Posts

Кекілбаев, Ә.
Ханша-Дария хикаясы [Мәтін]: Балладалар мен хикаялар / Ә. Кекілбаев.- Алматы: Атамұра, 2003.- 320б.
Бұл кітабында қазақ көркем прозасынан өз орнын алған, психологиялық, философиялық терең астарлы балладалары мен «Аңыздың ақыры» романы еніп отыр. #кітапханаөрлеу #өрлеукітапхана #өрлеу #әбішкекілбаев #кекілбаевәбіш #ханшадарияхикаясы #шыңырау #күй #аңыздыңақыры #атамұракітапханасы #ханша-дарияхикаясы

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Image may contain: text
Image may contain: text

Құсайынов, А.Қ.
Білім және реформа [Мәтін]: Мақалалар жинағы / А.Қ. Құсайынов.- Алматы: ЖШС "ROND&A", 2006.- 184б.
Кітапта еліміздің және дамыған шетелдердің білім беру жүйелерінің дамуы, тәрбие беру, педагог кадрларды дайындау және оқулық сапасын жетілдіруге байланысты 2002-2005 жылдары Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларда жасалған баяндамалар, республикалық мерзімді басылымдарда жарық көрген және жарияланбаған мақалалар берілген.
#кітапханаөрлеу #өрлеукітапхана #орлеукитапхана #образование_и_реформа #тәрбиежөнінде #педагогкадрлардыдайындаупроблемалары #оқулықжөнінде #ойтолғаулар #халықаралықЛихачевғылымиоқулары #педагогғалымЕсенжоловаРД

Image may contain: text
No automatic alt text available.
Image may contain: text
No automatic alt text available.
Photos
Reviews
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚО Пқбаи» кітапханасы has no reviews yet.
Tell people what you think
Posts

««Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚО ПҚБАИ» кітапханасының ұйымдастыруымен Тәуелсіздік күні мерекесі қарсаңында «Бірге оқимыз» жобасының кезекті шарасы оздырылды. Шара барысында институт қызметкерлері жазушы, қоғам қайраткері, ҚР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, Қазақстанның халық жазушысы Шерхан Мұртазаның «Ай мен Айша» романының мазмұнымен танысып, пікір алмасты.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы және Қазақстан мен Түркия арасындағ...ы дипломатиялық қарым-қатынастардың 25 жылдығы аясында Ш.Мұртазаның «Ай мен Айша» романы түрік тіліне аударылған болатын.
«Ай мен Айша» романы – балалық шақтың естеліктерін, бала кезінде өз көзімен көрген қоғамды және бүгінгі күнгі мәсе¬лелерді, қазақ әйелі мен қайраткер ананың мейір-шапағаты мен жанкештілігін, адамгершілік қаcиеттері мен сол кездегі қоғамдық қaқтығыстарды шебер көрсете білген қомaқты шығарма.
Шара барысында сөз алған директордың орынбасары Сафуллин Е.Н. "Тәуелсіздік – Отaнымыз үшін, мемлекетіміз үшін, жалпы әрбір саналы азамат үшін ұлағатты ұғым, тәу етер жалғыз кие. Тәуелcіздікке дейін де, кейін де еліміздің жарқын болашағы үшін тер төгіп, қоғамның жаңғыруына ықпал еткен азаматтардың бірі Шерхан Мұртаза болатын"– деп,Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында қарымды қаламгердің туындысымен ұжым болып танысу, оқу үлкен мәртебе екендігін атап айтты. Шараға үлкен қызығушылықпен қатысқан институт ұжымы аталмыш туындының ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуге, сананың жаңғыруына, әр адамның рухани тұрғыда дамуына зор әсер беретін шығарма екендігін баяндады.. #кітапханаөрлеу
#өрлеукітапхана
#біргеоқимыз
#оқырманконференциясы
#шерхан_мұртаза
#ай_мен_айша

See More

Педагогика. Учеб. пособие для студентов пед. /С.П.Баранов, Л.Р.Болотина, В.А.Сластенин и др.; Под ред. С.П.Баранова, В.А. Сластенина. -2-е изд., доп. –М. Просвещение, 1986. -336 с.
Пособие написано по новой программе курса педагогики с учетом подготовки специалистов на факультетах педагогики и методики начального обучения. Второе издание доработно в соответствии с материалами «Основных направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы». Первое издание вышло в 1976 г.
#кітапханаөрлеу #өрлеукітапхана #китапханаорлеу #педагогическая_профессия_и_личность_учителя #предмет_задача_и_методы_педагогики #развитие_воспитание_и_формирование_личности #возрастная_периодизация_в_педагогике #поняте_о_дидактике #сущность_процесса_обучения #принципы_обучения #школоведение #теория_воспитания #16803 #Баранов #Болотина #Сластенин

No automatic alt text available.

