได้ขึ้นบัญชีสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่สามารถปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้แล้ว

ในส่วนของบทลงโทษ กำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ หากผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานรับผิดชอบตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ และผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนระวางโทษปรับตั้งแต่ 1 หมื่นบาท ถึง 3 แสนบาท จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี

อย่างไรก็ตาม มีส่วนราชการได้ทำความเห็นประกอบวาระการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยได้แสดงความวิตกกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เห็นว่า ควรบัญญัติให้ชัดเจนในการห้ามมิให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออกจีเอ็มโอ เว้นแต่รัฐมนตรีเห็นชอบโดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จะได้ประกาศยกเว้น

นอกจากนั้น ยังเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับนโยบายจีเอ็มโอที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรอินทรีย์ หากส่งเสริมจีเอ็มโอจะเป็นการจำกัดตลาดของไทยให้แคบลง และยังต้องแข่งกับผู้ผลิตที่มีเทคโนโลยีสูง เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประเทศและเกษตรกรในทุกมิติ

สศช. เสนอแนะอีกว่า หากเกิดความเสียหายจากการดำเนินการ ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบและต้องมีมาตรการคุ้มครองระบบเกษตรกร กรณีทำให้เกิดการปนเปื้อนกับเกษตรกร และหากจำเป็นต้องพัฒนาควรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร เช่น กล้วยไม้ ปลาสวยงาม และระยะแรกควรทดลองในห้องทอดลองของส่วนราชการก่อน

ทางด้าน กระทรวงพาณิชย์ เสนอความเห็นว่า ที่ผ่านมามีการอนุญาตให้นำเข้ามาทดลองเป็นรายกรณี แต่ก็ยังมีการปนเปื้อนเข้าสู่ระบบนิเวศ ซึ่งจะกระทบต่ออาหาร พืชผลทางการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพและจะสร้างความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้

ขณะเดียวกัน ยังกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยและภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันไทยมีนโยบายยกระดับสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการออกกฏหมายลูกจะต้องรัดกุดกุม หรือกำหนดแนวปฏิบัติในการขนย้าย การเก็บรักษา การบรรจุ การปิดฉลาก และการทำเอกสารกำกับ เพราะการบังคับใช้กฎหมายควบคุมจีเอ็มโอทำได้ยากหากไม่มีแนวทางบังคับที่ชัดเจน

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีเสียงคัดค้านและแสดงความเห็นใดๆ ซึ่งหากกฎหมายผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้กำหนดให้มีผลบังคับใช้ภายหลังประกาศในราชกิจจานะเบกษาไปแล้ว 1 ปี

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี หรือไบไอโอไทย กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้จะเปิดช่องให้ประเทศคู่ค้าบางประเทศใช้เป็นเหตุผลในการกีดกันทางการค้า มีข้ออ้างไม่รับซื้อพืชพันธุ์ทางการเกษตรของไทย เช่น ข้าวโพดหวาน มะละกอ ฯลฯ และยังทำให้เกิดการผูกขาด เนื่องจากพืชจีเอ็มโอเกือบทั้งหมดในตลาดอยู่ในมือบรรษัทยักษ์ใหญ่เพียงไม่กี่บริษัท

“จะทำให้ประเทศที่มีฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และอาหาร ต้องปลูกพืชที่อยู่ภายใต้สิทธิบัตรของบริษัทยักษ์ใหญ่” นายวิฑูรย์ กล่าว

ลิงค์ข่าว :
http://www.greennewstv.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%…/

