Photos
Posts

Komentář Petra Fialy ke zvolení Jana Hamáčka předsedou ČSSD
18. 2. 2018

„Blahopřeji Janu Hamáčkovi ke zvoleni předsedou ČSSD. Přeji mu, aby si sociální demokracie pod jeho vedením byla vědoma své demokratické tradice a přispívala k respektování ducha ústavy a kvalitě parlamentní demokracie v naši zemi,” uvedl předseda ODS Petr Fiala.

NOVINKY ODS 16.2.2018

ODS - Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Česká Lípa
odsregionliberec.cz
Posts

Petr Fiala: Vládě v demisi musíme nastavit jasné mantinely. Proto ODS přichází se třemi konkrétními návrhy

15. února 2018
Petr Fiala představil tři iniciativy, se kterými půjdou občanští demokraté do jednání s ostatními parlamentními stranami. Předseda ODS oslovil premiéra v demisi Andreje Babiše s nabídkou setkání na téma evropská politika České republiky. Plánuje také vést jednání s nevládními politickými stranami, jeho cílem je jednoznačné usnesení Poslanecké sněmovny, kte...ré nastaví mantinely vládě v demisi. Petr Fiala se chce setkat i s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem, chce s ním mluvit o spolupráci jeho strany s SPD a KSČM na ústavních změnách.

„ODS cítí jako vůdčí opoziční a demokratická síla odpovědnost za vývoj v této zemi, proto přicházíme se třemi důležitými iniciativami," uvedl Petr Fiala.

Předseda občanských demokratů se chce zaměřit na jednotnou zahraniční politiku České republiky. Proto inicioval schůzku s předsedou vlády v demisi Andrejem Babišem: „Včera jsme zřetelně odmítli postup vlády při schvalování tzv. fiskálního paktu, nejde ale jen o jeden dokument a jedno téma - v tomto případě euro. Dnes jsem poslal předsedovi vlády v demisi dopis, v němž jsem mu navrhl setkání na téma českých priorit, během nějž mu zároveň chci představit pozice ODS k EU. Chci s ním také prodiskutovat možnosti a formát konzultací rozhodujících politických sil týkajících se českých cílů v otázkách reformy EU."

Petr Fiala chce jako lídr nejsilnější opoziční strany také jednat s dalšími sněmovními stranami a nastavit vládě v demisi jasné hranice působnosti: „Budeme iniciovat jednání s ostatními nevládními stranami zastoupenými v Poslanecké sněmovně. Navrhneme jim přijmout silné a jednoznačné usnesení s definováním oblastí, kde bude sněmovna očekávat od vlády v demisi zdrženlivost. Reagujeme tím na skutečnosti, že současná vláda je politicky nelegitimní a že předseda hnutí ANO dostal od prezidenta republiky nespecifikovaný čas na sestavení vlády nové, což považujeme za obcházení ducha ústavy."

Předseda ODS na závěr avizoval také zájem o setkání s Ivanem Bartošem, chce s ním řešit mj. otázku obecného referenda: „Budeme apelovat na Piráty, aby se nenechali zneužít ke spolupráci s komunisty a SPD při podpoře vážných ústavních změn chystaných společně s hnutím ANO. Chci se setkat s předsedou Pirátů, abychom věděli, zda jejich strana hodlá dál spolupracovat s ANO, SPD a komunisty podobně jako při volbě vedení Poslanecké sněmovny - tedy zda jde o cosi jako o opakovanou politickou nepozornost, anebo dlouhodobou strategii."

See More

Poslanci v čele s Markem Bendou navrhují zmírnění protikuřáckého zákona

13. února 2018
Skupina 86 poslanců napříč politickým spektrem podala dnes návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Novela chce povolit v restauracích, sportovištích a kulturních zařízeních zřízení kuřáren, zrušit zákaz kouření na pergolách a zastřešených předzahrádkách. Plánuje také vypustit odpovědnost za prodej alkoholického nápoje osobě, která by posl...éze mohla vykonávat činnost ohrožující zdraví lidí či poškodit majetek.