Таубаева, А.
Ұстаздар әлемі [Мәтін]: Жинақ / А. Таубаева; Таубаева А.- Орал: Полиграфсервис, 2008.- 118б.
Ақын, журналист А.Таубаеваның бұл кітабы облысымыздың білім саласына арналып, оның әр жылдардағы басшылары мен қарапайым ұстаздар әлемінің жан дүниесінен, өмір белестерінен хабардар етеді. Жинақ ұстаздық музасының нәзік пернелерін дөп басып, осы мамандыққа деген автордың құрметі мен ізденісінің жемісіндей сонылығымен баурайды. #білімсаласыныңбасшылары #педагогикалықең...бектіңардагерлері #ізденісіздері #БисембаеваСветланаЕрғалиқызы #ІзтілеуСүндетұлыСапаров #МәрияМамайқызы #ӨтебайҚұспанұлыҚұспанов #ҚұрманалинаШалқымаХайруллақызы #АқышевАсқарАшуұлы #БақтығалиЖұмажанұлыТасмағамбетов #АйымгүлМақсотқызы #ХұсайынАғелеуов #АманғалиевЗейнолла #ЖұмағазиеваШәнда #Майра Мақатова #СерікқалиҒабдешұлыШарабасов #МәтжанТілеужанов #АғилаКерейқызыМакарова #СайлауБақытұлы #ЖұмабикеМәдиқызы #РозаӘжімұратқызыСүлейменова #МусаеваЖанботаОспанқызы #БахишеваСветлана #ТілдашҮрқатқызыҚалиева #РайханМақсотқызы #ГүлжиһанҮмбетқызы #кітапханаөрлеу #өрлеукітапхана #орлеукитапхана #китапханаорлеу #kitaphanao’rley’

See More
Image may contain: 2 people, people smiling, outdoor
Image may contain: text
Image may contain: text

Логопедия. Нарушения голоса и звуко- произносительной стороны речи. Кн.І [Текст] = Часть 2. Ринолалия. Дизартрия: Учебно-методическое пособие / Под ред. Л.С.Волковой.- Москва: ВЛАДОС, 2003.- 304б.- (Библиотека учителя дефектолога).
В пособии представлены методические материалы, посвященные наиболее часто встречающимся нарушениям речи – растройствам звукопроизношения, а также нарушениям голоса. Расматриваются вопросы раннего выявления и коррекции этих нарушений. Книга содерж...ит извлечения из работ известных авторов, касающиеся методических подходов и организации логопедической помощи при ринолалии и дизартрии. Пособие адресовано логопедам специальных (коррекционных) образовательных дошкольных и школьных учреждений, а также студентам дефектологических факультетов педагогических вузов. #кітапханаөрлеу #өрлеукітапхана #китапханаорлеу #устранениегнусавостивречи #приемылогопедическойработы #клиническаякартинаприрасщелинахнёба #логопедическиезанятияприринолалиивдооперационномпериоде #ринолалия #логопедическиработы #дизартрия #клиническиесимптомыдизартрийиобщиепринципыречевойтерапии #логопедическиймассаж #системапсихолого-логопедическихупражненийприреабилитациидетейсцеребральнымпараличом #клиникадетскогоцеребральногопаралича
#74.3 #23780

See More
Image may contain: text

Тарихи туынды.
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру мақсаты аясында «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚО ПҚБАИ» кітапханасының ұйымдастыруымен қазақ әдебиетінің белді өкілі, жазушы, кинодраматург Смағұл Елубайдың «Ақ боз үй» роман-трилогиясына арналған оқырмандар конференциясы оздырылды.
Ел Президенті Нұрсұлтан Назар¬баев еліміздің жетекші телеарналары журналистерімен болған кездесуде «Президент мырза, соңғы кездері қандай әдеби шы...

Continue Reading
Image may contain: 6 people, people sitting, table and indoor
Image may contain: 5 people, people sitting
Image may contain: 5 people, people sitting and indoor
Image may contain: 5 people, people sitting, table and indoor

Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 8- том [Мәтін]: 10 томдық: Жеке тұлғаның қазіргі теориялары / Жетекшісі акад. Ә.Н.Нысанбаев.- Алматы: Таймас баспа үйі, 2005.- 480б.
Бұл томға жеке-даралық психологияның негізін қалаушы болып есептелетін А.Адлердің және аналитикалық психологияның негізін салушы К.Г.Юнгтің, сондай-ақ әлеуметтік үйрету теориясының авторы А.Бандураның еңбектерінен үзінділер аударылып беріледі. Психолог-мамандарға, студенттерге, әсіресе практикалық психологиямен айналысушы мамандарға арналған.
#өрлеукітапхана #кітапханаөрлеу #орлеукитапхана #АЛЬФРЕДАДЛЕР #жекедарапсихология #КАРЛГУСТАВЮНГ #бейсаналылық #АЛЬБЕРТБАНДУРА #әлеуметтікүйрету #модельдеуарқылыүйрету #психология #балапсихологиясы #психологияқызықтілдікітап