See More

เสียงสะท้อนจากชาวนาเพชรบุรี สวนกระแสทำนาอินทรีย์

Prachayaa Srisuk

ต้องเปลี่ยน
.........
"วันเสาร์ 21 (พฤศจิกายน) นี้ ว่างไม๊" เสียงลุงเปียเอ่ยถามมาจากปลายสายโทรศัพท์
"จะเกี่ยวข้าว คัดเอาไว้ทำพันธุ์ เกี่ยวด้วยมือแบบเก่าๆ นะ อ...ยากให้มาดู เป็นข้าวหอมมะลิสายพันธุ์เดียวกับทุ่งกุลาร้องไห้เลย ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ เป็นอินทรีย์แท้ๆ ปลูกเป็นตัวอย่างว่าทำได้จริงๆไม่ได้โม้ เป็นที่นาของคุณพิพัฒน์ฯ ก่อนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลังบ้านอาจารย์กุ้ง" ลุงเปียบอกรายละเอียดเพิ่มเติม
ผมรับคำพร้อมกับตกลงนัดหมายเวลาเป็นมั่นเหมาะพลางขอบคุณลุงเปียที่บอกข่าว
.........
ลุงเปีย (สวาท เกตุมงคล) คือ ชายสูงอายุวัย 70 กว่า รูปร่างผอมสูงแต่ไม่บอบบาง ผิวดำกร้านจากแดดเผา พิจารณาดูจากสังขารแล้วมั่นใจว่าได้ตรากตรำงานมาอย่างหนัก
ช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ที่ผมมีโอกาสเรียนรู้จากลุงและไม่เห็นว่าลุงเปียจะหยุดพัก ถ้ามีเวลา จะออกไปเป็นวิทยากรในวาระต่างๆ หรือใครเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ก็จะไป แม้ไม่มีค่าจ้างใดๆ เพราะลุงปวารณาว่า ตราบยังทำไหว จะทำอย่างที่ในหลวงทำตลอดไป
.........
“สวัสดีครับ ลุงเปีย” ผมทักทายกับลุงเปียหลังจากจอดรถ ตามเวลาที่นัดหมายกันไว้
“เป็นไง นาข้าวสวยไม๊” ลุงเปียรับไหว้พลางเอ่ยถามอย่างภาคภูมิ เมื่อเห็นผมมองไกลไปที่ทุ่งนาเบื้องหลังของลุง
“ครับ” ผมตอบสั้นๆ ก่อนการสนทนาจะเริ่มต้น
.........
“เกษตรกรไทยไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ความเคยชินและความเชื่อเดิมที่ต้องพึ่งพาสารเคมีในขั้นตอนต่างๆ ของการเพาะปลูก เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เกษตรกรยากจนซ้ำซาก” ลุงเปีย เปิดประเด็นสำคัญ
“ชาวนาดื้อ ทำไม่ได้ทั้งๆที่ยังไม่ได้เริ่ม เป็นแต่ปัญหาไอ้โน่น ไอ้นี่”
“อย่างข้าวหอมมะลิเนี่ย ใครๆ ก็ว่าเอามาปลูกที่เพชรบุรีไม่ได้หรอก เลยปลูกให้ดูซะเลย แถมไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาเคมีต่างๆ เลยด้วย เป็นไง 120 วัน ข้าวออกรวงสวยเลยเห็นไม๊ วันนี้จะเกี่ยวข้าวเอาไว้ทำพันธุ์ เมื่อก่อนเราทำกันแบบนี้ ไม่ต้องซื้อ มีข้าวพันธุ์ดีๆ เก็บไว้ปลูกตลอด”
“ข้าวหอมมะลิ 10ไร่ ลงมือหว่านตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เกี่ยววันนี้ (21 พฤศจิกายน 2558) กว่า 120 วัน นิดหน่อย เริ่มต้นจากใช้เวลาเพาะกล้าประมาณ 20 วัน ระหว่างนี้ก็เตรียมดิน โดยเริ่มต้นด้วยการเตรียมแปลงนาด้วยการใส่ปุ๋ยหมักหมักน้ำขี้หมู ขี้วัวก็ได้ จากนั้นตีเทือกแล้วหมักดินกับน้ำปุ๋ยไว้ 15 วัน ครบเวลาก็ตีเทือกอีกครั้ง ใกล้ๆ เวลาดำนาก็ให้ปล่อยน้ำออกแล้วฉีดพ่นสมุนไพรคุมหญ้าก่อนพอวันรุ่งขึ้นก็ปักดำต้นกล้าที่เพาะชำไว้
จากนั้นทิ้งไว้ 7 วัน จึงปล่อยน้ำเข้านา ทิ้งไว้ 1 เดือนแล้วปล่อยน้ำออก ให้นาแห้งเป็นเวลา 20วัน ข้าวจะแตกกอ คอยดูแมลงศัตรูพืชโดยฉีดสมุนไพรคุมเพลี้ย หนอนกอ (ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องฉีด)” ลุงเปียแนะนำขั้นตอนการทำนาแบบ ลุงเปียโมเดล ให้ลองไปทำดู
.........
ปีนี้ เรากำลังเข้าสู่ระบบการค้าเสรีระดับภูมิภาคที่เรียกว่าประชาคมอาเซียน (AEC)
“เปิดประตูบ้านอ้าซ่า” แต่ คนไทยยังไม่ตื่นรู้และไม่ปรับตัว สินค้าหลายอย่างเราไม่สามารถกีดกันด้วยกำแพงภาษีได้ โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ผัก และ ผลไม้
เกษตรกรต่างๆ ตกเป็นเครื่องมือของบริษัทเคมีเกษตรอันตรายที่ผูกขาดความคิดและมีแผนการตลาดที่เข้มแข็ง ต้นทุนการเพาะปลูกของบ้านเราจึงกลายเป็นกำไรมหาศาลของบริษัทต่างๆ
ดูง่ายๆ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย ยาฆ่าแมลงที่ยอดขายสูง เข้าเป้า ก็จะได้รถใหม่ ได้ไปเที่ยวต่างประเทศ บริษัทฯ เลี้ยงดูไม่อั้น แบบนี้เกษตรกรยังเฉย หนำซ้ำเมื่อเป็นหนี้หนักเข้าก็ขายที่นาหรือถูกธนาคารยึดแล้วขายทอดตลาดไปสู่มือคนมีสตางค์ต่อไป
ได้เวลาเปลี่ยนความคิดเสียที เกษตรกร คนทำนา ทำไร่ ทำสวน ต้องปรับตัว ลดเคมี เปลี่ยนความเชื่อผิดๆ รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ไม่เห็นต้องพึ่งพาสารเคมีเช่นปัจจุบันยังสามารถขึ้นแท่นเป็นประเทศเบอร์หนึ่งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ได้
ที่สำคัญ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต้องเลิกความคิดส่งลูกเรียนสายสามัญเพื่อเป็นเจ้าคน นายคน ได้แล้ว ถึงเวลาต้องมาเรียนเพื่อเป็นนายตัวเอง ทำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง จึงจะมั่งคั่ง ยั่งยืน...แน่นอน
.........

