Posts

Огреа сонце, разбистривме мисли, а со најавата за пролетта, ни се разбуди и еуфоријата. Ни недостасува морето! Подготовките за да му се препуштиме официјално се започнати. #ПАМПУР најавува нова регата! Мај на Јадранот.
Но овој мај се ќе биде поинаку. Седумдневната приказна ќе биде биде побогата, поадреналинска, повозбудлива. Секој момент исполент. Активности, јадрански специјалитети, организирани тури, планински предели кои го одземаат здивот. Мистични морски длабочини, еуфор...ични брзи води, ново ниво на возбудата. И приказна #ПАМПУР 21 напомеѓу едрата.
Дубровник ќе не пречека со уникатен далматински настан: журка покрај обалата на стариот град. Во Пелешац нашите пријатели HGSS - Hrvatska Gorska Služba ќе не вовeдат во приказната на планинарењето низ областа на планината Св. Илија. Мљет ќе не раздрма со тура кајакарење. Продолжуваме кон Ластово и Корчула каде ќе ги почувствуваме длабочините и ќе нуркаме во нашето омилено море. Авантурата ќе ја завршиме во духот на хедонизмот. Во Шипан гости ќе му бидеме на единствениот Џино Презмиќ и #KodMarka ќе готвиме заедно.
Овој мај отворете ги срцата исто колку и едрата и уживајте во најубавата #ПАМПУР авантура до сега.

See More
Ogrea Sun, razbistrivme thoughts, and with the announcement of spring, we woke up and euphoria. We miss the sea! Preparations to be granted officially are launched. #Pampur announces a new regatta! May of the Adriatic. But this may everything will be different. A seven-day story will be richer, more prosperous, more exciting. Every moment, I guess. Activities, Adriatic Specialities, organized tours, mountain landscapes that take their breath away. Mystical sea depths, euphoric fast waters, new level of excitement. And story #pampur 21 napomeǵu sails. Dubrovnik will welcome us with a unique Dalmatian event: a party by the coast of the old town. In pelešac our friends @[139286286181645:274:HGSS-Hrvatska Gorska Služba] will vovedat us in the story of planinaren̂eto through the area of mount st. Ilya. The Ml̂et will set us up with a tour of courtesy. We continue to lastovo and korcula where we will feel the depths and dive into our favorite sea. The adventure will end it in the spirit of hedonizmot. In šipan guests we will be on the only gino prezmiḱ and #kodmarka we will cook together. This may open your hearts just as much as the sails and enjoy the most beautiful #pampur adventure so far.
Translated

*ДЕДО МРАЗ ГИ РАШИРИ ЕДРАТА КОН НОВИ ПАМПУР АВАНТУРИ*

Драги љубители на палуба и отворено море, ПАМПУР Ви посакува среќни празници и поволен ветер во едрата кои Ве движат кон успеси.

Во годината која доаѓа ќе продолжиме да го шириме препознатливиот мирис на возбуда и заедно ќе испишеме уште адреналински приказни од разбрануваните мориња.

...

Нека ве следи добро здравје и очекувано нетрпение до следната ПАМПУР регата #21 во мај 2018!

See More
Image may contain: outdoor
Photos
Videos
RegatniotBrodESpremen
30
Комодо Драгонс - Трка - ПАМПУР 16
81
3
VeseloPredTrka
41
Posts

ПАМПУР го избра местото за старт на јубилејната регата број #20 која овој октомври ќе го разбранува Јадранот: величенствениот Дубровник.

На 07 октомври во Дубровник ги шириме едрата кон нова авантура.

Приказната по повод 10 години постоење и 20 испловени адреналински тури ќе ја испишеме и низ магичната природа на Мљет - Ластово - Корчула - Пелешац.

...

ПАМПУР ги подготви бродовите, сончевите мисли и позитивната енергија.

Нестрпливи сме!

See More
Pampur chose the site for the start of the jubilee regatta number #20 which this October will stirs the Adriatic: Magnificent Dubrovnik. On October 07 in dubrovnik we are spreading sails towards a new adventure. The story on the occasion of 10 years of existence and 20 isploveni adrenaline tours will ispišeme and through the magic nature of ml̂et - lastovo - korcula - pelešac. Pampur has prepared the ships, the sun's thoughts and the positive energy. We're impatient!
Translated

Уште не држи еуфорија од регата број #19 која дефинитивно го врати сјајот и позитивниот дух на #ПАМПУР. Една недела магија на фина енергија, сончева атмосфера, нови вкусови, дружење, гурмани, вино, сонце, море, заокружена со супер журка во Камник.
И додека импресиите сеуште траат во секој од учесниците, ПАМПУР најјавува:

*ЈУБИЛЕЈНА #ПАМПУР РЕГАТА БРОЈ 20*

...

На почетокот на октомври ќе пловиме јубилејно по 20ти пат во југот на Хрватска: Дубровник - Мљет - Ластово - Корчула - Пелешац. Очекуваме сончево време, поволен ветер, движечка енергија од позитивни луѓе.
Бидејќи бројот на учесници на јубилејното ПАМПУР едрење е ограничен, пријавувањето на расположени екипи и поединци за адреналински приказни започнува веднаш: info@pampur.mk

See More

NajavaRezervirajGoTerminot#Pampur#07.06.17/20:00cas

Image may contain: sky, ocean, cloud, outdoor, water and nature

#Pampur#Tikves#Race

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
786 Views

RegatniotBrodESpremen

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
433 Views

VeseloPredTrka

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
688 Views