Image may contain: text

Ашық сабақ [Мәтін]: Жинақ / Жалпы ред. басқ. С.С. Измуханбетова. Құраст. Сафуллин Е.Н.- Орал: "Өрлеу" БАҰО" АҚ филиалы "БҚО ПҚБАИ" баспа орталығы, 2013.- 295б.
«Сабақ әдістемесі» әдістемелік жинаққа инновациялық педагогикалық технологияларды пайдалана отырып өткізілген сабақтар енгізілді. Жинаққа пәндік сабақтармен қатар тәрбие шараларының сценарийлері және деңгейлік бағдарлама курстары бойынша сертификатталған мұғалімдердің сабақтары жарияланған.
#кітапханаөрлеу#өрлеукітапхана#тілжәнеәдебиет#математикажәнеинформатика#жаратылыстану#адамжәнеқоғам#өнер#технология#денешынықтыру#болашақүшіноқыту

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

Мақымов, Т.
Жәңгір мектебі - білім бастауы. Школы Жангира - начало познания [Мәтін]: Бөкей Ордасындағы мектептердің даму тарихынан / Т. Мақымов, Ө. Құспанов.- Уральск: ЗКО ИПК И ППК, 2000.- 114б.
Еліміз егемендік алып, халқымыздың өзін тану процесі жүріп жатқан бұл тұста еңбектің туған өлке тарихынан, оның әлеуметтік – рухани өмірінен берер мағлұматы өте мол. «Сыңаржақ» идеология бағымымен «үстам тап» өкілдері атанып келген тарихи тұлғаларға жаңаша қарап, саралауға ...мүмкіндік береді. Атап айтқанда, кітапта Ішкі (Бөкей) Орда ханы Жәңгірдің білім беру саласындағы ерен еңбектері нақты деректермен дәл берілген.
Қазақстан тарихында Жәңгір ашқан білім ордасының алар орны ерекше.
Кітап жалпы оқырман қауымға арналған.
В процессе становления независимого Казахстана эта книга имеет большое занчение для познания исторической действительности социально-духовной жизни народа. Позволяет искоренить ту однобокость в идеологии оценки исторических деятелей.
В книге даны фактические материалы о заслугах в деле просвещения хана Букеевской орды Жангира в западном регионе Казахстана.
#кітапханаөрлеу#өрлеукітапхана#орлеукитапхана#Бөкейхандығыныңқұрылуы#қазақбалаларыүшінарнайыашылғаналғашқымемлекеттікмектептер#алғашмектептер#ХанЖәңгір#Жәңгіручилищесі#старшынмектептертуралыкейбірдеректер#Бөкейордасыоқытушылары#Бөкейліктерденжоғарыбілімалғанкейбірадамдар#Астраханьгуберниясы#ОбразованиеБукеескогоханства#ХанЖангир#школаграмотности#старшинскиешколы#арифметика1897год

See More
Image may contain: text
No automatic alt text available.

1951 – 1952 жылдар аралығында сол кездегі Батыс Қазақстан облыстық мұғалімдер білімін жетілдіру институтын (қазіргі «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚО ПҚБАИ») басқарған Хабибуллин (аты, әкесінің аты туралы мәлімет жоқ) деген басшының ұрпақтары туралы ақпарат іздейміз! Кімде-кім осы ұстаздың балалары немесе немерелері туралы қандайда бір мәлімет білсе төменде көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарласуыңыз сұралады! zkoipk@mail.ru nurlanbaevaaigul@mail.ru,
8-7112-24-41-66
8-701-154...-10-90
8705-316-32-96
8747-760-37-52
Елдос Сафуллин (Yeldos Safullin), Толкын Габдушева, Гулбаршын Джумагалиева (Гулбаршын Джумагалиева Рамазанова), Оралдағы Өрлеу Институты