Novelu inicioval místopředseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda: „Jsem rád, že mezi navrhovateli jsou zastoupeni poslanci 8 z devíti poslaneckých klubů. Na základě toho věřím, že návrh by mohl být sněmovnou pozitivně projednán a schválen a mohl by zmírnit škodlivé následky dosavadního zákona. Ukazuje se totiž, že stávající podoba zákona je natolik přísná, že v jejím důsledku dochází k omezování podnikání a dokonce i společenského života. Její negativní dopady se projevují především na venkově, kde bývá s provozem hospody spojen také provoz sálu, který slouží k pořádání setkání občanů obcí, kulturních a společenských akcí. V případě uzavření hospody v důsledku razantního poklesu zákazníků by došlo také k uzavření často jediného prostoru, který v obcích slouží ke společenskému životu obyvatel obce. Dalším negativním dopadem absolutního zákazu kouření jsou kuřáci před hospodskými zařízeními, kteří kouřem a hlukem obtěžují obyvatele okolních domů a bytů. Princip námi navrhované úpravy je naprosto standardní i v dalších zemích Evropské unie, kde se prokázalo, že velice dobře funguje.“

Hlavní principy navrhované úpravy:
• Povolit v restauracích, na sportovištích i kulturních zařízeních zřízení kuřáren podle sněmovnou již jednou odsouhlaseného návrhu. Max. 30 % plochy, vlastní odvětrávání, bez obsluhy a se zákazem vstupu osob mladších 18 let.
• V případě provozoven do 80 m2 bez podávání jídla a s licencí na prodej alkoholu (výčepy a bary) ponechat na rozhodnutí vlastníka, zda půjde o kuřácký nebo nekuřácký prostor.
• Osvobodit od zákazu pergoly a jen zastřešené předzahrádky.
• Vypustit odpovědnost za prodej alkoholického nápoje osobě, která by posléze mohla vykonávat činnost ohrožující zdraví lidí či poškodit majetek.

See More
ODS - Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Česká Lípa
odsregionliberec.cz

Jana Černochová: Odmítáme vládní novelu zákona o zbraních, která je v rozporu s programovým prohlášením vlády a se zájmy naší země
7. února 2018
ODS zásadně odmítá novelu zákona o zbraních a střelivu, kterou dnes projednává vláda a která je implementací tzv. odzbrojovací směrnice. Vláda jejím případným schválením přistupuje na novelu připravenou ještě v minulém volebním období a zcela popře své programové prohlášení, které slibuje přijetí normy, jež negativní důsledky této sm...ěrnice zmírní.

Trváme na tom, že Česká republika by neměla odzbrojovací směrnici implementovat, a to i za cenu sankcí. Zároveň připomínáme, že nebylo dosud rozhodnuto v probíhající žalobě ČR u Soudního dvora EU na tuto normu a že její osud je tedy stále nejistý. Jsme proto připraveni v nadcházejícím legislativním procesu učinit vše pro to, aby tato novela byla zamítnuta.

Opakovaně zdůrazňujeme, že česká právní úprava v oblasti regulace zbraní je plně funkční a vyvážená. Drtivá většina změn, které zahrnuje tato novela, představuje zbytečné restriktivní zásahy, které šikanují zákona dbalé legální držitele zbraní, omezují je na jejich právech a představují nárůst byrokracie a administrativy. Jedná se například o zkrácení platnosti zbrojního průkazu, zákaz používání tzv. velkokapacitních zásobníků či evidenci a zavedení zvláštních podmínek pro držbu některých specifických druhů zbraní (znehodnocené zbraně, historické repliky). Žádné z těchto opatření nepovede ke zvýšení bezpečnosti, ani prevenci terorismu, jak bylo deklarováno.

Jana Černochová
1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS
předsedkyně výboru pro obranu PS PČR

See More

Pevní v postojích!
Stojíme za Petrem Fialou: s ďáblem se spojovat nelze!

Předseda ODS Petr Fiala vyloučil možnost vládní spolupráce své strany s hnutím ANO.
forum24.cz

👍

Občanští demokraté trvají na tom, že do vlády s hnutím ANO a s trestně stíhaným premiérem nepůjdou, zdůraznil v úterý na tiskové konferenci předseda strany Petr Fiala. Korigoval tak slova první místopředsedkyně strany Alexandry Udženije, která v rozhovoru pro MF Dnes takovou ...
novinky.cz
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
39,778 Views
ODS - Občanská demokratická strana was live.