See More

แคปซูลนาโน ปุ๋ยน้ำนาโน แหกตาประชาชนครับ

กรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดความเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เข้าตรวจสอบและจับกุมสถานที่ผลิตและร้านจำหน่ายปุ๋ยไม่ได้คุณภาพ จำนวน 5 จุดในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ซึ่งมีการโฆษณาเกินจริง เข้าข่ายแหกตาเกษตรกร
www.technologychaoban.com

คุณจะรักไตรโครเดอร์ม่าขึ้นอีกเยอะเลยครับ

Pobsak Panasrithong added 12 new photosfeeling loved.

ช่วงนี้ฝนตกบ่อยเชื้อราระบาดไปทั่ว ทั้ง โรคโคนเน่า โรคแครงเก้อร์ และ เชื้อราต่าง ๆที่่เป็น อันตราย ต่อพืช ....การป้องกันโรคที่่เกิดจากเชื้อราเหล่านี้ นิยมใช้ทั...้ง เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า และ สารเคมี
การใช้ไตรโคเดอร์ม่า ในการป้องกันเชื้อราเป็นวิธีที่่ประหยัด และ ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และ ผู้บริโภค จึงได้ทำการทดลองเพาะเชื้อราที่่เป็นอันตรายกับพืช ทั้งโรค แครงเกอ้ร์ โรคโคนเน่า และ เชื้อราต่าง ๆที่หาได้จากสวนของผู้เขียน( ที่่แสน รก 5555 ) แล้ว ใส่เชื้อไตรโคเดอร์ม่าลงไปเพื่อดูว่าเชื้อไตรโคเดอร์ม่า สามารถ ทำลายเชื้อราที่่เป็นอันตราย ได้จริงหรือเปล่า ....ลองดูคับแล้วท่านจะรักไตรโคเดอร์ม่าขึ้นอีกเยอะเลย

See More

ทำสาวมะละกอ
หากมีต้นมะละกอที่ออกผลจนโทรมหรือหักกลางต้นแล้ว ลองมาทำสาวดู ฟันลำต้นให้สูงเลยต้นขาเราแล้วเอามีดบากแนวดิ่งเหมือนเวลาผ่าข้าวหลาม ทำเป็นซีๆไล่จนครบรอบลำต้นแล้วค่อยตัดแนวนอนอีกครั้งก็จะได้แผลตัดที่เรียบเสมอกัน ทาปูนแดงกันเชื้อรา หาถุงพลาลติกยัดรูลำต้นที่กลวง หรือหาฝาครอบกันน้ำเข้าทำให้เกิดโรคโคนเน่า เมื่อต้นแตกกิ่งใบใหม่จะต้นสูงเท่าต้นมะเขือยาว ยืนเด็ดสบายๆ