See More

Кусаинов, А.
Кризис в системе среднего образования: пути выхода [Текст] / А. Кусаинов.- Алматы: Rond&A, 2016.- 64с.
В книге дана оценка выполненным работам по повышения качества среднего образования в Казахстане, показаны причины, которые привели в кризисное состояние; на основе лучшего мирового опыта указаны пути повышения качества образования.
Книга предназначена родителям, учителям, профессорам – преподавателям, студентам и магистрантам, работникам системы образования и ...массовым читателям.
#кітапханаөрлеу#китапханаорлеу#өрлеукітапхана#повышениякачестваобразованияРК#системаобразования#повышениякачестваобразовательныхстандартовиучебныхпрограмм#качестваучебнойлитературы#повышениякачествапрофессионализмапедагогическихкадров#обеспечениедостоверностисистемыоценкикачествообразования#повышениякачествадуховно-нравственноговоспитания#патриотическоговоспитания#повышениякачестванаучно-исследовательскихработ#качествасистемыуправления#АскарбекКусаинов#кризисвсистемесреднегообразования:путивыхода

See More
No automatic alt text available.

Мейір, Ж.
Креативтік тәрбие [Мәтін]: Оқу құралы / Ж. Мейір, Б. Игенбаева; Пікір жазған: Хайруллин Г.Т.- Астана: Фолиант, 2009.- 192б.- (Кәсіптік білім).
Бұл еңбекте шығармашылық ой туралы айтылады. Шығармашылық ой кімнің болса да жан дүниелік мүмкіндіктерін арттырып, жаңа ізденістерге жетелеп, рухани құндылықтарды пайымдатып оң нәтижелер береді. Шығармашыл оқушының психикалық белсенділігі қалыптасып, көрегенділігі орнығады.
Өсиет сөздер ұлағатты ойға, мұраттарға тәрбиелеп,... азаматтыққа сай қалыптарды түзейді. Шығармашылық әлеуметтік іс-әрекет шеңберінде тұсауланып қалмай қоғамдық өмірдің адамгершілік даму бағытын қалыптастырады. Тұлғалыққа лайық өз мүмкіндіктерін ашып, қоғамның айнасы елдің озық үлгісінің көрсеткішіне айналады.
Өмір, адам, қоғам жөніндегі дүниетаным өрісін кеңейтіп адамның өз ұстанымдарын орнықтырады.
#оқушыныңөзіндіктанымынтәрбиелеу#креативтіәдепсөздігі#
диагностикалықанықтамажұмысы#өнегелілік#руханиадамгершілікқұндылықтары#әдебижинақ#адамболамдесеңіз#ақиқаттуралы#жаратылыстыңжетіжұмбағы#
имандылықтәрбиесі#құдиярбіләл#шәкәрім#арманменақша#жұмекеннәжмеденов#жұмабайахметов#шерматәшірбаев#абайдыоқытаңырқа#терекпеналмаағашы#инситутөрлеу#өрлеукітапхана#кітапханаөрлеу#241096813

See More
Image may contain: 22 people, text

6 шілде Астана күніне орай «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚОПҚБАИ» кітапханасында «Мәңгілік елдің мақтанышы - Астана» атты кітап көрмесі ұйымдастырылды.
Көрменің бірінші бөлімінде Астананың саяси қалыптасу кезеңін баяндайтын Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Сындарлы он жыл», «Эпицентр мира», «В патоке истории», «На пороге ХХІ века» сынды еңбектері қойылса, екінші бөлімде Астананың көркею кезеңі суреттелген әдеби шығармалар мен көркем туындылар ұсынылды. Ал үшінші бөлім Елімізде өт...іп жатқан EXPO 2017 халықаралық көрмесіне арналды. Аталмыш бөлімде ЭКСПО-2017 көрмесі тек Астана үшін ғана емес, бүкіл еліміз үшін экономикалық дамудың жаңа қадамы болған халықаралық көрменің тарихы мен әсем ғимараттар, көрменің «Болашақ энергиясы» жобасының мақсаты мен міндерттері жөніндегі ақпараттар қойылды. Сонымен қатар Астананың экономикалық, әлеуметтік-саяси келбетін көрсетудегі атқарылған маңызды шаралар жарияланған мерзімді басылымдар да аталмыш көрмеден табылды.
Көрмеге кітапхана қорынан Астанаға байланысты кітаптар, мерзімді басылым беттерінен мақалалар және ғаламтордан алынған мәліметтер
қойылды.

See More

"Өрлеу менің жүрегімде" атты фотоконкурсына ұжым қатысып жатыр, мына сілтеме арқылы дауыс беруіңіз сұралады. Алғыс білдіреміз!
https://www.facebook.com/orleu.kz/photos/a.237669683398370.1073741830.220026568496015/241206226378049/?type=3&theater

Image may contain: 1 person
НЦПК ӨРЛЕУ

«Өрлеумен» өрлеген өміршең өлке.
#Orleu #фотоконкурс

#Орлеувмоёмсердце#ОралдағыӨрлеу