Zvát komunisty k moci při výročí únoru 1948 je hanebnou symbolikou

Petr Fiala: „Doufám, že premiér v demisi nehodlá ‚oslavit‘ 70. výročí února 1948 návratem ko...munistů k moci, byť jen nějakou jejich nepřímou účastí na vládě. Považoval bych to za hanebnou symboliku a porušení demokratického konsenzu české polistopadové politiky. Jsem přesvědčen, že žádný osobní ani politický sen nestojí za to, aby ho umožnili snít komunisté.

Jsme v situaci, kdy se zde ohýbá ústava, obcházejí se pravidla a premiér v demisi místo řádného vyjednávání o většinové vládě ostatním vzkazuje - buď bude po mém, anebo dotlačím zemi k předčasným volbám. Toto nejsou prohlášení odpovědného politika. ODS jako politická alternativa bude nadále hlídat pravidla a je připravena zastávat roli lídra demokratické opozice. Nebojíme se ani předčasných voleb, byť k nim nevidíme důvod.

S hnutím ANO o vstupu do vlády ani o žádné formě podpory nevyjednáváme. Naše důvody, které jsme opakovaně uvedli, trvají a náš postoj se nemění.“

See More

Semiláci

Oficiální stránka MS ODS Semily město. Zadavatelem a zpracovatelem veškerého obsahu této stránky je Občanská demokratická strana.

Náš poslanec to řekl pěkně:

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Petr Beitl
2,845 Views
2,845 Views
Petr Beitl

Historicky druhá přímá volba prezidenta republiky je za námi a první vášně po sobotních výsledcích pomalu opadají. Já bych se k volebnímu dění ještě rád vrátil mým komentářem, který jsem právě v sobotu natočil na 23. plesu města Jablonce nad Nisou.

ODS - Občanská demokratická strana

Petr Fiala: "Gratuluji prezidentu Miloši Zemanovi k vítězství a přeji České republice, aby znovuzvolený prezident v příštím období pomáhal jejím nejlepším zájmů...m - doma i v zahraničí. Abychom mohli mluvit i o důstojnosti úřadu, i o úctě k ústavě.

Jiřího Drahoše poslali voliči do 2. kola jako vyzyvatele. Chci mu poděkovat za korektní kampaň a snahu přinést do předvolební diskuse slušnost. Vedl vyrovnaný souboj, na změnu to však nestačilo."

See More

ODS: Bojujeme za práva majitelů nemovitostí
23. ledna 2018
Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení projednala zákon o evidenci obyvatel, jehož předkladateli byli poslanci za ODS. Návrh vrací do zákona povinný souhlas majitele se zřízením trvalého bydliště v jeho nemovitosti.
„Není správné, aby se do bytu, kde člověk žije v nájmu, bez vědomí majitele přihlásili k trvalému pobytu další lidé. Jsem rád, že kolegové z ostatních stran dospěli k podobnému názoru a podpořili náš návrh na povinný souhlas majitele,“ uvedl jeden z předkladatelů zákona Pavel Blažek.

‪Výhrady ODS k společné vládě s ANO trvají i po našem dnešním společném jednání. Náš postoj se nemění.‬

Ve Sněmovně se sešli zástupci ANO s ODS, které Andrej Babiš po volbách označil za nejvhodnějšího partnera. ODS ale poukázala na to, že Sněmovna zamítla většinu návrhů ODS, hlavně hlasy ANO, KSČM a SPD. Kandidát na Hrad Jiří Drahoš poukázal na to, že se Miloš Zeman pověř...
zpravy.idnes.cz