Image may contain: plant, tree and outdoor

พระเทพ ทรงปลูกผักและรดน้ำผัก เป็นภาพที่งดงามยิ่งนัก

Image may contain: 1 person, standing, plant, shoes and outdoor
Pornchai Kummee

พระเทพท่าน ทรงทำเป็นตัวอย่างให้เราแล้ว เราแค่ทำตามรอยพระองค์ท่านได้เลย...สหกรณ์บริการการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เพชรบุรี

แนวคิด เกษตรธรรมชาติ

Goon Vee added 73 new photos to the album: เกษตรธรรมชาติ.

คนที่ต้องการปลูกมันแต่ไม่มียอด ใช้วิธีนี้เลยครับ เอาหัวมันมาหั่นเป็นชิ้นแล้วเพาะแล้วค่อยลงแปลงปลูกครับ

ขอบคุณความรู้จากคุณ ดุลย์วัฒน์ ไชยศุภมงคล สวนไผ่พอเพียงครับ

No automatic alt text available.
Image may contain: plant and outdoor
Image may contain: plant and outdoor
ตุลยวัฒน์ ไชยศุภมงคล สวนไผ่พอเพียง added 3 new photos.

ผมเคยโพสประมาณสองเดือนที่แล้ว ผลออกมาของการหั่นมันเทศที่เป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อย ที่เราไม่มีพันธุ์ แต่มีหัวมันเทศไม่มาก มีคนถามว่ามันจะงอก
เหรอ.....ผลออกมาเป็นแบบนี้ครับภาพที่สอง....ตอนนี้เอาไปลงแปรงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไว้สำหรับทำพันธุ์ต่อไป

มันเทศ ประโยชน์เยอะเหลือเกิน

มันเทศช่วยให้ลดน้ำหนักได้ 3 กิโลได้ในชั่วข้ามคืน!!! กินเวลา 9.00 โ 11.00 น. จะทำให้อิ่มท้องโดยไม่เพิ่มเอว-สะโพกหลายคนคิดว่า โมันเทศโ เป็นอาหารประเภทแป้งยิ่งกินยิ่งเพิ่มน้ำหนัก ขอให้ลองอ่านบทความนี้ดูก่อน จะพบว่ามันเทศกลับกลายเป็นอาหารลดน้ำหนักที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก มันเทศมีวิตามินเอ
sator4u.com

มาทำสงครามกับยาฆ่าหญ้ากันเถอะ ใช้ยาฆ่าหญ้า เท่ากับฆ่าเพื่อนมนุษย์ หยุดเถอะ

Anurug Ruangrob added 16 new photos to the album: เกษตรกรใช้ยาฆ่าหญ้า เท่ากับฆ่าเพื่อนมนุษย์ หยุดเถอะ.

Herbicide = Homicide สารเคมีกำจัดวัชพืช พบว่าเกษตรกรใช้จนเป็นวัฒนธรรมไปแล้ว พวกเขาไม่รู้ว่าสารเหล่านี้ตกค้างเป็นพิษในดินของพวกเขานานถึง 1,280 วัน เกือบ 4 ปีครั...บ ใช้ยาฆ่าหญ้าเท่ากับฆ่าเพื่อนมนุษย์ครับ

ดร.จ๋อง ขอประกาศสงครามกับยาฆ่าหญ้า อย่างเป็นทางการครับ ใครมีภาพการใช้ การโฆษณา แบ่งปันมาได้เลยครับ

See More

เลิกใช้สารเคมีในการผลิตอาหารนะครับ

Image may contain: drink
Anurug Ruangrob

เพื่อนๆครับ นี่คือส่วนหนึ่งของสารเคมีที่เพื่อนกินทุกวัน ถ้าเพื่อนไม่ใส่ใจอาหารที่กินเข้าไป นี่จากแค่สวนเดียวที่ ดร.จ๋องไปเยือนครับ โอกาสเป็นมะเร็งตับสูงมากครับเ...พราะมันพยายามกำจัดสารเคมีเหล่านี้ที่เพื่อนๆกินเข้าไป 555 เพื่อนๆไม่มีทางชนะมันได้หรอก ถ้าเพื่อนๆไม่ปลูกกินเอง หรือหาผัก ผลไม้ อาหารที่ไร้สารเคมีกินเอง หรือให้ลูกหลานเพื่อนๆกิน ก็แล้วแต่โชคชะตาของเพื่อนๆเถิด!

มาช่วยกันขับเคลื่อนอาหารไร้สารพิษกันนะครับ ช่วยกันแบ่งปันได้เลยครับ

Dear friends, these are some of the toxic synthetic chemicals that you eat everyday if you do not pay attention to what you, your family to children eat. High risk for liver cancer as it is working hard to get rid of these toxic chemicals which it never win. If you do not change your eating attitude and behaviour, good luck!

See More

เลี้ยงกบเลี้ยงปลาเป็นอาหาร เป็นรายได้เสริมกันนะครับ

ชยพล เกษตรลุยโคลน ฅนหนองคาย to สมาคมเกษตรนอกกรอบ

ภาพพี่ทหาร เขาทำบ่อขนาดเล็ก เป็นจุดเริ่มต้นของผม ที่ทำให้ ผม ปฎิบัติตาม..ผลลัพธ์ ที่ได้มา มีกบ ไว้เลี้ยงดูเล่น(รับประทาน) และ ได้ฝึก ประสบการณ์ วิทยายุทธ การ เล...ี้ยง กบ รีสอร์ต..ซิวๆ ความสุข ที่ได้ทำ..ขอบคุณพี่ๆทหาร ครับ ที่มอบไอเดีย และ ข้อมูลดีๆให้☆ภาพนี้ผมเคยลงเฟช ไปเมื่อ 1 ปีที่แล้ว และถัดมาไม่เกิน 2 เดือน ผมก็มี บ่อกบ ถ้าใครติดตามจะรู้ดี ที่ไปที่มาของบ่อกบ ครับ

See More

สำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว มีวิธีจัดการครับ

Image may contain: plant, nature and outdoor
ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน

"ใบน้อยหน่า พืชที่ไล่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้" จากงานวิจัยของผมนะครับ จากการทดสอบกับพืชสมุนไพรหลายๆชนิดอาทิสะเดา ข่า ตระไคร้หอม แม้กระทั้งน้ำส้มควันไม้ พบว่าพืชส...มุนไพรที่ไล่เพลี้ยกระโดยได้ดีมีเพียง "น้อยหน่า"
(ข้อควรปฏิบัติในนาอินทรีย์เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดด)
เป็นประสบการณ์ล้วนๆนะครับ
1.งดใส่ปุ๋ยบำรุงต้นข้าวทุกชนิด
2.เอาน้ำออกให้ได้มากที่สุด ทิ้งไว้ 3 วัน เอาน้ำเข้าให้สูงที่สุด ทิ้งไว้ 1-2 วัน เอาน้ำออกอีกครั้ง 3 วัน และเอาออก (เพลี้ยกระโดดจะมีอายุ 14 วัน วางไข่3 รอบ จะมีพฤติกรรมวางไข่ใกล้ความชื้นมากที่สุด น้ำจะทำให้ไข่เพลี้ยฟ่อไป)
3.หากทำแห้งสลับเปียกไม่ได้ หรือเกิดการระบาดรุนแรงควรฉีดด้วยน้ำหมักใบน้อยหน่า โดยใช้ใบหรือผลดิบก็ได้ หรือเมล็ดก็ได้ในอัตรา 1 กก.ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุก 2 วัน
อหนึ่งหากเกิดฝนตกต่อเนื่องยาวนาน ปัญหาการระบาดจะเบาลงครับ
ที่สำคัญเกษตรกรควรอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นศัตรูธรรมชาติของเพลี้ย อาทิ กบ เขียด แมลงปอ มวลจิงโจ้น้ำ เป็นต้น
(มีปัญหาปลูกข้าวอินทรีย์ สอบถามได้นะครับ ยินดีครับ)

See More

รายได้วันละไม่ต่ำกว่า1,000+ บาททุกวันด้วยการปลูกไผ่เลี้ยงแดงทอง 2 ไร่ ผลผลิตปริมาณไม่พอขายแม้แต่ในชุมชน ผู้ใหญ่จี อารยา จันปุ่ม ผู้ใหญ่หญิงคนเก่งแต่งตำบลโพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เล่าให้ฟัง พร้อมทั้งชวนชาวบ้านส่วนหนึ่งเจียดที่นาซึ่งทำนาแล้วไม่ได้มูลค่ามาปลูกไผ่ชนิดนี้ สุดยอดมากเลยครับ ดร.จ๋องให้ 1000 likes เลย