ODS: Sněmovna nepodpořila většinu programových návrhů ODS hlasy ANO, SPD a KSČM
24. ledna 2018
Poslanecká sněmovna včera a dnes zamítla většinu návrhů zákonů občanských demokratů. Proti byli především poslanci ANO, KSČM a SPD. Poslanci hnutí ANO hlasovali i proti návrhu ODS na zvýšení výdajů na obranu ve výši 2 % HDP.
„Poslanecká sněmovna odmítla s jednou výjimkou všechny návrhy zákonů, které jsme předložili. Ty návrhy byly jednoduché, jasné a rozhodně by zlepšily lidem živo...t, nebo zvýšily bezpečnost České republiky. Nešlo ani o nijak politicky citlivé nebo mediálně zajímavé zákony, hlasování o nich bylo tedy spíše otázkou postoje a dobré vůle. Byli jsme ale svědky politické demonstrace síly hnutí ANO, které skládalo koalice proti ODS a dávalo jasně najevo, že se dohodnout nechce. Hnutí Andreje Babiše na jedné straně tvrdí, že s námi chce spolupracovat, včera a dnes ale ukázalo, že není ochotné přijímat jakékoliv kompromisy a z pozice síly odmítalo i návrhy, které dříve označovalo za svoje priority. Důležitější než slova jsou vždycky činy a dnešní a včerejší dění ve Sněmovně ukázalo, že programový průnik ODS a ANO je v podstatě nulový,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura.
„Zejména ze strany poslanců hnutí ANO vnímám jejich hlasování proti návrhu zákonné garance výdajů na obranu ve výši 2 % HDP jako zradu jejich předvolebních slibů a zradu jejich vlastního programového prohlášení. ANO dnešním hlasováním přiznalo, že ve svých slibech lže a že to s navyšováním rozpočtu na obranu nemyslí vážně. Jeho ministr vedl Ministerstvo obrany minulé čtyři roky a výsledkem je, že jeho nástupkyně ze stejného hnutí neví, jaký požár po něm hasit dříve. Dnešní hlasování opět ukázalo, že o dosažení výdajů na obranu ve výši 2 % HDP všichni jen mluví, ale jen málokdo je ochotný přistoupit k činům. Je to špatný vzkaz pro naši obranyschopnost a je to špatný vzkaz směrem k našim spojencům, kteří oprávněně očekávají, že přestaneme být černým pasažérem,“ doplnila 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu Jana Černochová.

See More

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
7,603 Views
ODS - Občanská demokratická strana was live.

Petr Fiala: "Pan prezident Zeman ještě před dvěma týdny na půdě Poslanecké sněmovny řekl novinářům a veřejnosti, že Andreje Babiše jmenuje podruhé premiérem pou...ze tehdy, pokud bude mít zaručených 101 hlasů. Byl to alespoň částečný návrat k normálnosti.

Nyní tato podmínka neplatí. Prezident Zeman je bez ohledu na výsledek prezidentské volby a bez ohledu na to, zda bude mít či nebude mít Andrej Babiš většinu, připraven jej znovu jmenovat premiérem.

Výměnou za to hnutí ANO jednoznačně podpořilo Miloše Zemana. Je to nejen pokračování, ale i prohloubení jejich mocenského paktu. Máme možnost to zastavit, změnit mocenské poměry v zemi, když v prezidentských volbách dosáhneme změny na Pražském hradě."

Alexandra Udženija: "Ústavní soud ve svém nálezu konstatoval, že elektronická evidence tržeb je špatně připravená a musí se upravovat. To je dobrá zpráva pro desítky tisíc podnikatelů, na které tato povinnost ještě nepadla. Je však řada těch, kterým už EET otravuje život a také množství lidí, kteří ani nezačnou podnikat, protože náklady na zahájení podnikání jsou příliš vysoké. Proto trváme na tom, že je potřeba EET zrušit úplně.

Na program by se dnes také mohl dostat náš návrh zákona, kterým se ruší zákaz prodeje ve velkých obchodech o vybraných svátcích. Za rok a půl, kdy zákaz platí, se ukázalo, jaké zmatky a zbytečné komplikace přinesl. Nikdo pořádně neví, o kterých svátcích má být otevřeno, kdy naopak zavřeno. V nákupních centrech je část menších obchodů otevřená, část zavřená. Zákazníci tak ubývají všem, protože lidé raději nejdou do polozavřeného nákupního centra vůbec. Zákon je to nesmyslný, nadbytečný a proto jej navrhujeme úplně zrušit.

Daň z nabytí nemovitosti je naprosto zbytečná. Její výběr je zanedbatelný a v podstatě jen zatěžuje všechny, kteří si chtějí pořídit byt, dům nebo třeba stavební parcelu, aniž by z toho stát nebo někdo jiný výrazně profitoval. Od listopadu 2016, kdy daň platí kupující, navíc došlo k navýšení cen nemovitostí o 4 %. Z těchto důvodů navrhujeme daň zrušit, státní rozpočet o nijak výrazné příjmy nepřijde a lidé budou moci ušetřené peníze investovat třeba do rekonstrukce.“

See More